Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

Vysokotlakové prísady

Umožňujú mazivu tvoriť film účinne chrániaci i vysoko zaťažené trecie plochy. Plastické mazivá majú v názve písmená EP.

Späť