Tribotechnické listy

 

 

Vysokotlakové prísady

Umožňujú mazivu tvoriť film účinne chrániaci i vysoko zaťažené trecie plochy. Plastické mazivá majú v názve písmená EP.

Späť

Tribotechnika_3_2018


TriboTechnika_3_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd