Tribotechnické listy

 

 

Vysokotlakové prísady

Umožňujú mazivu tvoriť film účinne chrániaci i vysoko zaťažené trecie plochy. Plastické mazivá majú v názve písmená EP.

Späť

Tribotechnika_2_2019

TriboTechnika_2_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd