Myslivna_2018

 

Zadrenie

Dôsledok prerazenia mazacieho filmu následkom preťaženia alebo nedostatočným prísunom maziva. Výsledkom je poškodenie povrchu.

Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd