Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

Zadrenie

Dôsledok prerazenia mazacieho filmu následkom preťaženia alebo nedostatočným prísunom maziva. Výsledkom je poškodenie povrchu.

Späť