Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

Základný olej

Základná a prevažujúca zložka mazacích olejov a plastických mazív.

Späť