Základný olej

Základná a prevažujúca zložka mazacích olejov a plastických mazív.

Späť