Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

Zaťažiteľnosť tlakom

Vlastnosť mazív vytvárať pri zaťažení nosný film.

Späť