Zaťažiteľnosť tlakom

Vlastnosť mazív vytvárať pri zaťažení nosný film.

Späť