Tribotechnické listy

 

 

Tribotechnické listy

V súčasnosti vystupuje do popredia význam organizovanej tribotechniky a mazacích služieb. To bol dôvod prečo sa Ing. Jozef Stopka, významný odborník v tribotechnike, zakladateľ a predseda Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku rozhodol svoje 50-ročné skúsenosti z teórie a praxe tribotechniky sústrediť do troch celistvých zborníkov informácií s názvom Tribotechnické listy, Tribotechnické listy 2 a Tribotechnické listy 3. Publikácie ponúkajú nielen kvalifikovaný prehľad o kompletnej škále mazacích prostriedkov a zariadení, ale aj praktické pracovné postupy a skúsenosti z konštrukcie strojov, strojárskej technológie, výroby, diagnostiky strojov, aplikácie mazacích prostriedkov a pod.

Knihy si  môžete objednať na adrese: Jozef Stopka - Tribex

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd