Tribotechnické listy

V súčasnosti vystupuje do popredia význam organizovanej tribotechniky a mazacích služieb. To bol dôvod prečo sa Ing. Jozef Stopka, významný odborník v tribotechnike, zakladateľ a predseda Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku rozhodol svoje 46-ročné skúsenosti z teórie a praxe tribotechniky sústrediť do celistvého zborníku informácií s názvom Tribotechnické listy. Publikácia ponúka nielen kvalifikovaný prehľad o kompletnej škále mazacích prostriedkov a zariadení, ale aj praktické pracovné postupy a skúsenosti z konštrukcie strojov, strojárskej technológie, výroby, diagnostiky strojov, aplikácie mazacích prostriedkov a pod.
Kniha ma 154 strán, formát B5, je plnofarebná a obsahuje 34 kapitol.

Cena vrátane DPH, poštovného a balného je 12 eur.

Objednávky zasielajte na: marketing@techpark.sk

>>> Ukážka dvoch kapitol publikácie Tribotechnické listy

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd