Tribotechnické listy

 

 

Trenie

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >  Posledná

Samočinné převodovky osobních vozů v Evropě, komfort nebo úspora?

TriboTechnika 1/2019

V Evropské automobilové produkci stále převažují vozy s mechanickým převodem. Víceméně tato podoba nabídky trhu reaguje na požadavky konzervativních spotřebitelů. Pokud se ale podíváme na současnou penetraci vyrobených vozidel se samočinným převodem, spatřujeme vysoký nárůst v porovnání třeba před pěti lety. Důvody jsou prakticky dva. Nová generace řidičů postupně vyžaduje zvyšování komfortu vozu a převody do něj bezpochyby patří. Druhým a to možná vlivnějším důvodem nárůstu automatů, jsou výsledné emise vozidla. Současné samočinné převodovky- automaty, nelze srovnávat s minulou generací 90. let, jak je známe u vozidel z dovozu (USA nebo Asie). Proč nové konstrukce umí toho více a proč právě oni mohou významně ovlivnit výsledné technické parametry současných vozidel, následně vysvětlíme.

Viac informácií

Jednoduchý způsob čistění nejen chromovacích elektrolytů v galvanotechnice

TriboTechnika 4/2019

Chromovací lázně pro funkční chromování v průběhu chromování „stárnou", což se projevuje jednak změnou jejich barevného vzhledu a jednak jsou postupně také znečišťovány. Toto znečistění je v podstatě dvojího charakteru.
S ohledem na značnou kyselost chromovacího elektrolytu a jeho silný oxidační charakter, dochází při kontaktu s řadou kovů ( např. základní materiál chromovaných dílů a pod. ) k jejich rozpouštění a tím k postupnému znehodnocování pracovního elektrolytu. Tomuto znečisťování nelze stoprocentně zabránit, ale dodržováním předepsaných technologických postupů, ho lze výrazně omezit a snížit.

Viac informácií

HENNLICH CEMA-TECH ...všetko pre priemyselné mazanie

TriboTechnika 2/2019

S mazaním strojov, prečerpávaním mazív, dávkovaním mazív, aplikáciou maziva na plochy, ale aj s drobnou mazacou technikou prichádza do styku drvivá väčšina priemyselných firiem. Jednou z najvýznamnejších spoločností v ČR a SR, pôsobiacich v tomto odbore je divízia CEMA-TECH firmy HENNLICH.


 

Viac informácií

Nejnovější generace přístrojů na elektrostatické čištění olejů KLEENTEK je tady.

TriboTechnika 2/2019

Světový lídr na poli technologií v péči o průmyslové oleje, japonská společnost Kleentek Co., zahájí od června výrobu inovovaných přístrojů, které představují další milník v technologii elektrostatického čištění kapalin.

Viac informácií

Aspekty prediktívnej údržby

TriboTechnika 2/2019

„ Ak chcete objaviť tajomstvá vesmíru, uvažujte v zmysle energie, frekvencie a vibrácie."
- Nikola Tesla

Viac informácií

Vývoj a výskum výroby kryštálov na Slovensku

TriboTechnika 2/2019

Tento článok je zameraný na oboznámenie širšej technickej verejnosti s dosiahnutými výsledkami spoločného výskumu a vývoja výroby monokryštálov na pracovisku CEIT,a.s. Žilina a Žilinskej univerzity v Žiline.

Viac informácií

Nebezpečné plagiáty skrutkových spojov

TriboTechnika 1/2019

Plagiát (z latinského plagiare - kradnúť) je podľa Merriam-Webster online dictionary definovaný ako: „použitie cudzieho produktu bez uvedenia jeho pôvodcu". Najčastejšie sa s tým možno stretnúť na akademickej pôde, ale žiaľ, táto spoločenská pliaga neobchádza ani technickú prax a výroba skrutkových spojov nie je v tomto smere žiadnou výnimkou. Že to nie je iba etický problém, ale niekedy dokonca aj životu nebezpečný jav, má potvrdiť aj predložený príspevok.

Viac informácií

Jedna z cest jak zajistit spolehlivý chod automatických převodovek

TriboTechnika 1/2019

Aplikace moderních ATF kapalin

Cílem příspěvku je podat doplňující fakta týkající se provozu automatických resp. samočinných převodovek vozidel z hlediska aplikovaných ATF (Automatic Transmission Fluid) kapalin.

Viac informácií

Analýza základních příčin poškození ložisek větrných turbín

TriboTechnika 1/2019

Poškození ložisek známé jako bílé strukturní praskání (White Structure Flaking), které se vyskytují ve větrných turbínách i jiných pohonných soustavách, se typicky projevují velmi brzy, hodně dlouho před očekávaným koncem životnosti ložiska. Jejich příčiny zůstávaly dlouho neznámé, ale nyní došli odborníci firmy NSK k novým zjištěním, která vedla k vývoji nových materiálů ložisek, jež výrazně přispívají k prodloužení životnosti větrných turbín.

Viac informácií

Mazivá v prevádzke strojov a zariadení

TriboTechnika 1/2019

Mazací prostriedok, mazivo má danú určitú životnosť pri jeho použití v strojoch a zariadeniach. Vzhľadom nato si treba uvedomiť, že ide o určitý riadiaci proces, ktorý treba poznať a rešpektovať, aby sme dosiahli exploatačné vlastnosti maziva a tiež požadovanú životnosť. Vysoká kvalita mazacích prostriedkov, mazív je podmienená nielen požiadavkami, či už ide o výber základových olejov, prísad, ktoré sa používajú na zlepšenie úžitkových vlastností mazív, ale aj požiadavkami na zabezpečenie ich kvality počas prepravy od výrobcu, resp. pri skladovaní u spotrebiteľa. S tým súvisí aj ich použitie v konkrétnych prevádzkových podmienkach, trecích uzloch, čo má vplyv na ich životnosť.

Viac informácií

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd