Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

Trenie

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >  Posledná

Sledování obsahu přísad (RULER) v olejích pro plynové motory

TriboTechnika 1/2018

Využití stanovení obsahu přísad pomocí metody RULER (Remaining Useful Life Evaluation Routine - Vyhodnocení životnosti oleje) se ve velké míře využívá především v oblasti hydraulických a turbínových olejů. V našem příspěvku chceme ukázat využití i pro oleje pro plynové motory a také souvislosti mezi obsahem přísad a stavem oleje přímo na příkladu oleje z bioplynové stanice. V článku uvádíme porovnání hodnot TAN, TBN a vyhodnocení degradace olejů právě v souvislosti přísadami stanovenými pomocí metody Ruler.

Viac informácií

Specifická ložiska pro zemědělské stroje

TriboTechnika 1/2018

Jestliže jsou v zemědělských strojích instalována běžná ložiska, značně to zmenšuje šanci na dosažení požadované dlouhé životnosti. Z tohoto důvodu se mnoho špičkových OEM výrobců v oblasti zemědělské techniky spoléhá na zakázková a aplikačně specifická valivá ložiska.

Viac informácií

Bezpopelnaté hydraulické oleje na ropné bázi

TriboTechnika 6/2017

Hydraulické kapaliny používané v hydrostatických a hydrodynamických mechanismech představují z hlediska aplikací jeden z nejvýznamnějších segmentů průmyslových maziv. Jedná se o kapaliny používané zejména pro přenos sil v hydraulických systémech, často však jde rovněž o oleje aplikované při mazání nezatížených ozubených převodů a  ložisek, v praxi často známé pod pojmem oběhové cirkulační oleje.

Viac informácií

ISCAR predvádza vyšší výkon obrábania

TriboTechnika 6/2017

V celosvetovom meradle nie je úsilie o zníženie úrovne spotreby energie novým trendom ani vo svete obrábania kovov a dnes sa tak stalo základnou technickou požiadavkou. Väčšie pochopenie zodpovednosti za ochranu životného prostredia a trvalej udržateľnosti zabezpečil vývoj takých procesov, materiálov a strojov, ktoré výrazne znižujú spotrebu energie v procese obrábania kovov.

Viac informácií

Špičková kvalita pro tvářecí nástroje

TriboTechnika 6/2017

Tváření za studena je spojeno s vysokým stupněm deformace obrobku a souvisejícími extrémními nároky na nástroj. V závislosti na procesu mohou vznikat velmi vysoké tlaky v kombinaci s vysokými kluznými rychlostmi. Je zde také riziko pevného spojení nástroje s obrobkem. Proto je nezbytné, aby součinitel tření povrchu tvářecího nástroje byl co nejnižší.

Viac informácií

Modelovanie delenia materiálu laserovým lúčom

TriboTechnika 6/2017

Delenie materiálu je veľmi dôležitou výrobnou operáciou. Pre tento účel sa používa mnoho metód, ktoré si postupne vytvorili oblasť optimálneho použitia. Nevýhodou týchto metód je ich univerzálne použitie. Preto sa stále vyvíjajú pokrokovejšie postupy. Delenie materiálu privádzaným teplom sa dá v strojárenskej výrobe zaradiť medzi operácie prípravy materiálu. Pod týmto pojmom rozumieme technológiu rezania, pracujúcej na princípoch lokálneho tavenia, spaľovania, alebo odparovania, pripadne ide o kombináciou týchto javov. V tejto technológií je potrebná k inicializácií procesu tepelná energia dodávaná rôznymi tepelnými zdrojmi.

Viac informácií

Správna chladiaca a mazacia emulzia sa stáva nástrojom: LIQUIDTOOL, tekutý nástroj

TriboTechnika 6/2017

Imexim, ako výhradný distribútor chladiacich a mazacích emulzií spoločnosti Blaser Swislube pre SR  ponúka najlepšie možné riešenie pre každé použitie. S týmito výrobkami zákazník dostane nielen chladiace a mazacie emulzie, ale aj hodnotu vyjadrenú v produktivite, hospodárnosti, kvalite opracovania  a znášanlivosti s človekom a životným prostredím.

Viac informácií

Základy zajištění spolehlivosti strojů - Lubrication Best Practice

TriboTechnika 6/2017

Mazání ovlivňuje spolehlivost strojů a zařízení

Většina firem si v současné době uvědomuje, že péče o správné mazání strojů a udržení čistoty olejů (maziv) je jednou z nejlepších a nejvýhodnějších investic. Kontaminace olejů je příčinou selhávání strojů, nekvalitní výroby a vede ke snížení životnosti olejů (maziv).

Viac informácií

Tribotechnika, nové skúsenosti a riešenia

TriboTechnika 6/2017

V tribotechnickej praxi sa často stretávame s problémami pri mazaní strojov a zariadení, ktoré vznikajú často zo subjektívnych ale  aj objektívnych dôvodov, teda často ide najmä o nedostatky vyplývajúce z nesprávnej organizácie tribotechnicky a mazacích služieb. Tejto činnosti sa nevenuje dostatočná pozornosť v rámci technickej verejnosti, ktorá má byť zameraná na spoľahlivosť strojov a zariadení, a to aj napriek tomu, že sa pravidelne konajú odborné podujatia, školenia a počet certifikovaných tribotechnikov neustále narastá. V minulosti platila smernica pre zavádzanie techniky mazania, resp. boli vydané pokyny k organizácii mazacích služieb. V súčasnosti nemáme, neplatia žiadne legislatívne opatrenia, nariadenia k organizácii tribotechniky a mazacích služieb.

Viac informácií

Mazací technika TRIBOTEC

TriboTechnika 5/2017

Firma TriboTec, spol. s r.o. je českým výrobním podnikem, působícím v oblasti dodávek centrálního mazání, centrálních mazacích systémů, mazací techniky a hydrauliky.


 

 

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd