Tribotechnické listy

 

 

Trenie

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >  Posledná

Soudobé požadavky na chemické odmaštění před galvanizací

TriboTechnika 1/2017

Předúprava – základ galvaniky. Prosté, ale velmi pravdivé heslo, o jehož platnosti se přesvědčujeme každý den. Nalézt to správné řešení je ale mnohdy velmi obtížné a obnáší nejednu bezesnou noc technologů a pracovníků galvanizovny. Vývojem prochází i technologie a přípravky pro obrábění, mazání a konzervaci. V nových mazivech se často používají látky rostlinného původu. Současně stoupají nároky na produktivitu výrobních zařízení a celkovou hospodárnost výroby, takže je pochopitelné, že na to musí reagovat i dodavatelé přípravků pro povrchové úpravy.

Viac informácií

Co poskytuje KLEENTEK?

TriboTechnika 1/2017

Technologie elektrostatického čištění olejů KLEENTEK byla v roce 1988 oceněna ministerským předsedou japonské vlády za přínosy k rozvoji japonského hospodářství. Jedná se o technologii, která je jasně orientovaná na „Strategii nulových poruch“. KLEENTEK je vlastně synonymem pro elektrostatické čištění elektricky nevodivých kapalin.

Viac informácií

STARO-NOVÝ způsob míchání kapalin

TriboTechnika 1/2017

Míchání kapalin, příprava roztoků a udržování jejich homogenního složení patří mezi běžné technologické operace, které jsou prakticky používány ve všech oblastech průmyslové výroby. Často si ani neuvědomujeme, že na homogenitě roztoků a intenzitě míchání, značně závisí kvalita procesu a málo kdy už vůbec kalkulujeme vynaložené investiční a provozní náklady.

Viac informácií

Problematika pasivace zinkových povlaků

TriboTechnika 1/2017

Chromátové povlaky se nanáší na zinkový povlak pro zlepšení jeho vlastností, změnu barvy a zvýšení korozní odolnosti. V těchto dodatečných povrchových úpravách Cr6+ je obsažen nejen v pracovních lázních a odpadních vodách, ale i ve vytvořeném chromátovém povlaku.

Viac informácií

Autá pred zimou

TriboTechnika 6/2016

Skončilo leto, pre vodičov je to signál na prípravu vozidla na náročnú zimnú prevádzku. Štandardne sa jedná o rutinnú činnosť a mnohí ju zvládnu aj bez profesionálnej pomoci. Existuje však jedna závažná operácia, ktorá si vyžaduje zvláštnu pozornosť a mal by ju robiť autorizovaný servis. Je to výmena letných pneumatík za zimné, čo v praxi značí demontáž a opätovnú montáž kolies. Už pri demontáži nastavajú prvé problémy. Skorodované upevňovacie skrutky resp. matice splnili úlohu poistky proti samovoľnému vyskrutkovaniu, ale teraz ich treba demontovať. Často nepomáha ani osvedčený a v praxi hojne používaný „predlžovák" ramena kľúča. To je však iba polovica problému, druhá nastáva pri opätovnej montáži kolies. Nesprávna montáž môže mať za následok ťažké havárie motorových vozidiel z titulu uvoľnených kolies, monopostov F1 nevynímajúc. Nezaškodí si preto pripomenúť niektoré dôležité zásady a praktické rady.

Viac informácií

Elektrolytické leštění korozivzdorných ocelí

TriboTechnika 6/2016

Nepříznivý vývoj cen na trhu s železnými kovy a tím narůstající náklady na základní materiál, narůstající ceny energií a v neposlední řadě také narůstající náklady na povrchové úpravy běžných ocelí, jako je mědění, niklování a chromování, vede řadu výrobců k používání ušlechtilých, korozivzdorných ocelí. Nárůst spotřeby těchto materiálů lze pozorovat i v České republice. Těmto potřebám však čeští výrobci přípravků pro povrchové úpravy nevěnovali v minulosti dostatečnou pozornost a umožnily tak obsazení tuzemského trhu zahraničními firmami a jejich výrobky. V současné době se již situace mění a dnes je možné tyto leštící elektrolyty si připravit z tuzemských zdrojů. Kvalita takto připravených leštících lázní je srovnatelná s produkty dodávané zahraničními výrobci.

Viac informácií

Ferografie versus atomová spektrometrie

TriboTechnika 6/2016

Měření koncentrace otěrových kovů ve vzorcích oleje vzatých z cirkulační mazací soustavy patří do běžné zavedené praxe tribologické diagnostiky strojů. Avšak lidé z diagnostické praxe si často neuvědomují, jakou fyzikální informaci v sobě naměřená koncentrace nese, že její význam přesahuje pouhou informaci o koncentraci kovových nečistot v oleji. V tomto článku se pokusíme ukázat, že změřená koncentrace otěrových kovů je v přímé relaci k rychlosti tvorby produktů opotřebení ve třecích dvojicích diagnostikovaného zařízení. Podle koncentrace otěrových kovů můžeme soudit o okamžité rychlosti opotřebení, o okamžitém toku opotřebené hmoty, odnesené do oleje. A to pomocí atomové optické spektrometrie.

Viac informácií

Vliv biopaliv na složení chladících kapalin vozidel

TriboTechnika 6/2016

Chladicí kapalina představovala donedávna svým konzervativním složením jednu z mála provozních kapalin, která za více jak 50 posledních let zůstávala z 90% tvořena stále stejnou látkou – nemrznoucím etylenglykolem (MEG). Značným vývojem naopak prošly v ní používané inhibitory koroze, které byly podrobeny nahrazováním jak z hlediska větší účinnosti, tak z pohledu ekologie. Tou látkou, která jedovatý ethylenglykol dokáže alespoň z části nahradit, se nestal kupodivu dlouhodobě známý a používaný propylenglykol (MPG), který byl a bude vždy dražší než MEG, ale jiná velmi podobná chemikálie, která má také menší škodlivost na zdraví a životní prostředí – glycerol. Dávkování glycerolu do nemrznoucích směsí sice probíhalo již ve třicátých letech minulého století formou trojsložkové chladicí kapaliny, ale tehdy mělo jeho použití sloužit spíše k eliminaci vypařování přítomného lihu z vody, než k využití jeho možného biologického původu a netoxičnosti. Dnes je tomu právě naopak.

Viac informácií

Neutrální čištění na vodní bazi bez baktericidů

TriboTechnika 6/2016

Průmyslové používání čisticích roztoků na vodní bázi má za sebou již více než 80letou úspěšnou historii. Kombinací nízké zásaditosti, antikorozních přísad, smáčedel, stabilizátorů pH a inhibitorů zajišťuje složení takovýchto přípravků trvale nízkou pěnivost a stabilitu pH, při současném zajištění dobrých čisticích a odmašťovacích vlastností a optimální antikorozní ochrany. V závislosti na technologiích používaných ve výrobním závodě může být životnost pracích lázní prodloužena pomocí deemulgačních systémů.

Viac informácií

BONDERITE duaLCys proces pro strojírenský průmysl

TriboTechnika 6/2016

Inovativní obráběcí kapalina BONDERITE duaLCys v sobě spojuje lubrikační účinky a čistící schopnosti za výrazného snížení provozních nákladů. Jedná se o dvou komponentní přípravek, který vyvinuly laboratoře společnosti HENKEL. Poprvé byl představen na EMO Milano 2015 jako novinka v oblasti obráběcích kapalin.

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd