Tribotechnické listy

 

 

Trenie

Prvá  < 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 > 

Tajomstvo pohybu spočíva v kĺboch

Tribotechnika 1/2008

Trenie podľa platných zákonov prebieha aj v každom živom organizme. V ľudských kĺboch dochádza k celoživotnému treniu kĺbovej hlavice a jamky. V tejto stati sa budeme zaoberať aplikáciou tribológie na oblasť bedrového kĺbu.

Viac informácií

Motoristická dilema

Tribotechnika 1/2008

Všeobecne sa trenie vníma ako nežiadúca fyzikálna kategória, ktorá spôsobuje iba neúmernú spotrebu energie a opotrebenie materiálu. Na príklade automobilu si však ukážeme, že spomínaný úzus nie vždy platí.

Viac informácií

Má profesor Jost pravdu?

Tribotechnika 1/2008

V septembri 2005 sa vo Washingtone uskutočnil World Tribology Congress, ktorý viedol autor kolosálneho diela „Jost Report“ – profesor H. Peter Jost z Anglicka. Z interview, ktoré poskytol tento svetoznámy odborník v tribológii časopisu Tribology International vyberáme...

Viac informácií

Prečo by sme mali používať zimné plášte?

Tribotechnika 1/2008

Väčšina motoristov považuje prezúvanie pneumatík za samozrejmosť, avšak stále sa nájdu vodiči, ktorí tvrdia, že zimné pneumatiky nepotrebujú. Štatistiky hovoria, že 60 percent vodičov na Slovensku resp. v krajinách V4 prezúva na zimné pneumatiky.

Viac informácií

Pneumatika s nízkym valivým odporom

Tribotechnika 1/2008

Inovácie, ktoré prináša výskum a vývoj pomáhajú vytvárať trvale udržateľnú budúcnosť. Jedným z prebiehajúcich výskumných a vývojových projektov je vývoj pneumatiky s veľmi nízkym valivým odporom z ekologických zdrojov.

Viac informácií

Karbid křemíku ROCAR® – materiál pro speciální aplikace

Tribotechnika 1/2008

Karbid křemíku (SiC) patří do skupiny neoxidových keramických materiálů a je jedním z nejtvrdších existujících materiálů. Svou mimořádnou tvrdost získal díky kovalentním vazbám mezi atomy křemíku a uhlíku. Tyto silné vazby také způsobují jeho vysoký modul pružnosti a mimořádně nízkou tepelnou roztažnost.

Viac informácií

Aplikace vodoumísitelných řezných kapalin v oblastech s vysokým nárokem na mazivostní charakteristik

Tribotechnika 1/2008

S rychlým vývojem technologií a optimalizací výrobních procesů stále vzrůstají požadavky na špičkové výkony v oblasti obrábění. Zvyšují se nároky na řezné parametry a rychlosti při obrábění stále kvalitnějších materiálů. Tyto výkony, které mají významný vliv na efektivitu a ekonomiku výrobního toku se vztahují nejen na obráběcí stroje nejmodernějších technologií, ale stejně tak i na použité technologické kapaliny. Na ty jsou kladeny stále vyšší nároky vzhledem k často velmi agresivním výrobním podmínkám. Příspěvek se zabývá aplikací vodoumísitelných řezných kapalin s vysokými nároky na mazivostní charakteristiku, tvorbu pevnostních mazacích filmů, s vysokými požadavky na ochranu řezných nástrojů.

Viac informácií

Materiály, použití a návrh kluzných ložisek

Tribotechnika 1/2008

Návrh, výpočet a výroba kluzných ložisek není zcela jednoduchou záležitostí. Problematikou komplexních služeb v oblasti výroby a oprav kompozicových kluzných ložisek se více něž 10 let zabývá společnost GTW BEARINGS, s. r. o.

Viac informácií

Měřitelné a prokazatelné snižování nákladů = INTERFLON

Tribotechnika 1/2008

Trend snižování nákladů ve výrobě, zvyšování produktivity práce, a tím zvyšování konkurenceschopnosti na trhu je platný i pro plastikářskou výrobu.

Viac informácií

Plastické mazivá, trendy a všeobecné odporúčania

Tribotechnika 1/2008

Plastické mazivá majú stále miesto v sortimente mazacích prostriedkov. Vzhľadom na ich špecifické aplikačné vlastnosti nachádzajú uplatnenie hlavne tam, kde mazacie oleje napriek svojim lepším úžitkovým vlastnostiam predstavujú často problémy z hľadiska obsluhy a údržby strojov a zariadení.

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_4_2018

Tribotechnika_4_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd