Tribotechnické listy

 

 

Ekonomické aspekty krize při řízení údržby a tribotechniky

Stěžejní cíle moderního podniku jsou produktivita, jakost a efektivita Nástrojem
na dosažení efektivity je preventivní údržba. Pomůcka preventivní údržby - tribotechnika.

 

Obecné aspekty krize
· Snížení objemu výroby a směnnosti
· Vysoká cena energie
· Vysoké náklady na zaměstnance
· Vysoká nezaměstnanost
· Přetlak nabídek před potřebou
· Zánik některých dodavatelských firem
· Vznik nových podnikatelských možností
· Odliv laciné (nekvalifikované) pracovní síly

 

Integrovaný management údržby
Pro hodnocení a objasnění aspektů krize pro řízení údržby je nutné si nejprve připomenout, že integrovaný
management údržby zahrnuje veškeré činnosti managementu, které jsou uplatňovány za účelem zlepšování ekonomických, bezpečnostních a environmentálních a dalších hledisek s cílem:
· udržovat efektivně hmotný majetek v provozuschopném stavu
· předcházet vzniku poruch a poruchových stavů
· operativně odstraňovat vzniklé poruchy
· snižovat environmentální dopady provozu zařízení
· zajistit bezpečnost provozu výrobních zařízení
· vést údržbu k její exelenci


Některé možnosti využitelné v krizových podmínkách průmyslu

OBECNOU ODPOVĚDÍ JE ,, SNÍŽENÍ NÁKLADOVOSTI !"
- Využití systému 5 S
- Revize skladu ND nepotřebných se zbavit
- Využití systému TPM
- Vyšší podíl obsluhy na běžné údržbě
- Revize ,,Kategorizace výr. zařízení ,,
- Přepracování plánu preventivní údržby
- Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace
- Využití dotací EÚ

 

Efektivita cíl moderní výroby
Některé možnosti k zefektivnění tribotechniky v podmínkách krize:
- Sjednocení olejových náplní
- Snížení skladových zásob maziv
- Outsourcing tribotechnických služeb
- Pravidelná diagnostika náplní strojů I. Kategorie

 


Slovo závěrem

Výhodou manažerů i pracovníků v oblasti údržby vždy bylo,že se museli vypořádat se všemi mimořádnými událostmi, havariemi a poruchami tak,aby zajistily požadavky výroby respektive plánu bez ohledu na čas. Nyní nastává období kdy bude času dostatek a proto je Současná hospodářská situace doléhá stejným způsobem na všechny oblasti hospodářství, třeba této situace využít k dalšímu vzdělávání v nových oblastech tak, aby po skončení krizového období bylo možno získané zkušenosti a znalosti využít k plnění úkolů údržby.

 

Text: Ing Jan Škarka

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
8 + 7 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd