Tribotechnické listy

 

 

Tribotechnika 1/2010

 < 1 2

Průmyslová maziva – aplikace při zpracování plastů

Tribotechnika 1/2010

Technologie zpracování plastů a výroba plastových součástí a spotřebních výrobků patří v současné době k významným dynamicky se rozvíjejícím průmyslovým výrobám. Zmínit lze zejména automobilový průmysl s rostoucím podílem plastových součástí na vozidlech a široký sortiment spotřebních výrobků určených pro domácnosti. Cílem tohoto článku je prezentovat vlastnosti typických speciálních průmyslových maziv doporučených právě pro technologie zpracování plastů.

Viac informácií

Vysoko únosné klzné ložisko pre rotujúce sústružnícke nože

Tribotechnika 1/2010

Požiadavky zvyšovania produktivity a kvality obrábania najmä ťažko obrábateľných materiálov viedla k vývoju rotujúcich sústružníckych nožov. Ich praktické využitie však naráža na problém vhodného uloženia. Pre značné hodnoty rezných síl sa valivé ložiská ukázali ako nevhodné. Vyžadovali by sa ložiská značných rozmerov. Rovnako klasické klzné ložiská nie sú vhodné pre ložiskovú vôľu, ktorá ovplyvňuje funkciu nástroja. Naviac stúpa s opotrebením ložiska. Príspevok opisuje optimálne vysoko únosné ložisko, ktoré tieto nárožné podmienky namáhania splňuje.

Viac informácií

Použití metod orientační diagnostiky

Tribotechnika 1/2010

Vliv dopravy na životní prostředí i ekonomika dopravy úzce souvisí s technickým stavem dopravních prostředků. V současné době jsou kladeny vysoké nároky na prodloužení dobrého technického stavu dopravních prostředků a na zabezpečení vysoké provozní spolehlivosti.

Viac informácií

Plastické mazivá II. časť

Tribotechnika 1/2010

V predchádzajúcom vydaní TriboTechniky ste sa mohli oboznámiť so základnými pojmami, s aplikačnými vlastnosťami plastických mazív, pokúsili sme sa poradiť pri výbere vhodného maziva, upozornili sme na miešateľnosť plastických mazív podľa ich zahusťovadla, na dôsledky nesprávneho výberu a aplikácie plastického maziva.

Viac informácií

BÍLÁ TUHÁ MAZIVA - správný krok v tribologii

Tribotechnika 1/2010

Vedle sirníku molybdeničitého, grafitu a PTFE nabývají stále více na významu anorganické fosfáty a oxidy jako aditiva pro snížení tření a otěru zejména u strojních součástí s kmitavým průběhem pohybu a u tváření za studena. Bude zde referováno o výsledcích ze zkušeben i z praxe a o výzkumech mechanismu účinků těchto nových tuhých maziv. Dřívější práce ukázaly, že pro mechanismus účinků mohou být předpokládány chemické reakce. Nové výzkumy dokládají, že tato tuhá maziva nereagují při kluzném kontaktu chemicky, nýbrž že se třecí plochy od sebe oddělují fyzikálně, takže povrchy kovů se nedotýkají. Působí jako „udržovatel odstupu", jako distanční tělíska. V protikladu k sirníku molybdeničitému se nevytváří žádný film.

Viac informácií

Bernard S. Skalický: Tradice, inovace a technické znalosti využíváme ve prospěch zákazníka!

Tribotechnika 1/2010

Dánska spoločnosť C.C. JENSEN A/S je v radoch odbornej verejnosti známa ako výrobca systémov filtrácie oleja - filtrov a filtračných vložiek. Vyrobný program C.C. Jensen A/S bol od začiatku činnosti, založeny na unikátnom vynáleze riadiacich hydraulických systémov pre lode. Súčasne bola zahájená aj výroba olejových filtrov určených pre mazacie systémy všetkých lodných motorov. C.C. Jensen patrila medzi prvé firmy, ktoré začali zavádzať a prevádzkovať off-line filtráciu. Produkty spoločnosti sú známe takmer po celom svete. Umožňuje to široká sieť dcérskych spoločností a distribútorov. Do Českej a Slovenskej republiky produkty C.C. Jensen distribuuje firma SKALDA. Viac informácií poskytol majiteľ spoločnosti Mgr. Bernard S. Skalický.

Viac informácií

Ing. Michal Friedl: Vlastnosti karbidu křemíka jej činí ideálním tribologickým materiálem

Tribotechnika 1/2010

Technická keramika nachádza uplatnenie v oblastiach, kde kovové materiály pracujú na hranici svojich výkonových možností. Ide predovšetkým o aplikácie, v ktorých je materiál namáhaný vysokou teplotou a trením. Karbid kremíka vlastnosti systémov, v ktorých je integrovaný nielen zlepšuje , ale často bez jeho prítomnosti niektoré aplikácie nie sú realizovateľné. Viac informácií o tomto materiály a jeho možnostiach využitia poskytol vedúci obchodu českej pobočky CeramTec AG, Ing. Michal Friedl.

Viac informácií

Hygienicko - environmentálne aspekty používania vodou riediteľných chladiacich kvapalín

Tribotechnika 1/2010

Neustále zdokonaľujúce sa procesy trieskového obrábania kladú čoraz vyššie požiadavky na vodou riediteľné chladiace kvapaliny. Hoci už vo svete existujú technológie trieskového obrábania kovov, ktoré nevyžadujú chladenie, resp. mazanie formou kvapalných médií, používanie vodou riediteľných chladiacich kvapalín prevažuje takmer vo všetkých sférach trieskového obrábania.

Viac informácií

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd