Tribotechnické listy

 

 

TriboTechnika 1/2011

 1 2 > 

Modelovanie vývinu tepla vo valčekových valivých ložIskách

TriboTechnika 1/2011

Valivé trenie je zložitý fyzikálny jav ovplyvňovaný rôznymi faktormi. Celkový valivý odpor je spôsobený pružným pretvorením v kontaktných plochách a tiež trením klzných povrchov. Rôzne druhy valivých ložísk majú preto v dôsledku rôznej konštrukcie rozdielny súčiniteľ trenia. Je známe, že trenie medzi dvoma navzájom valiacimi povrchmi je oveľa  menšie ako trenie medzi tými istými povrchmi, ktoré sa po sebe navzájom kĺžu. Aj napriek tomu, že pohyby kontaktných prvkov vo valivých ložiskách sú  zložitejšie ako je čisté valenie, vykazujú valivé ložiská omnoho menšie trenie ako klzné ložiská porovnateľnej veľkosti pre rovnaké rýchlostí a zaťaženia.

Viac informácií

Mazivá pre prevodovky

TriboTechnika 1/2011

Ozubené prevody prenášajú otáčavý pohyb jedného hriadeľa na druhý cez tvarový styk, a preto bez preklzávania. Pritom sa väčšinou menia otáčky n, krútiaci moment M a smer otáčania.

Viac informácií

Řezné oleje na bázi hydrokrakových rafinátů

TriboTechnika 1/2011

Hydrokrakové základové oleje jsou zásadním prvkem pro dosažení nejvyšších obráběcích výkonů při splnění nejnáročnějších hygienických a ekologických požadavků kladených na moderní řezné oleje.

Viac informácií

Identifikácia poruchy stroja skôr ako vznikne

TriboTechnika 1/2011

Keď sa povie starostlivosť o oleje, mnohí ani nevedia o čo vlastne ide. Prvé, čo ich napadne je výmena oleja alebo jeho dopĺňanie do systému. Iní analýzu oleja spájajú s jeho vlastnosťami a poruchami stroja. Tento prístup je síce správny, ale v dnešnej dobe nepostačujúci. Ak sa zhrnú všetky štatistické údaje o príčinách porúch strojov väčších alebo menších, dokonca veľkých priemyselných zariadení, ich spoločným ukazovateľom je faktor čistota. Pre-vádzkové aj laboratórne výsledky poukazujú jasne na škodlivosť znečistenia kvapalín ako problému číslo jedna. Napriek tomu, že už počas prevádzky stroj vydáva signály o problémoch, doposiaľ sa tieto signály neregistrujú alebo prehliadajú. Kedy je ten čas, keď sa dá ešte poruche predísť?

Viac informácií

Kniha, aká na pultoch technickej literatúry doposiaľ chýbala

TriboTechnika 1/2011

Koncom roka 2010 sa dostala na knižný trh monografia, „Teória a aplikácia vybraných metód technickej diagnostiky", autorky Ing. Viery Peťkovej, PhD.

Viac informácií

Prečo sa uvoľňujú kolesá automobilov?

TriboTechnika 1/2011

Dôležitou súčasťou prípravy na novú motoristickú sezónu je aj výmena kolies s letnými pneumatikami. Niektorí vodiči sa pomocou dômyselne zmajstrovaných predlžovákov  montážneho náradia snažia uvoľniť zapečené upevňovacie skrutky resp. matice a potom ich „s citom" utiahnuť. Tí rozumnejší sa radšej obratia na profesionálne autoservisy, pretože zdanlivo jednoduchý úkon pri nesprávnom postupe nesie so sebou latentné riziko  uvoľnenia kolesa počas jazdy.

Viac informácií

Starostlivosť o hydraulické systémy sa stala integrálnou súčasťou vzdelávania na Lesníckej fakulte

TriboTechnika 1/2011

V r. 2008 bolo na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene zriadené pracovisko elektrostatického čistenia olejov. Dodávateľom technologického zariadenia bola fy KLEENTEK Slovakia. Pracovisko slúži v súčasnosti k vzdelávaniu lesných inžinierov v oblasti tribológie, pri výskumných činnostiach a tiež aj na komerčnú činnosť. Je príkladom úspešnej spolupráce podnikateľského subjektu a vysokej školy.

Viac informácií

Výber vodouriediteľnej chladiacej kvapaliny

TriboTechnika 1/2011

V procese trieskového obrábania je veľmi dôležitým faktorom výber správnej chladiacej kvapaliny.

Viac informácií

Lepší kvalita povrchu, vyšší otáčky a řezný výkon díky vyvažování nástrojů

TriboTechnika 1/2011

Vysoké otáčky vřetene moderních frézovacích a vrtacích strojů vyžadují vyvážené nástroje a držáky. V opačném případě se snižuje dosahovaná přesnost obrábění, nástroje dosahují menších životností a ložiska drahých vřeten jsou díky vibracím z nevyvážení více opotřebena a v krátkém čase se pak stávají nepoužitelná. Investice do kvalitních a vyvážených nástrojů se tak pomalu stává nezbytností. Zvláště v oblastech, kde je nutné zajistit co nejvyšší procesní spolehlivost a co nejméně časových prostojů.

Viac informácií

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd