Tribotechnické listy

 

 

Kniha, aká na pultoch technickej literatúry doposiaľ chýbala

Koncom roka 2010 sa dostala na knižný trh monografia, „Teória a aplikácia vybraných metód technickej diagnostiky", autorky Ing. Viery Peťkovej, PhD. Je to technická publikácia, ktorá ako prvá tohto druhu na Slovensku sa prináša integrované informácie vybraných najpoužívanejších metód v technickej diagnostike.

Kniha čitateľa oboznámi, ako sa zorientovať, ktorou cestou sa vybrať vo víre technického života pri starostlivosti o stroje a zariadenia. Kniha je určená manažérom, technikom, diagnostikom, údržbárom v podnikoch, ako i študentom v technických odboroch.

Na 235 stranách poskytuje základné informácie o technickej diagnostike, kde je jej miesto v procese riadenia podniku, charakteristiku vybraných metód v TD (vibrodiagnostika, tribodiagnostika, termodiagnostika, akustické merania, vizuálne inšpekcie,...) a ich praktickú aplikáciu. Čitateľ sa súčasne môže oboznámiť o nových metódach, akými sú lokalizácia a identifikácia miest s unikajúcim plynom, či inteligentné bezkáblové merania.

Venuje sa pozornosť údržbe a jej vzťahu s diagnostikou, ako i postaveniu personálu v týchto aktivitách a jeho odborným požiadavkám.

Autorka upozorňuje na zmeny, ktoré v posledných dvadsať rokov prispeli ku skvalitneniu výkonu údržby, čím sa zvýšila bezpečnosť, spoľahlivosť využívaných technických prostriedkov.

Tým že diagnostika dokáže výrazne ovplyvniť ekonomiku, produktivitu a kvalitu výroby, aj kniha sa prihovára hlavne manažérom podnikov, ktorým záleží na optimálnom riadení. Kvalite výroby a tým dosahovaným ziskom. Tí, ktorí dokážu správne využiť tieto prednosti, stávajú sa lídrami v konkurenčnom prostredí. Zmena myslenia je potrebná aj v tejto oblasti.

Kniha je dostupná na pultoch predajní v technickej univerzity v Bratislave, Nitre a Košiciach, ako i internetovom predaji www.martinus/Technika/Strojárenstvo.sk

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
2 + 8 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd