Tribotechnické listy

 

 

Řezné oleje na bázi hydrokrakových rafinátů

Hydrokrakové základové oleje jsou zásadním prvkem pro dosažení nejvyšších obráběcích výkonů při splnění nejnáročnějších hygienických a ekologických požadavků kladených na moderní řezné oleje.

Základový olej, jako hlavní složka produktu, určuje rozhodujícím způsobem parametry výsledného řezného oleje. Volba oleje závisí zejména na podmínkách a nárocích aplikace a v neposlední řadě také na požadavcích hygieny a ekologie.
Běžné základové oleje na ropné bázi se získávají destilací různých typů surové ropy s následnou rafinací pro snížení obsa-hu nežádoucích složek. Na úrovni rafinace závisí kvalita výsledného základového oleje, ale jeho základní uhlovodíkové složení se běžnými rafinačními metodami zásadně nemění a stává se tak limitujícím faktorem pro možnosti využití finál-ního řezného oleje.
Hydrokrakování je unikátní technologický proces hluboké rafinace ropných frakcí, který umožňuje nejen odstranění nežádoucích složek surového ropného destilátu, ale také výrazné zlepšení jeho uhlovodíkového složení. Proces hydrokrakování je založen na principu katalyzované chemické reakce vhodné destilační frakce ropy s vodíkem za vysokého tlaku a teploty. V průběhu reakce dochází k odstranění nežádoucích balastních složek destilátu
a současně k řízené konverzi původních složitých uhlovodíkových molekul na molekuly s definovanými vlastnostmi. Volbou podmínek hydrokrakování je možné získat ze základního destilátu vysoce kvalitní základový olej s přesně definovanými vlastnostmi. Žádoucí je zejména navýšení obsahu isoalkanů a cykloalkanů na úkor parafinů a aromátů.

Hydrokrakové základové oleje se vyznačují mimořádnými fyzikálně-chemickými parametry, které je předurčují pro použití v nejnáročnějších technických aplikacích a mají výrazný pozitivní vliv na ekonomiku výroby a současně na pracovní i ži-votní prostředí.

Použitím produktů na bázi hydrokrakových základových olejů je možné dosáhnout výrazného zvýšení kvality výroby a produktivity práce za současného snížení rozpočtu pro řezné oleje. Řezné oleje na bázi hydrokrakových základových ole-jů mají zpravidla vyšší jednotkovou cenu, ale díky svým jedinečným vlastnostem vykazují výrazně nižší celkové provozní náklady.
Ing. Petr Kříž

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
1 + 7 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd