Tribotechnické listy

 

 

TriboTechnika 1/2012

 1 2 > 

TriboTechnika 1/2012

Ročník 2012

Listujte a čítajte TriboTechniku 1/2012 - kliknite TU

 

Celé vydanie TriboTechniky 1/2012 v pdf súbore - TU

 

Nové trendy v turbínových olejoch

TriboTechnika 1/2012

Súčasné energetické požiadavky vyvolali zvýšenú pozornosť v oblasti starostlivosti a spoľahlivosti energetických strojov a mechanizmov. Pozornosť je preto venovaná mazacím systémom parných a najmä plynových turbín. Ide o záležitosti, ktoré súvisia v tomto prípade s tribotechnikou, tribotechnickou diagnostikou a novými formuláciami turbínových olejov a ich aplikáciou v praxi.

Viac informácií

Jak se testují průmyslové oleje?

TriboTechnika 1/2012

Jsou smyslové testy na místě? Smyslová analýza (zrakem, sluchem nebo čichem) je vždy první na programu. Tyto jednoduché testy můžou povědět mnoho o stavu maziva, stroje a účinnosti používané metody čištění. Jsou proveditelné i nezkušeným člověkem v podniku - denně, týdenně, měsíčně - dle toho co vyžaduje situace. Další analýza je potřebná pouze, pokud nás některý z těchto jednoduchých testů na místě upozorní na problém s kvalitou oleje.

Viac informácií

Tribodiagnostika v prevádzke plynových turbín

TriboTechnika 1/2012

Turbínové oleje sa zaraďujú do skupiny olejov, ktorých úlohou je mazanie, čím sa znižuje trenie a následné opotrebenie trecích plôch vzájomne pôsobiacich funkčných povrchov pri ich relatívnom pohybe, ďalej chladenie, tesnenie, ochrana pred koróziou kovových častí zariadení, pre zabezpečenie dlhodobej bezporuchovej prevádzky všetkých druhov turbín (ako sú parné , vodné či plynové).

Viac informácií

Analýza olejov pre plynové motory

TriboTechnika 1/2012

Plynové motory sú stále častejšie využívané na získavanie energie pre priemyselné procesy, ale aj pre komunálny sektor. Kogeneračné jednotky, ktorých súčasťou sú, patria z hľadiska efektivity k najúčinnejším zariadeniam na výrobu tepla a elektrickej energie.

Viac informácií

Řetězové oleje pro nejnáročnější aplikace

TriboTechnika 1/2012

Řetězové převody jsou osvědčenou metodou k přenosu energie, transportu materiálů nebo k obsluze zařízení. Typicky se řetězový převod skládá z řetězu a ozubeného řetězového kola. Ozubené kolo může mít jednu nebo více řad zubů. Samotný řetěz je tvořen jednotlivými vnitřními spojkami s válečky (vřeteny), pouzdry a vnějšími spojkami mezi články. Stejně jako jiná průmyslová zařízení musí také řetězy odpovídat účelu použití, být správně nainstalovány a pravidelně udržovány a mazány.

Viac informácií

Použitie rezných olejov v rôznych procesoch obrábania

TriboTechnika 1/2012

Hlboké vŕtanie
O hlbokom vŕtaní hovoríme  vždy, ak je pomer hĺbky diery k jej priemeru väčší ako 10:1. Oleje, špeciálne určené pre hlboké vŕtanie , majú oproti vodou riediteľným emulziám výhodu lepšieho účinku mazania, nakoľko cca 70 - 80 % ich zložky tvorí minerálny olej a cca 20 - 30 %  aditíva. Ako EP prísady sa prevažne používa aktívna, resp. neaktívna síra, fosforové zložky a pod. Popri týchto aditívach, zlepšujúcich mazacie vlastnosti, tieto špeciálne oleje obsahujú taktiež zložky zabraňujúce oxidácii, tvoreniu olejovej hmly a korózii. Viskozita olejov pre hlboké  vŕtanie sa pohybuje v rozmedzí  10 - 20 mm2/s pri 40 °C.

Viac informácií

Prevzdušňovacie filtre air-breathers

TriboTechnika 1/2012

Hrdlá nalievacích otvorov na hydraulických alebo olejových nádržiach, prípadne otvorené, slepé zátky, sú zdrojmi vysokej kontaminácie, ktorá je zapríčinená vstupom vzduchu na vyrovnanie tlaku pri poklese hladiny hydraulického oleja. Preto každá hydraulická nádrž by mala mať nainštalovaný vzduchový filter, ktorý je obvykle súčasťou nalievacieho hrdla a je nainštalovaný priamo na nalievacej zátke.

Viac informácií

Sledování degradace průmyslových olejů a její vliv na kontrolu znečištění

TriboTechnika 1/2012

..., už to zase neteče!" Tato věta se někdy ozývá z úst tribotechniků, když stanovují celkové nečistoty na membráně u průmyslových olejů. Co je příčinou toho, že se olej naředěný rozpouštědlem ( n-heptan ) filtruje přes membránu půl dne, místo toho, aby protekl během několika minut? Tím důvodem je samozřejmě velký počet částic, které zanesou membránu a znemožní průtok kapaliny za poměrně vysokého absolutního tlaku 2-5 kPa. Částice, které takto „zalepí" membránu mohou být teoreticky trojího druhu. Může také dojít samozřejmě k tomu, že znečištění na membráně je jejich kombinací.

Viac informácií

Netradičné poruchy - rezonančný jav a jeho riešenie v praxi

TriboTechnika 1/2012

Pri vibrodiagnostike a identifikovaní porúch rotačných strojov sa stretávame s rôznymi druhmi poruchami. Najčastejšie sú opotrebovanie ložísk, nevyváženosť rotačnej časti, voľné uloženie rotačnej časti alebo celého zariadenia, nesprávne nastavenie súososti, excentricita, ohnutie hriadeľov a podobne. Z nameraného vibračného spektra môžeme identifikovať tieto poruchy, občas ale zisťujeme, že pre danú poruchu navrhovaný zásah nepomôže, respektíve neprináša požadovaný efekt v plnej miere. Je to väčšinou v tých prípadoch, keď okrem danej poruchy je prítomný aj rezonančný jav, alebo práve pôsobenie rezonancie je tou hlavnou chybou.

Viac informácií

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd