Tribotechnické listy

 

 

Laserové navařování kluzných vrstev

Laserové navařování kluzných vrstev přináší výraznou úsporu výrobních nákladů bronzových kluzných uložení. Na obyčejnou ocel lze navařit až několikamilimetrovou vrstvu bronzového materiálu s minimálním stupněm promíšení a rovnoměrnou tloušťkou. Navařené vrstvy nevykazují kvalitativní vady a díky vynikající přilnavosti k podkladovému materiálu je lze bez problémů obrábět soustružením či frézováním. Tento proces se s úspěchem používá také při renovacích.

Laserové navařování je robotický proces, který při správně definovaných parametrech zaručuje  reprodukovatelnou kvalitu jednotlivých návarů. Ty se vyznačují nulovým výskytem defektů a vad, minimálním stupněm promíšení, rovnoměrnou tloušťkou navařené vrstvy a s tím souvisejícími nízkými přídavky na obrábění (0,5-0,7 mm). Již zmíněný minimální stupeň promíšení zaručuje funkční vlastnosti i vrstvě o tloušťce 0,5 mm. Přilnavost navařených vrstev je i přes již zmíněný malý stupeň promíšení vysoká. Díky tomu je možné návary obrábět soustružením nebo frézováním.

 Nejčastěji používanou kluznou vrstvou je hliníkový bronz CuAl10. Lze jej navařovat i na běžnou ocel, což při výrobě kluzných uložení přináší výraznou úsporu výrobních nákladů. Díl tak může být vyroben z klasické konstrukční oceli a povrch následně opatřen bronzovým návarem. Takto vyrobená součást se vlastnostmi vyrovná celobronzové, cena je však výrazně nižší. Další možností je renovace kluzných ploch laserovým návarem. Proces je rychlý, spolehlivý a nízké  přídavky na obrobení zaručují úsporu nákladů na obrobení renovovaného dílu.

Dosavadní praktické zkušenosti ukázaly, že v porovnání s klasickým obloukovým navařováním vycházejí laserové návary levněji, a to nejen díky nízkým přídavkům na obrobení. Klíčová je rychlost zpracování zakázky a reprodukovatelná kvalita návaru. Typickým příkladem aplikací jsou nejrůznější kluzná uložení jako ložiska a vodící plochy, dále bronzové vložky forem, bronzová ozubení a další součásti.

 

 

Karel Štěpán, MATEX PM

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
8 + 9 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd