Protezink_Galvanicka konferencia Smolenice

 

NITROTHERM SPRAY - technologie stříkání barev

Mezinárodně patentovaný systém stříkání barev zahřátým ionizovaným dusíkem  NitrothermSpray byl vyvinut a následně upraven pro průmyslové využití italskou společností Eurosider. Technologie je vhodná pro všechny typy barev a velmi jednoduše ji lze začlenit do stávajícího systému lakovny, ať už pro manuální nebo robotické lakovaní.

 


Technologie NitrothermSpray

Namísto běžně používaného stlačeného vzduchu se při stříkání používá zahřátý ionizovaný dusík (produkovaný samotným zařízením). Nahrazením stlačeného vzduchu dusíkem lze snížit výstupní tlak až o 40 %. Důsledkem je výrazná redukce přestřiků a z toho plynoucí 30% úspora barvy. Snížení výstupního tlaku je možné zejména z toho důvodu, že kapky aerosolu jsou při použití dusíku téměř dvakrát rychlejší než kapky aerosolu při použití stlačeného vzduchu, což bylo prokázáno laserovým měřením, jehož výsledky jsou znázorněny na obrázku 1. Díky této vlastnosti je zachována kinetická energie kapek i při snížení výstupního tlaku. Další nespornou výhodou dusíku je poměr objemu a plochy kapek (viz obrázek 2).

 


Při stříkání dusíkem je tento poměr menší, což znamená lepší odpařování a atomizaci stříkaného produktu. Zahřátím dusíku se sníží viskozita barvy a je proto možné použít až o 50 % méně ředidla. Samotný dusík je bezvodý a netečný plyn, tudíž dochází při stříkání k eliminaci povrchové vlhkosti a lepší adhezi produktu k povrchu. Destatická varianta zařízení NitrothermSpray umožňuje polarizaci částic v závislosti na podkladu (do 15kV). Polarizace má velký význam zejména u plastových dílů kde je její účinnost největší. Zařízení NitrothermSpray Vám umožní 100 % kontrolu procesu stříkání ve všech klimatických podmínkách.

Kvalita a odolnost nástřiku
Na obrázku č. 3 je zřetelně vidět rozdíl mezi dílem lakovaným pomocí zahřátého ionizovaného dusíku (vlevo) a dílem lakovaným stlačeným vzduchem. Zkoumáním vzorků mikroskopem se prokázalo, že ve výsledném filmu je obsaženo o 50 % méně bublin, které jsou zachyceny ve filmu při jeho vytvrzování. Toto je velmi důležitá vlastnost nejen pro vzhled, ale také pro zlepšení odolnosti filmu. U vzhledu je tato skutečnost nejlépe pozorovatelná u silnovrstvých lazur pro povrchovou úpravu dřeva, u něhož je výsledný film mnohem transparentnější a vynikne tak struktura dřeva. Z hlediska zlepšení odolnosti je tato skutečnost velmi přínosná např. pro povrchovou úpravu dílů letadel, kde mezi startem letadla a jeho přistáním dochází k velkým teplotním rozdílům. Díky menšímu obsahu mikroskopických bublin a nižší tepelné roztažnosti dusíku není film namáhán těmito změnami tak, jako u aplikace barev stlačeným vzduchem. U letadel je také velmi dobře pozorovatelná další vlastnost - při lakování stlačeným vzduchem vznikají při lakování potečeniny (nýty tzv. pláčou). Tento problém je při lakování zahřátým ionizovaným dusíkem eliminován a je možné nanést větší vrstvu, aniž by vznikly potečeniny.

 Začlenění zařízení do stávajícího systému lakovny
Jak již bylo zmíněno v úvodu, zařízení lze velmi jednoduše začlenit do stávajícího systému lakovny. Změna spočívá pouze v náhradě stlačeného vzduchu zahřátým ionizovaným dusíkem (vše ostatní zůstane původní). Zapojení zařízení, jak pro manuální, tak robotické lakování, nezabere více než půl hodiny. Nedojde tudíž k téměř žádnému výpadku ve výrobě. Při instalaci zařízení ve více boxech nebo pro více robotů je možné použít jedno zařízení NitrothermSpray doplněné nádrží na dusík o potřebné kapacitě. K dalším boxům se poté nainstaluje jen zařízení TopSpray, jež nevyrábí dusík, slouží  pouze k ionizaci a zahřívání dusíku. Při instalaci ve dvou boxech blízko stojících nebo při použití dvou stříkacích pistolí či robotů v jednom boxu, je možné použít za řízení NitrothermSpray dual tube, které je vybaveno dvěmi výstupními hadicemi. Zjednodušené schéma zapojení je znázorněno na obrázku 4. Zařízení NitrothermSpray se vyrábí v široké škále modelů, aby bylo možné pokrýt nároky všech zákazníku od malých lakoven až po robotické linky v automobilkách. Na přání zákazníka je možné zařízení vybavit dotykovým displejem pro pohodlnější ovládaní a kontrolu celého systému.


Příklady výsledků u zákazníků
Lze uvést několik výsledků dosažených instalací zařízení NitrothermSpray.
O technologii NitrothermSpray referuje na svých stránkách např. společnost Plastika a.s.
·    Společnost, která vyrábí a povrchově upravuje interiérové díly pro automobily - zde bylo při instalaci na robotickou linku dosaženo snížení spotřeby barvy o 25 %, zrychlení linky na téměř dvojnásobnou rychlost (snížení počtu aplikovaných vrstev a úprava programu robota) a v neposlední řadě také lepší kvality výsledného nástřiku. Před instalací zařízení bylo u dílů obtížné dodržet hodnotu lesku předepsanou zákazníkem. Instalací zařízení se tento problém vyřešil. Typ instalovaného zařízení NitrothermSpray J20 Destatic.
·    Společnost, která vyrábí a stříká díly pro vlaky, tramvaje a soupravy metra - v této společnosti, se podařilo díky instalaci snížit spotřebu barvy o 30 % a zlepšit kvalitu výsledného povrchu. Typ instalovaného zařízení NitrothermSpray J7.
·    Společnost, která vyrábí garážová vrata - bylo dosaženo nižší spotřeby barvy o 30 %, snížení                     spotřeby ředidla o 50 % a výsledný povrch byl kvalitativně lepší. Typ instalovaného zařízení NitrothermSpray J7.
·    Společnost, která vyrábí dřevěná okna a dveře - zde bylo zařízení instalováno na systém vysokotlakého stříkání s přídavným vzduchem. U tohoto typu instalace bylo docíleno 20 % úspory barvy a transparentnějšího filmu díky menšímu obsahu mikroskopických bublin. Typ instalovaného zařízení NitrothermSpray J7.
U všech aplikací se snížily náklady spojené s údržbou stříkacího boxu spojené s redukcí přestřiků. V mnoha případech bylo také možno snížit počet nástřiků z důvodu lepší krycí schopnosti barev aplikovaných pomocí dusíku. Zařízení Nitrotherm Spray lze rovněž připojit k již instalovanému elektrostatickému stříkaní a dosáhnout tak ještě efektivnější aplikace barvy.

Shrnutí
Instalací zařízení NitrothermSpray získáte inovativní a velmi efektivní technologii, která Vám zaručí nepřekonatelnou kvalitu výsledného povrchu spojenou s finanční úsporou. Jak zařízení, tak technologie jsou chráněny mezinárodním patentem, tudíž žádný jiný výrobce stříkacích systémů nemůže obdobnou technologii nabídnout.

 

 

Obrázek 4 - Schéma zapojeníVýhody technologie můžeme rozdělit do 5 základních skupin:
Finanční
-  až 30 % úspora barvy
-  zvýšení produktivity
- redukce přestřiku
- méně častá údržba filtrů a stříkacího boxu
Produktivita
- zvyšuje účinnost přenosu na povrch
- eliminuje čekání mezi nástřiky (mokrá aplikace)
- zkracuje čas nástřiku o 25 - 50 %
Kvalita
- nevzniká vzhled pomerančové kůry
- hladší a kvalitativně lepší povrch
- lepší barevná shoda
- odstraňuje z povrchu vlhkost
- 100  % kontrola procesu
Životní prostředí
- redukce ředidel až o 50 %
- redukce těkavých organických složek (VOC)
Obecné
-  snížení výstupního tlaku
-  odstranění hlavních nekontrolovatelných pro-měnných při stříkaní
-  jednoduché začlenění do Vašeho systému
-  teplota a vlhkost neovlivňují výsledek

 


Text a foto: NitroSystem

info@nitro-system.com

www.nitro-system.com

 

 

Späť

Komentáre k článku | Pridať komentár

Jan Panc (19.06.2017)

Dobrý den, jsem procesní inženýr pro lakovnu ve spol. Solar Turbines. Rád bych zjistil o Vaší technologii vice informací a prověřil možnost využití u nás ve společnosti.

S pozdravem
Jan Panc

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
4 + 6 =
Odoslanie formulára

Tribotechnika_3_2018


TriboTechnika_3_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd