Tribotechnické listy

 

 

Možnosti proaktivní údržby procesních kapalin

Diagnostika obráběcích kapalin umožňuje uživateli poznat jejich provozní stav a ovlivnit jej tak, aby se prodloužila jejich použitelnost. To přináší významné úspory nejen snížením nákladů na nákup obráběcí kapaliny, ale především snížením ztrát způsobených jejich nesprávnou funkcí a nežádoucími odstávkami v provozu obráběcích strojů. Součástí diagnostiky nejsou jen náročné instrumentální analýzy, ale hlavně běžné provozní sledování základních parametrů obráběcích kapalin. Příspěvek popisuje základní strategie péče o obráběcí kapalinu a jejich význam pro efektivitu použití obráběcích kapalin.

Péče o procesní kapaliny v obráběcích strojích je téma, kterým se musí dříve nebo později zabývat každý provozovatel. Přemýšlí o tom, jakým způsobem a jak intenzivně provádět údržbu procesní kapaliny, aby to bylo co nejúčelnější, co nejúčinnější a současně co nejlevnější. Každý nakonec dospěje k některé z následujících možností údržby:
-    po poruše
-    preventivní
-    prediktivní
-    proaktivní.


Každý je přesvědčen o tom, že právě jeho metoda údržby kapaliny je nejlepší, ale časem , když podrobněji poznává proces, dovolí mu to okolnosti a neustrne ve stereotypu, se pokouší svoji metodu údržby  posouvat  na vyšší úroveň.
Následující odstavce popisují to, čím se jednotlivé strategie péče o procesní kapaliny  vyznačují.

Údržba po poruše
Typickým provozovatelem této metody je malá dílna, kde má vedoucí hlavu plnou starostí s obstaráním základního provozu dílny a péči o kapaliny minimalizuje - levnou kapalinu šetrně dávkuje odhadem, a když  se kapalina zkazí, vymění ji. Je přesvědčený, že tak nejvíc ušetří.
Někdy stejný přístup volí překvapivě i větší výrobní firmy, kde se údržba musí soustředit na „důležitější" věci k zajištění provozu a kapalina je „to černé, špinavé a zapáchající tam dole".
Uživatel nemá přehled o stavu procesní kapaliny, spotřeba je vysoká, kapalina se brzy zkazí a musí se nečekaně vyměnit - většinou proto, že její zápach je neúnosný.
Výsledkem je nejkratší životnost procesní kapaliny, vysoká spotřeba a tím i náklady a řada souvisejících problémů.

Údržba preventivní
Typickým provozovatelem metody je dobře organizovaná výrobní společnost zaměřená na vysokou kvalitu v dobách prosperity. Dbá na důsledné dodržování pravidel a na co nejlepší péči o stroje, zařízení a  na  vybavení  je  vyčleněn  dostatek  prostředků.
Uživatel má přehled o stavu procesní kapaliny, protože v pravidelných, předem naplánovaných termínech kontroluje stav procesní kapaliny a dbá na to, aby měřené parametry byly v předepsaných hodnotách. Procesní kapaliny se ve strojích mění v plánovaných termínech odstávek, aby nebyla narušena výroba. Kapalina se mění, přestože je ještě v provozu- schopném stavu. Výsledkem je vysoká bezpečnost provozu, mnohem delší životnost procesní kapaliny, ale protože je vyměněna před vyčerpáním životnosti, náklady na  kapalinu  nejsou  optimální.

Údržba prediktivní
Typickým provozovatelem této metody je dobře organizovaná výrobní společnost zaměřená na vysokou kvalitu, která dbá také na vysokou hospodárnost provozu. I zde se dbá na důsledné dodržování pravidel, ale omezené prostředky na provozní péči vedou k maximalizaci využívání výrobních prostředků. Kapalina se mění, až když je dále nepoužitelná. To je podmíněno podrobným sledováním parametrů, jejich udržováním v předepsaných hodnotách a preventivní péčí o kapalinu. K tomu používá vhodné metody tribotechnické diagnostiky. Když je zjištěno zhoršení vlastností kapaliny, je s dostatečným předstihem naplánována její výměna tak, aby nebyla narušena výroba. Uživatel má přehled o stavu procesní  kapaliny  i o  jeho  pravděpodobném vývoji.
Výsledkem je vysoká bezpečnost provozu a ještě delší životnost procesní kapaliny, protože je vyměněna až po vyčerpání životnosti. Náklady na kapalinu jsou optimální.

Údržba proaktivní
Vychází z pravidel prediktivní péče a plně využívá metody tribotechnické diagnostiky. Na rozdíl od předchozí metody uživatel technický stav kapaliny ne jen sleduje a vyhodnocuje, ale především provádí takové zásahy, které vzniku jejího poškození zabraňují nebo je alespoň co nejvíce oddalují. Tato opatření jsou zaměřená především na stav samotné kapaliny - doplňování složek, jejichž obsah klesnul pod přípustnou hodnotu, případně odstraňování různých druhů znečištění, které se do kapaliny během jejího provozování dostávají. Navíc zahrnují i ovlivňování stavu stroje, ve  kterém je kapalina používána. Proaktivní údržba klade důraz na příčiny, nikoliv na projevy poškození kapaliny a na činnosti, které jim mají v budoucnu zabránit a zajistit její dlouhodobou stabilitu. Proaktivní údržba proto vedle samotné kapaliny zahrnuje i všechny technické objekty, se kterými kapalina přichází do styku, protože také jejich vliv musí být sledován a ovlivňován.
Výsledkem je vysoká bezpečnost provozu a nejdelší životnost procesní kapaliny, protože je vyměněna  až po vyčerpání životnosti. Dalším výsledkem jsou optimální náklady na kapalinu a minimální náklady na jednotku produkce.

Závěr
Uvedené metody a strategie péče o procesní kapaliny jsou prostředkem pro zajištění provozuschopnosti výrobního zařízení. Optimální provozní péče vyžaduje odpovídající úroveň znalostí a správnou kombinaci diagnostických i provozních činností.

 


Text: Petr Dobeš

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
9 + 5 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd