Tribotechnické listy

 

 

TriboTechnika 1/2015

 1 2 > 

Nové pasivační technologie Atotech pro zinek a slitiny zinku

TriboTechnika 1/2015

Pasivační přípravky na bázi trojmocného chromu nejsou pro drtivou většinu provozů galvanických povrchových úprav žádnou novinkou. Jejich používání na závěrečnou povrchovou úpravu zinku nebo slitinového povlaku zinek-nikl je navíc v automobilovém průmyslu vyžadováno legislativně. Vývoj pasivačních přípravků samozřejmě pokračuje, zejména ve směru zlepšování hospodárnosti procesů, snižování energetické náročnosti provozu a omezování dalších nebezpečných látek ve formulaci lázní.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy Atotech CZ

Viac informácií

Bezproudé (chemické) niklování

TriboTechnika 1/2015

Nikl je stříbrný, feromagnetický kov, jehož historie sahá až do dávných dob. Nejstarší slitiny niklu byly nalezeny v Číně a jsou více než 2 000 let staré. V Evropě byl nikl objeven v roce 1751 při pokusech izolovat z rudy měď. Díky poměrně velmi dobré stálosti kovového niklu vůči atmosférickým vlivům i vodě je využíván jak pro dekorativní, tak i pro funkční ochranné povlaky. Běžné elektrolytické vylučování kovového niklu má svá omezení vyplývající ze zákonitostí elektrolýzy. Bez použití pomocných anod nelze pokovovat dutiny a také rozložení tlouštěk není rovnoměrné. Tyto nedostatky odstraňuje bezproudé vylučování niklu. Spolu s niklem se do povlaku ukládá také elementární nekov fosfor.

Viac informácií

Priemyselné utierky MEWA - ekologické a ekonomické

TriboTechnika 1/2015

Spoločnosť MEWA je v radoch odbornej verejnosti známa ako vedúci európsky dodávateľ služieb v oblasti prenájmu čistiacich textilných utierok, pracovného oblečenia, rohoží na zachytávanie oleja a klasických priemyselných rohoží. Súčasťou poskytovaných služieb je preprava - odvoz a dovoz,  čistenie, oprava a výmenu všetkých prenajatých odevov a pomôcok. Kvalitné služby využívajú renomované spoločnosti ako Siemens, AEG, Bayer, SKF a mnohé ďalšie.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy MEWA

Viac informácií

Vady při funkčním chromování

TriboTechnika 1/2015

Chrom vyniká vysokou korozní odolností v mnoha kapalných prostředích, poměrně dobrou odolností proti oxidaci za vysokých teplot a též odolností k otěru, která vyplývá z jeho tvrdosti. Povlaky chromu mohou být buď dekorativní, ochranné nebo technické (zajišťují i jiné funkční vlastnosti - odolnost proti opotřebení apod.).

Viac informácií

Vyvážené nástroje zvyšují produktivitu obrábění

TriboTechnika 1/2015

V třískovém obrábění se často věnuje málo pozornosti právě nástroji a jeho upínači. Přitom vysoká přesnost obvodového házení má obzvláště velký vliv na výsledky obrábění i na životnost nástroje. Vysoké otáčky moderních obráběcích strojů dnes vyžadují vyvážené nástroje a držáky. V opačném případě se snižuje přesnost obrábění i produktivita výroby. Nástroje dosahují nižších životností a ložiska drahých vřeten obráběcích strojů se vlivem vznikajících sil poškozují a v krátkém čase se stávají nepoužitelnými. Firma Haimer GmbH, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik, se mimo výroby nástrojových držáků a přístrojů pro tepelné upínání specializuje také na modulární vyvažovací systémy.

Viac informácií

Navařování korozně odolných vrstev laserovým paprskem

TriboTechnika 1/2015

V této práci je sledována závislost parametrů laserového navařování na korozní chování povrchu. Navařeny byly práškové materiály Inconel 625 a austenitická ocel Metco 41C na ocelovou matrici. Bylo ověřené, že stupeň promíchání (dilution) má na korozní odolnost zásadní vliv a promíchání musí být minimalizováno. Ke změnám chemického složení vrstvy však dochází i v průběhu navařování, což souvisí s růstem teploty substrátu. Je optimalizován postup navaření pro dosažení maximální korozní odolnosti, výsledky jsou ověřeny a korelovány pomocí mikroskopie, chemické analýzy a korozních zkoušek.


Viac informácií

Paliva pro moderní motory

TriboTechnika 1/2015

Paliva pro současné motory a motory v nejbližší budoucnosti bude ovlivňovat velmi významně současná a budoucí legislativa stanovující program úspor CO2 z produkce a použití paliv pro dopravní účely. Cílem programu pro úsporu CO2 je zabudovat větší podíl biopaliv. Současně platí omezení, která definují technické normy pro přímý přídavek biopaliv.

Viac informácií

Porovnání technologií alkalického bezkyanidového a slabě kyselého zinkování

TriboTechnika 1/2015

Elektrolytické zinkování je stále nejrozšířenější povrchovou úpravou, především jako ochrana ocelí a litiny proti korozi. Z celkového množství těchto povrchově chráněných materiálů zaujímá zinkování až 65 %.

Viac informácií

Zařízení pro měření kapalin a plynů

TriboTechnika 1/2015

Společnost Badger Meter Czech Republic s. r. o. je dceřinou společností Badger Meter, Inc., USA, se sídlem v Milwaukee,Wisconsin. S obratem více než 350 miliónů eur a s více než 1 300 zaměstnanci po celém světě patří Badger Meter již od roku 1905 k vedoucím společnostem v oblasti prodeje a výroby průtokoměrů a kontrolních přístrojů. Badger Meter je průkopníkem v zavádění nových technologií a je vlastníkem mnoha patentovaných řešení v oblasti měření průtoku.

 

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy BADGER METER CZECH REPUBLIC


Viac informácií

SKF otvorila nový závod v Chodove

TriboTechnika 1/2015

Spoločnosť SKF koncom novembra 2014 oficiálne otvorila nový závod  na výrobu mazacích systémov v Chodove pri Karlových Varoch. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili najvyšší predstavitelia spoločnosti SKF, jej prezident Tom Johnstone, výkonný riaditeľa Martin Zvěřina, veľvyslankyňa Švédska v ČR, Annika Jagander, zástupcovia miestnej samosprávy, obchodní partneri a pozvaní hostia. Po symbolickom prestrihnutí pásky bola pre prítomných pripravená  prehliadka novootvoreného závodu.

Viac informácií

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd