Tribotechnické listy

 

 

TriboTechnika 1/2015

 < 1 2

Možnosti proaktivní údržby procesních kapalin

TriboTechnika 1/2015

Diagnostika obráběcích kapalin umožňuje uživateli poznat jejich provozní stav a ovlivnit jej tak, aby se prodloužila jejich použitelnost. To přináší významné úspory nejen snížením nákladů na nákup obráběcí kapaliny, ale především snížením ztrát způsobených jejich nesprávnou funkcí a nežádoucími odstávkami v provozu obráběcích strojů. Součástí diagnostiky nejsou jen náročné instrumentální analýzy, ale hlavně běžné provozní sledování základních parametrů obráběcích kapalin. Příspěvek popisuje základní strategie péče o obráběcí kapalinu a jejich význam pro efektivitu použití obráběcích kapalin.

Viac informácií

Návarové slitiny do podmínek abraze

TriboTechnika 1/2015

Konstruktér volí pro strojní součásti materiál, který zajistí jejich dostatečnou životnost  při minimálních výrobních nákladech. Vychází přitom z dostupných údajů o provozním namáhání a o charakteru degradačních procesů, které působí na jejich povrchu.

Viac informácií

Použití fluoropolymerových povlaků ve strojírenství

TriboTechnika 1/2015

Povlaky na strojních součástech mohou podstatně zlepšit či změnit jejich vlastnosti jako celku. Jedním druhem z těchto povlaků jsou povlaky fluoropolymerové, jejichž hlavním představitelem je PTFE (polytetrafluoretylen) pod obchodními názvy jako Teflon, Fluon, Hostaflon, Algoflon aj.

Viac informácií

Znehodnocení mazacích olejů vlivem kontaminace, typy nečistot

TriboTechnika 1/2015

K znehodnocení mazacích olejů kromě provozního stárnutí a oxidačního procesu přispívá zejména proces kontaminace olejů a to různými typy nečistot.

Viac informácií

Provádění oprav povlaku žárového zinku

TriboTechnika 1/2015

Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem podle EN ISO 1461 jsou vždy postiženy drobnými vadami, které musí být v zinkovně před vyexpedováním řádně opraveny. Především jsou to kontaktní místa po zavěšovacích prostředcích. Kromě těchto nutných imperfekcí se na pozinkovaných součástech mohou z rozličných příčin vyskytnout nepokovená místa nebo místa  s  nedostatečnou  tloušťkou  povlaku.

Viac informácií

Výber skúšok na hodnotenie mazív

TriboTechnika 1/2015

Mazacie prostriedky a mazivá predstavujú v tribotechnickej praxi široký sortiment  a na ich hodnotenie, analýzu sa používa veľký výber normovaných skúšok, ktoré poskytujú významné informácie  o ich úžitkových vlastnostiach a často aj doplňujúce informácie na hodnotenie stavu častí strojov a mechanizmov. Hodnotené sú ich chemické, fyzikálne, mazacie, resp. výkonové vlastnosti. Z hľadiska určitej hierarchie možno povedať, že uvedené skúšky používajú výrobcovia prísad pri formulácii nových druhov mazív, výrobcovia strojov a zariadení pri výrobe nových výrobkov a najmä koneční užívatelia.

Viac informácií

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd