Tribotechnické listy

 

 

Priemyselné utierky MEWA - ekologické a ekonomické

Spoločnosť MEWA je v radoch odbornej verejnosti známa ako vedúci európsky dodávateľ služieb v oblasti prenájmu čistiacich textilných utierok, pracovného oblečenia, rohoží na zachytávanie oleja a klasických priemyselných rohoží. Súčasťou poskytovaných služieb je preprava - odvoz a dovoz,  čistenie, oprava a výmenu všetkých prenajatých odevov a pomôcok. Kvalitné služby využívajú renomované spoločnosti ako Siemens, AEG, Bayer, SKF a mnohé ďalšie.

 

 MEWA už viac ako sto rokov poskytuje kvalitné čistiace utierky pre opakované použitie zákazníkom z rôznych kútov sveta v množstve pobočiek. Českým a slovenským ich zabezpečuje v modernom závode MEWA na čistiace utierky v rakúskom Schwechate neďaleko Viedne, ktorý sme si mohli pozrieť počas medzinárodnej tlačovej konferencie. Sprievodkyňu pri prehliadke závodu nám robila konateľka spoločnosti MEWA Textil -Service SR, Ing. Veronika Lipovská.V čom je MEWA jedinečná?
„Jedinečnosť našich priemyselných utierok v porovnaní s jednorazovými  spočíva v  systéme viacnásobného použitia," hovorí Veronika Lipovská a dopĺňa: „Čistiace utierky MEWA sa v závislosti od použitia dajú až 50-krát vyprať a znovu použiť. Naproti tomu čistiace utierky z papiera končia po jednorazovom použití v odpade."
Všetko to začalo pred viac ako 100 rokmi, keď  mal Hermann Gebauer, zakladateľ firmy MEWA dobrý nápad a dokázal ho úspešne zrealizovať. Vo svojom myslení bol o krok pred ostatnými, ktorí dovtedy používali na údržbu a čistenie strojov rozličné handry. Považoval za neekonomické, keď utierky po použití jednoducho putovali do odpadových košov. Podľa neho sa mali vyprať a opätovne zhodnotiť. Zrodila sa tak myšlienka prvej organizácie poskytujúcej kompletné služby „tkanie, pranie a výmenu", ktorá viedla k založeniu Mechanickej tkáčovne Altstadt, skrátene: MEWA. Onedlho získal prvých odberateľov a cesta na trhy bola vydláždená. Dnes je MEWA nielen popredným poskytovateľom služieb v oblasti textilného manažmentu, ale zároveň aj nositeľom renomovaného ocenenia  „Značka storočia".

 MEWA pre klientov
Starostlivosť o zákazníka začína už pri výbere a poradenstve služieb a produktov. Veronika Lipovská hovorí:  „Závod  vo Schwechate poskytuje služby prevažne slovenským, českým, rakúskym, maďarským a slovinským zákazníkom z najrozličnejších oblastí priemyslu, remesiel, gastronómie, obchodu..., ktorých je spolu až 9 600.  Radíme im, ktoré textílie sú pre nich najvhodnejšie a následne dodávame podľa dohody čistiace utierky, rohože na zachytávanie oleja a pracovné odevy. Podľa dohodnutého harmonogramu od klienta odvážame znečistené textílie, perieme ich a znovu ich dodávame vyčistené odberateľovi.

Proces čistenia
Úlohou závodu vo Schwechate  je poskytovať zákazníkom čisté utierky v najvyššej kvalite. Použité čistiace utierky sa musia prepravovať od zákazníka ako nebezpečný náklad v špeciálnych kontajnetoch. Dopravené kontejnery sa triedia v sklade a prepravujú do pracích zariadení.  Každému nákladu utierok sa priraďuje špeciálny prací program, ktorý je závislý od spôsobu, ktorým boli utierky používané a znečistené a od druhu znečisťovadla. Program určuje proces prania a druh pracieho prostriedku. „Na vývoji moderných pracích liniek sa podieľali aj technici a inžinieri spoločnosti Mewa," uvádza pri prehliadke závodu Veronika Lipovská a dodáva: „Viac komôr radených za sebou urýchľuje proces prania a tým dosahujeme vyššiu efektivitu. Pracie prostriedky, ktoré používame, sú biologicky odbúrateľné a dávkujeme ich tak, aby sme pri najmenšom množstve  dosiahli vysoký stupeň čistoty.  Po vypraní utierky lisujeme, sušíme a pripravujeme na niekoľkostupňovú kontrolu kvality."


Samotná čistota utierok totiž nestačí.  Na linke sa kontrolujú zbytky nečistôt a pokiaľ sa v utierke nachádza napr. kovová špona alebo iná kovová nečistota  magnetický pás ju z linky automaticky odstráni. Každá z 850 miliónov utierok, ktoré sa ročne vo firme MEWA vyperú, prechádza vizuálnou kontrolou kvality, kde pracovníci nevhodné alebo opotrebené utierky vytriedia.  Čisté, suché a voňavé utierky putujú späť do čistých kontejnerov. Tie,  ktoré pri triedení kontrolou neprešli, sa nahrádzajú novými.  Pripravené kontejnery sú takto pripravené na cestu späť ku zákazníkovi.

 Odpadové vody z prania
Keďže klienti spoločnosti MEWA sa grupujú z rozličných oblastí priemyslu a utierky sa používajú aj v extrémne znečistenom prostredí, voda z prania je často silne znečistená a nemôže sa vypúšťať do kanalizácie.  Kým zo závodu vo Schwechate odtečie, prechádza viacstupňovou úpravou a čistením.
„Chemicko-fyzikálnu úpravu vody vykonávame vo vlastnej úpravni vody," vysvetľuje  Stefan Jansen, technický riaditeľ a konateľ spoločnosti MEWA v hale, kde sa  proces vykonáva a dopĺňa: „Voda pri úprave preteká oblúkovým sitom, ktoré prefiltruje najväčšie nečistoty. Menšie čiastočky nečistôt sa usadzujú v  lapači piesku na dne nádrže. Až po týchto dvoch „hrubých" čisteniach do vody pridávame čistiaci prípravok separujúci ostávajúce nečistoty ako sú oleje a tuky, ktoré sa nedajú odstrániť mechanicky. Olej sa usadzuje na povrchu vody a pripravuje sa na ďalšie energetické využitie. Voda sa  potom ďalej neutralizuje, ale keďže stále ešte obsahuje nežiadúce látky a prímesi, používame flokulačné činidlo, na ktoré sa nečistoty nabaľujú. Výsledná znečistená zmes sa usadí ako kal na dne a dá sa jednoducho odstrániť. V tejto fáze procesu čistenia  má voda teplotu okolo 60 °C. Vďaka nášmu systému využívania všetkých zdrojov, tepelnú energiu odpadovej vody účelne využívame a v tepelnom výmenníku od nej ohrievame vodu na pranie.  Potiaľto je  ukončená úprava vody, ktorú od nás vyžadujú predpisy EÚ o ochrane životného prostredia."
MEWA však išla v spracovaní odpadovej vody ešte ďalej. V druhom stupni čistenia vody využila prírodné procesy, pri ktorých nasadila mikroorganizmy požierajúce  ostávajúce nečistoty. Po vykonaní svojej  práce sa mikroorganizmy usádzajú na dne nádrže ako kal a ekologicky sa likvidujú. Pri záverečnej kontrole,  kým sa voda vypustí do miestnej čističky, sa ešte raz skontrolujú numerické hodnoty vody.  Výsledkom je voda dosahujúca 99,8 %-nú čistotu.

Ekonomické a ekologické
MEWA dokáže  vo svojom závode zužitkovať aj  olej  z vypraných čistiacich utierok, čím pokryje až 80 % potreby energie na sušiace a pracie linky pri čistení čistiacich utierok. Parné kotolne, ktoré sú na to potrebné, sú kvôli ochrane životného prostredia vybavené vysokoteplotnými spaľovacími komorami a práčkami spalín. Odpadový vzduch sa odvádza až po dôkladnom čistení. Vďaka týmto opatreniam ušetrí spoločnosť MEWA ročne približne 7 miliónov litrov vykurovacieho oleja. 
Trvalo udržateľné a uvedomelé hospodárenie sa však v spoločnosti MEWA začína už pri výrobe produktov. Utierky sú približne na 50 % zložené z recyklovaných vlákien. Dokonca aj bavlnené útkové slučky, ktoré vznikajú pri tkaní utierok, sa opätovne zužitkujú. Po zozbieraní sa spracujú na izolačný materiál, ktorý sa používa napr. pri výrobe automobilov.

Ideálny partner
Spoločnosť MEWA je v systéme čistiacich utierok na opakované použitie lídrom na trhu.  Každý deň používa dva a pol milióna spokojných zákazníkov čistiace utierky MEWA.  V každom ohľade je to pre užívateľa veľmi pohodlné a efektívne, pretože MEWA poskytuje nielen kompletný servis, ale naviac preberá zodpovednosť za plnenie bezpečnostných a ekologických predpisov, ktoré sa týkajú čistiacich procesov.

 


MEWA zásobuje zo 42 prevádzok podniky po celej Európe pracovnými a ochrannými odevmi, čistiacimi utierkami, rohožami na zachytávanie oleja a klasickými rohožami pod značkou „World Wide Work by MEWA" aj ochranné pracovné pomôcky a výrobky pre bezpečnosť práce. Zhruba 4 700 zamestnancov má na starosti viac než 170.000 zákazníkov z oblasti priemyslu, obchodu, remesiel a gastronómie. Spoločnosť v roku 2011 porota pod vedením berlínskeho profesora ekonomiky Bernda Venohra prijala do radov nemeckých firiem s vedúcim postavením na svetovom trhu. V roku 2013 získala spoločnosť MEWA znovu ocenenie vydavateľstva Deutsche Standards  „Značka storočia" a bola zapísaná do kompendia  „Značky storočia - majáky na mori značiek".

 


Text: Dana Tretiníková
Foto: MEWA


Varšavská 29
831 02   Bratislava

Tel.: +421 2 44636097
Fax: +421 2 44462908
bratislava@mewa.sk

www.mewa.sk

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
5 + 4 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd