Tribotechnické listy

 

 

SKF otvorila nový závod v Chodove

Spoločnosť SKF koncom novembra 2014 oficiálne otvorila nový závod  na výrobu mazacích systémov v Chodove pri Karlových Varoch. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili najvyšší predstavitelia spoločnosti SKF, jej prezident Tom Johnstone, výkonný riaditeľa Martin Zvěřina, veľvyslankyňa Švédska v ČR, Annika Jagander, zástupcovia miestnej samosprávy, obchodní partneri a pozvaní hostia. Po symbolickom prestrihnutí pásky bola pre prítomných pripravená  prehliadka novootvoreného závodu.

 SKF kúpila spoločnosť Lincoln Industrial v roku 2010. Jej súčasťou bol aj výrobný závod v Chodove, ktorý bol vybraný ako optimálne riešenie na rozšírenie výrobnej kapacity a mal sa stať jedným z kľúčových miest na výrobu mazacích systémov SKF. K existujúcej ploche závodu s výmerom 7 590 m2 pristavili novú halu s výrobnou a skladovacou plochou 8 042 m2. Podľa slov výkonného riaditeľa Martina Zvěřinu sa kvôli prísnym certifikačným podmienkam stavba predražila o 20 percent a ako uviedol ide o moderné k životnému prostrediu šetrné priestory s komfortným pracovným prostredím. Vedenie spoločnosti SKF pracovalo s dodávateľmi počas celého obdobia, počínajúc projektom, počas výstavby až po vybavenie technológiami.

 


Známka LEED Platinum
Nová budova získala najvyššiu možnú certifikáciu - známku" LEED Platinum, ktorá hodnotí vplyv stavby na životné prostredie počas celého cyklu životnosti, t.j od výstavy až po bežnú prevádzku. Hodnotenie sa zameriava na udržateľné staviteľstvo, úspory pitnej vody, nároky na energie, výber stavebných materiálov a kvalitu vnútorného a vonkajšieho životného prostredia. Švédsky koncern SKF je známy svojim prístupom v ochrane zdrojov, prírody, zdravia a poskytovaním lepších pracovných podmienok pre zamestnancov. Podľa vnútorných predpisov SKF, musia byť všetky stavby postavené v štandarde LEED.
Ako uviedol na otváracom ceremoniály Martin Zvěřina, nová budova je jedným z mála výrobných závodov v Čechách, ktorý získala vysoké hodnotenie. Hala šetrí oproti bežným budovám 50 percent nákladov na energie a 55 percent vody. Pri výstavbe neboli použité žiadne karcinogénne látky, stavebný materiál  na stavbu sa musel dovážať z blízkeho okolia, využíva sa dažďová voda a pod. Navyše podľa podmienok certifikácie musel podnik vybudovať novú autobusovú zástavku.

Mazacie systémy v portfóloiu SKF
Portfólio mazacích systémov v sortimente SKF sa výrazne rozšírilo v roku 2004, kedy sa súčasťou  SKF stala spoločnoť  Willy Vogel AG a o dva roky neskôr aj spoločnosť Safematic. V roku 2010 pribudla firma Lincoln Industrial spolu s prevádzkou v Chodove, ktorej  história stiaha  do roku1995, kedy spoločnosť Lincoln otvorila prvý výrobný závod na výrobu mazacích systémov v českom Chodove. Týmto krokom SKF obnovila tradíciu svojej výroby v Čechách, ktorá bola násilne ukončená v roku 1948 znárodnením závodu na výrobu ložísk v Černýši u Klášterce nad Ohří. Integráciou uvedených spoločností do svojich štruktúr sa SKF stala globálnym lídrom v oblasti mazacích systémov. Navyše otvorenie nového závodu znamená pre región významné posilnenie a prispelo k vytvoreniu 200 nových pracovných miest. Celkovo bude spoločnosť zamestnávať 500 zamestnancov.

 


Mazacie čerpadlá
V novej hale sa vyrábaju mazacie čerpadlá z pôvodného sortimenti Lincoln, ale aj SKF. Medzi najpredávanejšie typy mazacích čerpadiel s chodovského závodu patrí P203, ktorého sa vyrobí vo 200 rozličných vyhotoveniach ročne až 80 tisíc kusov. Ďalšími čerpadlami, ktoré z Chodova putujú do celej Európy a sa používajú na mazanie obrábacích strojov sú MKx1 a MKx2 s piestovým dávkovačom. Vyrobí sa ich ročne okolo 28 tisíc kusov vo 200 variantách. Široký sortiment čerpadiel dopĺňajú hadice s rozdelovačmi, mazivá a iný doplnkový sortiment.

 


Text: Dana Tretiníková

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
9 + 4 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd