Tribotechnické listy

 

 

Zařízení pro měření kapalin a plynů

Společnost Badger Meter Czech Republic s. r. o. je dceřinou společností Badger Meter, Inc., USA, se sídlem v Milwaukee,Wisconsin. S obratem více než 350 miliónů eur a s více než 1 300 zaměstnanci po celém světě patří Badger Meter již od roku 1905 k vedoucím společnostem v oblasti prodeje a výroby průtokoměrů a kontrolních přístrojů. Badger Meter je průkopníkem v zavádění nových technologií a je vlastníkem mnoha patentovaných řešení v oblasti měření průtoku.

irma Badger Meter Czech Republic je specializována na výrobu indukčních průtokoměrů. Výrobní základna, včetně administrativy, se nachází ve výrobním areálu firmy v Brně - Řečkovicích. Výrobní závod je mimo jiné vybaven vlastní zkušebnou průtokoměrů v rozsahu světlostí 6 - 600 mm. Vysoce kvalifikovaní pracovníci i nejmodernější výrobní a testovací zařízení zajišťují nejlepší podporu prodeje a servis pro naše zákazníky.
Jsme připraveni pomoci provozovatelům při řešení problematiky měření průtoku, konzultovat a optimalizovat vaše řešení měření, technologii, výběr měřičů a jejich umístění před tím, než učiníte rozhodnutí. Rozsáhlá síť distributorů a servisních pracovišť zajišťuje vysokou úroveň služeb po celém světě. Velkou výhodu pro naše zákazníky představují místní zástupci v ČR a SR.
Naše jméno Vám zajišťuje, že jsou naše výrobky vyráběny s nejvyšší péčí a v souladu se všemi normami DIN ISO. Společnost, která již více než 110 let dodává průmyslu přístroje pro měření,  musí zákonitě věnovat velkou pozornost kvalitě svých výrobků. Kvalita je kontinuální každodenní proces,  který  je  nedílnou  součástí  naší  práce.             
Ve společnosti Badger Meter Czech Republic posuzujeme kvalitu jako celek. Jedná se o kvalitu naší práce, kterou od nás vy, naši zákazníci, oprávněně očekáváte.
Týká se každého zaměstnance, je dána firemní filozofií. Doprovází vás jako zákazníka během celého procesu: od okamžiku poptávky přes objednávku, dodávku měřidla a jeho servis. Pokud jde o kvalitu, nečiníme žádné kompromisy. Věnujeme se měření průtoků všech kapalin, a to téměř ve všech průmyslových oborech, a také ve velkých i menších aplikacích, včetně uzavřených potrubí, nezaplněných potrubí a otevřených kanálů, s využitím široké řady principů měření. Rozsáhlá řada produktů poskytuje řešení pro téměř všechny vaše aplikace měření pro vodárenství a měření odpadních vod, čističky odpadních vod, úpravu vody, dodávku vody, vypouštění vody, chemický průmysl, zpracovatelský průmysl, přepravu tepla, farmaceutický průmysl, betonářský průmysl, potravinářský a nápojový průmysl, lodní průmysl, elektrárny, rafinerie, pa-pírenský průmysl, hutní průmysl, automobilový průmysl, fotografický průmysl, textilní průmysl...

FMS Compact
Systém FMS Compact je kompaktní a snadno ovladatelný systém pro řízení výdeje oleje umožňující ovládat až 4 vydejní místa. Systém je vybaven vestavěnou tiskárnou a interním grafickým displejem. Všechny vstupy a výstupy systému jsou připojeny na konektory, takže při propojování není nutno otevírat skříň přístroje. „Plug & Play" konstrukce usnadňuje instalaci a uvedení do provozu. Kovová skříň přístroje spolu s vysoce kvalitními konektory zaručuje spolehlivý chod systému v náročných dilenských podmínkách.
Výdejní klávesnice pracuje až se 4 vydejními místy. Konfigurace systému umožňuje vložit až 50 uživatelů s vlastním PIN číslem. Systém kontroluje PIN kódy uživatelů a zaznamenává údaje výdejů do paměti. Při zadáváni výdeje obsluha voli typ oleje, zadá množství kapaliny a uvolní koncový ventil. Po vydání předvoleného množství se výdej automaticky zastaví pomocí elektromagnetického ventilu. Vytiskne se výdejní lístek a výdej je zaznamenán v databázi. Na externí tiskárnu nebo PC (přes rozhraní RS 232) je možné poslat v tabulkové formě databázi výdejů. Systém je možné nastavit alternativně přes PC (pomocí softwaru) nebo přes tlačítka předního panelu a alfanumerický displej.LMS RF Systém
Bezdrátová inovace v systému pro řízení výdeje olejů
Nová dimenze v systému řízení výdeje olejů v dílnách s novým bezdrátovým systémem Badger Meter. Inovací je bezdrátová komunikace mezi výdejním terminálem a měřičem po radiové frekvenci. Tato technologie byla vyvinuta speciálně pro dílny. Systém může být prostřednictvím rozhraní RS 232 připojen na jakýkoliv počítač dílny. Systém je schválen úřadem PTB. V kombinaci s vozíkem se systém RF stává zcela samostatnou jednotkou. Zaznamenávání a přenos dat je spolehlivý a pohodlný.Výdejní pistole
Elektronická měřidla jsou konstruována modulárně. Jednotka displeje snímá průtok pomoci magnetů zabudovaných v oválných kolech. Tato série se vyznačuje robustností, snadnou údžbou a jednoduchou obsluhou. Elektronika řízena přes jednoduché menu, volitelné programování, integrovaná paměť, ukazatel průtoku a velký graficky displej jsou typické pro elektronický čítač s předvolbou typu LM OG-P (na obrázku). Baterie je snadno vyměnitelná zvnějšku a uložená data zůstávají zachována. Tato řada měřidel je nabízena v ověřenem i neověřenem provedeni.Měřidla pro vestavbu do potrubí
Měřidla jsou modulární a byla vyvinuta pro použití v pevném potrubí jako vestavěna měřidla a dále jako součást výdejních pistolí montovaných na hadici. Jsou vhodna zejména pro měření spotřeby maziv v provozních a opravárenských aplikacích, jak s ověřením, tak i bez ověření. Typické měřené kapaliny jsou motorové a převodové oleje do 5 000 mPas. Pohyb měřících kol je přenášen na zobrazovaci jednotku pomocí magnetické vazby.

Tato serie se vyznačuje robustností, snadnou údžbou a jednoduchou obsluhou. Elektronická část je nárazuvzdorná   a utěsněná proti vniknutí oleje.  Ideální pro použití v extremních teplotách je mechanicky vestavěný měřič typ UH-M, který je součtovým měřidlem s resetovatelným mechanickým ukazatelem v rozsahu 1-10 l a neresetovatelným 5-místním ukazatelem.

 


Text: Jiří Liška
Foto: Badger Meter

Badger Meter Czech Republic s. r. o.

Maříkova 2082/26
621 00 Brno


Tel.: 541 420 411
Fax: 541 229 724

E-mail: obchod@badgermeter.cz, badgermeter@badgermeter.cz
www.badgermeter.cz

 


Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
1 + 1 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd