Tribotechnické listy

 

 

TriboTechnika 1/2016

 1 2 > 

Dekorativní chromovací lázně Atotech na bázi Cr(III)

TriboTechnika 1/2016

Technologie dekorativního chromování na bázi Cr(III) je známá již více než 30 let. Přesto až v posledních letech začala tato galvanická technologie nabývat na významu, a to jako alternativa chromování na bázi Cr(VI). Nabízí se otázka, proč nahrazovat právě šestivalentní chromovací lázeň, která patří mezi ty nejrobustnější a vyžaduje minimální úsilí, zejména co se týká její údržby. Odpověď je prozaická - oxid chromový má prokazatelné karcinogenní účinky. V blízké budoucnosti bude zakázáno používání oxidu chromového v galvanických provozech (evropská legislativa REACh). Prozatím se hovoří o září 2017. Zároveň probíhají jednání o tzv. autorizovaném používání oxidu chromového i po tomto datu. Výsledky těchto jednání bychom se měli dozvědět v průběhu roku 2016.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy Atotech CZ

Viac informácií

Dvoupotrubní centrální mazací systém

TriboTechnika 1/2016

Tento systém se používá pro ztrátové tlakové mazání valivých i kluzných ložisek, valivých i kluzných vedení a dalších třecích míst strojů a linek, středně až velmi prostorově rozlehlých, s počtem  až několik set mazaných míst,  v nejtěžších provozních podmínkách. Mazacím médiem bývá zpravidla plastické mazivo (mazací tuk), v některých případech mazací olej.

Viac informácií

Ozubená kola hýbou světem

TriboTechnika 1/2016

Bez ozubení je náš technický svět téměř nepředstavitelný. Ozubená kola spojená s jinými přenášejí krouticí momenty z jedné hřídele na druhou, mění počet otáček nebo směr otáčení. Mění lineární pohyby na otáčivé a naopak, nebo spolu spojují osy otáčení pod různými úhly. V převodovkách mnohonásobně zvyšují nebo snižují počet otáček a krouticích momentů. Precizní hodinové strojky se pak skládají z mnoha ozubených koleček vyrobených s mikronovou přesností, které hýbou ručičkami mechanických hodinek s nejvyšší přesností - oproti tomu převodovky, používané v energetickém průmyslu, přenášejí výkon několika tisíc kW.

Viac informácií

Zinni® 220 - Novinky ve vývoji pokovení kyselým ZnNi pro brzdy a spojovací materiál

TriboTechnika 1/2016

Povrchová úprava kyselým zinkem niklem je relativně nová, nicméně v posledních pěti letech jsme zaznamenali prudký vzestup poptávky po kyselém ZnNi na přímý pokov litiny. Nejnovější technologie Atotech pro kyselý ZnNi pod názvem Zinni 220 je určena zejména pro pokov brzdových segmentů. Jedná se o podstatné vylepšení předchozí technologie Zinni 210, která je s tržním podílem 50% světově nejrozšířenější technologií pro pokovení brzdových třmenů slitinou ZnNi.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy Atotech CZ

Viac informácií

Nanomaziva a jejich praktické aplikace

TriboTechnika 1/2016

Díky rychlému rozvoji nových technologií výroby a způsobů použití nanomateriálů, nacházejí nanočástice významné možnosti uplatnění v oblasti mazání. Nanomaziva můžeme nalézt v nejrůznějších sférách lidské činnosti zejména  v nejnáročnějších aplikacích v kosmickém  prostoru, v extrémních podmínkách prostředí i zatížení ve všech odvětvích průmyslu i v dopravě.  Ve stručnosti jsou popsány základní fyzikálně-chemické definice a principy s ohledem na vliv velikosti částic. Pozornost je věnována prakticky používaným metodám stabilizace nanočástic v koloidních systémech a využití nanočástic jako aditiv do maziv. Diskutovány jsou nejčastěji používané skupiny nanoaditiv z hlediska jejich složení a struktury a hlavní výhody  a nevýhody jejich aplikace v tribologických systémech. Článek shrnuje potenciál využití nanomaziv pro nejširší průmyslové aplikace.

Viac informácií

Moderní technologie pokovení hliníku a jeho slitin

TriboTechnika 1/2016

Hliník je v zemské kůře třetím nejhojněji zastoupeným prvkem, přesto jeho průmyslová výroba započala teprve až koncem roku 1859 a elektrolýzou dokonce až v roce 1886. Že se jednalo v té době o kov značně drahý, dosvědčuje i fakt, že např. na Světové výstavě v Paříži v roce 1855, byl použit kus hliníku jako šperk pro výzdobu královské koruny. V přírodě se nachází přibližně v 250 různých minerálech. K těm nejvýznamnějším patří korund ( Al2O3 ), diaspor, boehmit  (Al2O3.H2O ), spinel (Al2O3. MgO ), gibbsit (Al2O3.3 H2O) nebo silamanit (Al2O3. SiO2 ).

Viac informácií

Záměna provozních kapalin - 1. část

TriboTechnika 1/2016

Co se stane, pokud omylem nalijeme kapalinu do ostřikovačů do vyrovnávací nádržky chladiče? Hrozí poškození automobilu, když zásobník brzdové kapaliny doplníme jinou provozní kapalinou - třeba nemrznoucí směsí? Na tyto otázky nám odpoví následující článek.

Viac informácií

„European SME Week“ v Bruseli

TriboTechnika 1/2016

Na pozvanie Paul Rubiga, člena Európskeho parlamentu a Dave Elliota, CEO Surface Engineering Association a prezidenta European Committee for Surface Treatment (CETS) sa 17. novembra 2015 v členskom salóniku EP v Bruseli konali tzv. "business breakfast" pre národných zástupcov spoločností povrchových úprav (na Slovensku SSPÚ). Táto akcia sa konala v rámci Európskeho týždňa malých a stredných podnikov. Rezonujúcou témou boli hlavne nové prístupy v konkurencieschopnosti európskeho priemyslu pod názvom "SMEs in the Surface Engineering Sector". Debata bola zameraná na kľúčovú rolu malých a stredných podnikov na dosiahnutie cieľov stanovených Európskou komisiou v stratégii EU2020 vzťahujúcu sa na správu EC „Európska priemyselná renesancia", ktorá vyzýva členské krajiny k podpore rastu po kríze, stupňovaniu inovácií a modernizácie v priemyselnom odvetví.

Viac informácií

Velký krok vpřed v oblasti modelování

TriboTechnika 1/2016

Na posledním hannoverském veletrhu v dubnu 2015 představili Alrik Danielson, prezident a generální ředitel skupiny SKF, a Bernd Stephan, senior vicepresident pro technický rozvoj skupiny, koncepci zobecněného modelu výpočtu trvanlivosti ložisek (generalized bearing life model, GBLM). Nový model umožní technikům přesněji stanovit trvanlivost ložisek s ohledem na skutečné podmínky. Znamená velký krok vpřed pro průmysl, neboť usnadní výrobcům originálních zařízení (OEM) i koncovým uživatelům zvolit ložiska přímo pro konkrétní aplikace. V konečném důsledku tedy umožní dosáhnout delší životnosti strojů a snížit provozní náklady.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy SKF Slovensko

Viac informácií

Recyklace práškových nátěrových hmot a likvidace odpadů

TriboTechnika 1/2016

V posledních desetiletích došlo k  velkému  rozšíření práškového lakování na úkor lakování mokrého. Důvodem je jak vysoká kvalita vytvářených povlaků tak i výhodnost z hlediska ekonomického a ekologického.

Viac informácií

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd