Tribotechnické listy

 

 

Co poskytuje KLEENTEK?

Technologie elektrostatického čištění olejů KLEENTEK byla v roce 1988 oceněna ministerským předsedou japonské vlády za přínosy k rozvoji japonského hospodářství. Jedná se o technologii, která je jasně orientovaná na „Strategii nulových poruch“. KLEENTEK je vlastně synonymem pro elektrostatické čištění elektricky nevodivých kapalin.


V technických časopisech a v praxi se v poslední době seznamujeme s různými názory některých zástupců určitých firem, kteří „odstraňují“ mýty o elektrostatickém čištění (ELC).


Polemika

V každém uveřejněném článku se dozvídáme, co je na elektrostatickém čištění negativní, jaké má nevýhody, co neumí, co nemůže, atd. Naopak se dozvídáme, co firma autora dělá skvělého, jakých světových úspěchů bylo obecně docíleno, v čem je jeho technologie lepší než elektrostatika, a zejména to nejdůležitější, jak je levnější až nejlevnější.


Realita

Firma KLEENTEK je schopna řešit problematiku strojů a zařízení, které obsahují různé typy kapalných maziv, procesních kapalin i plastických maziv. Má k dispozici současnou technologickou špičku jak ve strojním vybavení, tak i v diagnostice.

KLEENTEK tedy umí příčiny problémů jasně definovat, analyticky ověřit a navrhnout taková opatření, která příčiny z největší části odstraní, velmi často dokonce anuluje. A to nejdůležitější, zároveň s návrhem je schopna vypracovat ekonomickou návratnost svého technického návrhu. Zákazník má možnost ověřit si věrohodnost návrhu zapůjčením navržené technologie ELC či přístroje na odstraňování vody či různých typů filtrů atd. Investiční riziko se potom rovná nule.

Musíme se také zeptat, proč je negativní polemika za strany některých firem vůbec vedena? Jestliže se zákazník rozhodne pro KLEENTEK, dodávky některých firem se radikálně snižují. Například životnost zabudovaných filtrů se při používání ELC prodlužuje řádově. Pravidelné výměny olejů jsou odstraněny. Životnost komponentů strojů a zařízení vzrůstá o násobky. To jsou poznatky zákazníků KLEENTEK.


KLEENTEK se nikdy nebrání porovnání s jakoukoli technologií. Naopak, velice vítá takovouto aktivitu. Porovnání a vyhodnocení je vždy zajímavé pro všechny zúčastněné strany.
Kam vstoupí KLEENTEK, tam vstupují úspory v širokém spektru. A to je některým „nezávislým odborníkům“ trnem v oku. Spokojenost zákazníků je však hnacím motorem KLEENTEKu.


Úsady v oleji - VARNISH

V posledním období se začíná technická veřejnost setkávat s informacemi o negativním působení úsad v oleji (VARNISH) na strojní technologie. Z tohoto pojmu se stává velký „hit“. Nabaluje na sebe mnoho takzvaných odborníků, kteří v této problematice hledají především možnosti ke zvýšení svého zisku.V převážném počtu případů tito odborníci hovoří o něčem, o čem sami mnoho nevědí. KLEENTEK se problematikou úsad v oleji (VARNISH) zabývá více než 40 let (viz mezinárodní odborné prezentace*). KLEENTEK poprvé definoval problematiku elektrizace oleje filtrem**.

             * http://www.machinerylubrication.com/Read/998/varnish-formation
** http://www.nfpa.com/tech_papers/2000/i00-9_9.pdf

 

Svoji vysokou odbornou erudici KLEENTEK přenáší na své zákazníky, kteří tak dostávají aktuální špičkové informace v oboru tribologie, tribotechniky, tribodiagnostiky. Argumenty, které KLEENTEK používá, jsou doložitelné, jsou vždy podložené fakty, výzkumy a analýzami. KLEENTEK je členem několika společností a organizací, které se zabývají problematikou mazání a údržby.


Jako názorná ukázka může sloužit výsledek čištění hydraulického oleje v lisu, kde byl nainstalovaný         off-line filtr, který umí z olejů odstraňovat měkké kaly, jak deklaruje obchodní zástupce. Stroj měl značné problémy s udržením provozní teploty, docházelo k přehřívání oleje, zalepování hydraulických prvků atd. Na přání zákazníka byl off-line filtr nainstalovaný na 4 měsíce nepřetržitého provozu. Po ukončení filtrace byla laboratorní membrána 0,8 mikrometrů tmavě hnědá, protekla jí pouze ¼ odebraného množství vzorku oleje. Membrána byla zalepena právě měkkými kaly, které měl off-line filtr odstraňovat. Problémy stroje nebyly odstraněné, nadále trvaly.


Gravimetrie, membrána 0,8 mikrometru, off-line filtr (nalevo) a filtrace KLEENTEK


Obr. 1 Gravimetrie, membrána 0,8 mikrometru, off-line filtr (nalevo) a filtrace KLEENTEK (napravo)

 

Detail membrány, zvětšeno 50x, off-line filtr (nalevo) a filtrace KLEENTEK (napravo)


Obr. 2 Detail membrány, zvětšeno 50x,off-line filtr (nalevo) a filtrace KLEENTEK (napravo)


Po off-line filtru byl nasazený přístroj KLEENTEK  a byly docíleny pozitivní výsledky. Měkké kaly (VARNISH) z oleje odstranil a negativní projevy stroje byly minimalizovány.

Za KLEENTEK vždy hovoří jeho výsledky a celá řada spokojených zákazníků. Předává jim aktuální informace a poskytuje špičkové technologie.

Text: Vladislav Chvalina,
jednatel společnosti KLEENTEK, spol. s r. o


KLEENTEK

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
8 + 7 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd