Tribotechnické listy

 

 

Nedrží vám barva? Lepidlo nelepí? Nátěr se odlupuje dříve, než zaschne? Někdy je řešení skutečně nasnadě

V moderní materiálové vědě jsou velmi aktuálním tématem povrchové úpravy vedoucí k požadovaným vlastnostem povrchu materiálu. Chytré povlaky činí látky vodoodpudivé, papír nepromokavý a některé konstrukční prvky jejich vlivem získávají samočistící schopnost. K vytvoření nových vlastností povrchu materiálu je třeba docílit snížení či zvýšení určité části povrchové energie, ať již se jedná o polární, disperzní část či celkovou hodnotu.

Data Physics Instruments GmbH představuje optickou techniku analýzy smáčivosti pro vývoj procesů modifikace povrchu a také pro rychlé a spolehlivé sledování vlastností již použitého povlaku. Dále se analýza smáčivosti používá pro vstupní kontrolu dílů, které jsou opatřeny povrchovou úpravou za účelem dosažení pevnějších lepených spojů nebo delší trvanlivosti nově naneseného povlaku. Tato technika je založena na stanovení kontaktního úhlu mezi kapalinou a pevným povrchem. Plně automatizované přístroje řady OCA umožňují v co nejkratším čase stanovit smáčivost materiálů různými kapalinami. Pomocí výpočtů lze následně zjistit povrchové napětí, volnou povrchovou energii pevných vzorků a adhezní síly kapaliny na analyzovaný povrch. Tyto parametry poskytují důležité informace pro vývoj přesných formulací povlaků.

ANAMET - povrchove upravy

ANAMET - povrchove upravy

Výhody optického způsobu stanovení oproti inkoustové metodě jsou zřejmé: inkoust je toxický, těkavý a umožňuje pouze hrubý a subjektivní odhad povrchové energie vzorku, bez ohledu na povahu interakce mezi kapalinou a pevnou látkou. Optická metoda umožňuje vypočítat polární a disperzní složky povrchové energie, které poskytují komplexní informaci o tom, jaké jsou skutečné vlastnosti studovaného povrchu.

 

ANAMET - povrchove upravy

Řada přístrojů OCA - optické měření kontaktního úhlu
OCA 15EC - základní varianta s omezeným příslušenstvím, vhodná pro QC laboratoře či univerzity
OCA 25 - přístroj s precizním manuálním polohováním vzorku, vhodný nejen pro výzkumné laboratoře
OCA 50 - automatická analýza s pomocí plně elektronicky ovládaného polohování a ostření
OCA 200 - plně automatická analýza pro makro i mikroskopické vzorky

Anamet- pristroje OCA - optické meranie kontaktneho ulhu

Speciální modely řady OCA:
OCA 25-HTV 1800 - až do 1 800 °C a 10 mbar
OCA 25-PMC 750 - až do 750 bar a 200 °C
PCA 100M - přenosný model až pro 4 kapaliny
PCA 100R - robotem ovládaná verze pro automatickou kontrolu kvality ve výrobě

 

Hlavní přednosti:
- Standardní dávkovací systém sestává z elektronicky řízeného systému dávkování a stříkaček bez použití hadiček.
- Velmi široké spektrum příslušenství včetně komory s řízenou vlhkostí a generátoru vlastní výroby, teplotní komory od -30 do 700 °C, naklápění vzorku i celého přístroje, podstavce pro měření v elektrickém poli, generátoru oscilací kapky, aj.
- Dataphysics jako jediná firma dodává i dávkovací systém pro 30 pikolitrové kapky pro stanovení velmi jemných detailů (např. u elektroniky).

OCA 15EC je nejvhodnější přístroj pro aplikace vyžadující vyhodnocení kontaktního úhlu a tvaru kapky z obrázku či na základě záznamu videa a jeho analýzy. Horizontální i vertikální poloha stolku pro vzorek je manuálně nastavitelná. OCA 15EC lze snadno rozebrat pro pohodlný transport i vybavit řadou opčních příslušenství

 

Pro rok 2018 připravujeme praktický bezplatný jednodenní seminář zaměřený na řešení problémů s povrchovými úpravami pomocí měření kontaktních úhlů.
V případě vašeho zájmu nás kontaktujte na:
dudak@anamet.cz, tel.: +420 602 194 478


ANAMET s.r.o., Kováků 3210 / 26, 150 00 Praha 5 - Smíchov
telefon: +420 257 328 175, e-mail: sales@anamet.cz
www.anamet.cz

Anamet novinka - optické meranie kontaktneho ulhu

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
4 + 6 =
Odoslanie formulára

Tribotechnika_2_2019

TriboTechnika_2_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd