Tribotechnické listy

 

 

Úvodník Ing. Ladislava Obra, CSc, prezidenta ČSPÚ

Vážení čtenáři,

dovolte mi, abych Vám do Nového roku 2018 popřál hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a mnoho pracovních a životních úspěchů. Stává se tradicí, že první číslo časopisu TriboTechnika je tematicky věnováno širokému oboru povrchových úprav. Nejinak je tomu i v tomto roce.  Zažíváme další průmyslovou revoluci, označovanou průmysl 4.0, založenou na vysoké automatizaci a robotizaci výrobních, kontrolních a řídících procesů. Nastupují nové způsoby obsluhy a řízení procesů a technologií. To vše vyžaduje stále větší a větší potřebu vysoce kvalifikovaných pracovníků na všech stupních výroby. Jaká je však skutečnost v oblasti technologií povrchových úprav? Co se změnilo za poslední rok, kdy jsem přesně před rokem na těchto stránkách poukazoval na hluboké systémové nedostatky ve vzdělávání v našem oboru ? Po roce mohu konstatovat, že se nezměnilo nic, naopak se prohloubil další nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Stále přetrvává od roku 1992 zrušení učebního oboru galvanizér, stále ve středním školství není zavedena specializace povrchové úpravy a stále na tento nedostatek nereaguje ani naše vysoké školství.

Zachování života na naší planetě Zemi vyžaduje nové technologie, které sníží surovinovou a  energetickou potřebu a umožní využívání druhotných surovin a netradičních způsobů získávání potřebných energií. V oblasti životního prostředí je víc než žádoucí snižování zátěže vyprodukovaných odpadů všeho druhu. V řadě míst již dochází k nedostatku surovin a hlavně vody. Čistý vzduch a čistá voda jsou skutečně nenahraditelné. Řada rozvinutých průmyslových zemí tuto situaci řeší zvýšeným rozvojem vzdělanosti, zatím co u nás se stále na toto téma jen diskutuje a hledá řešení. Víme vůbec kolik minut nám skutečně zbývá do "odjezdu posledního rychlíku"?

" Snížení nákladů, spotřeby materiálu, vody a energií" bude nosným tématem již 51. ročníku Aktivu galvanizérů, který se tradičně koná ve dnech 6. a 7.2.2018 v Jihlavě. V přihlášených 25 přednáškách a odborných příspěvcích budou představeny nové poznatky a technologie zaměřující se právě na tuto  úsporu. Současně bude hledán a diskutován další postup rozvoje technologií povrchových úprav.

Na závěr mi dovolte použít poslední větu z loňského příspěvku, která je dle mého mínění, stále aktuálnější. Účelem tohoto úvodníku není "plakat nad rozlitým mlékem", ale vyburcovat kompetentní pracovníky ke skutečně rychlému a účinnému řešení problematiky a vyvést obor povrchových úprav ze "slepé uličky".

 

Ing. Ladislav Obr, CSc,  
Prezident ČSPÚ

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
3 + 8 =
Odoslanie formulára

Tribotechnika_2_2019

TriboTechnika_2_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd