Tribotechnické listy

 

 

TriboTechnika 1/2019

Samočinné převodovky osobních vozů v Evropě, komfort nebo úspora?

TriboTechnika 1/2019

V Evropské automobilové produkci stále převažují vozy s mechanickým převodem. Víceméně tato podoba nabídky trhu reaguje na požadavky konzervativních spotřebitelů. Pokud se ale podíváme na současnou penetraci vyrobených vozidel se samočinným převodem, spatřujeme vysoký nárůst v porovnání třeba před pěti lety. Důvody jsou prakticky dva. Nová generace řidičů postupně vyžaduje zvyšování komfortu vozu a převody do něj bezpochyby patří. Druhým a to možná vlivnějším důvodem nárůstu automatů, jsou výsledné emise vozidla. Současné samočinné převodovky- automaty, nelze srovnávat s minulou generací 90. let, jak je známe u vozidel z dovozu (USA nebo Asie). Proč nové konstrukce umí toho více a proč právě oni mohou významně ovlivnit výsledné technické parametry současných vozidel, následně vysvětlíme.

Viac informácií

Nebezpečné plagiáty skrutkových spojov

TriboTechnika 1/2019

Plagiát (z latinského plagiare - kradnúť) je podľa Merriam-Webster online dictionary definovaný ako: „použitie cudzieho produktu bez uvedenia jeho pôvodcu". Najčastejšie sa s tým možno stretnúť na akademickej pôde, ale žiaľ, táto spoločenská pliaga neobchádza ani technickú prax a výroba skrutkových spojov nie je v tomto smere žiadnou výnimkou. Že to nie je iba etický problém, ale niekedy dokonca aj životu nebezpečný jav, má potvrdiť aj predložený príspevok.

Viac informácií

Čistiace utierky v systéme viacnásobného použitia: Koncept úspechu

TriboTechnika 1/2019

Pred viac ako 100 rokmi založil obchodník Hermann Gebauer tkáčsku dielňu „Mechanische Weberei Altstadt GmbH" v Ostritz-Altstadte pri Görlitzi, Sasko, s 20 zamestnancami. Zakladateľ firmy ponúkal úplne nové služby: MEWA vyrábala čistiace utierky na čistenie strojov a zariadení. „Utkať textílie, potom ich oprať a v prípade opotrebovania vymeniť", toto bola servisná koncepcia mladej spoločnosti. Dnes sa stretnete s týmto princípom viacnásobného použitia takmer všade, čistiace utierky používajú medzičasom už spoločnosti v 21 krajinách.

Viac informácií

Glykolové oleje a jejich aplikace

TriboTechnika 1/2019

Spolu s uhlovodíkovými a esterovými mazivy patří polyglykolová maziva (často uváděná zkratkami PG - polyglykoly nebo PAG - polyalkylenglykoly) k nejrozšířenějším druhům syntetických olejů. Je pro ně charakteristické, že kromě uhlíku a vodíku je v nich navíc vázán kyslík a to ve formě etherových a hydroxylových funkčních skupin. Zejména přítomnost hydroxylových (-OH) skupin v molekule uděluje glykolům některé zvláštní vlastnosti: vyšší polaritu, rozpustnost ve vodě, popř. dobrou biologickou rozložitelnost. Z různých chemických typů glykolových kapalin se v mazivářské praxi nejvíce uplatňují polyethylenglykoly (PEG) a polypropylenglykoly (PPG).

Viac informácií

Jedna z cest jak zajistit spolehlivý chod automatických převodovek

TriboTechnika 1/2019

Aplikace moderních ATF kapalin

Cílem příspěvku je podat doplňující fakta týkající se provozu automatických resp. samočinných převodovek vozidel z hlediska aplikovaných ATF (Automatic Transmission Fluid) kapalin.

Viac informácií

Analýza základních příčin poškození ložisek větrných turbín

TriboTechnika 1/2019

Poškození ložisek známé jako bílé strukturní praskání (White Structure Flaking), které se vyskytují ve větrných turbínách i jiných pohonných soustavách, se typicky projevují velmi brzy, hodně dlouho před očekávaným koncem životnosti ložiska. Jejich příčiny zůstávaly dlouho neznámé, ale nyní došli odborníci firmy NSK k novým zjištěním, která vedla k vývoji nových materiálů ložisek, jež výrazně přispívají k prodloužení životnosti větrných turbín.

Viac informácií

Mazivá v prevádzke strojov a zariadení

TriboTechnika 1/2019

Mazací prostriedok, mazivo má danú určitú životnosť pri jeho použití v strojoch a zariadeniach. Vzhľadom nato si treba uvedomiť, že ide o určitý riadiaci proces, ktorý treba poznať a rešpektovať, aby sme dosiahli exploatačné vlastnosti maziva a tiež požadovanú životnosť. Vysoká kvalita mazacích prostriedkov, mazív je podmienená nielen požiadavkami, či už ide o výber základových olejov, prísad, ktoré sa používajú na zlepšenie úžitkových vlastností mazív, ale aj požiadavkami na zabezpečenie ich kvality počas prepravy od výrobcu, resp. pri skladovaní u spotrebiteľa. S tým súvisí aj ich použitie v konkrétnych prevádzkových podmienkach, trecích uzloch, čo má vplyv na ich životnosť.

Viac informácií

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd