Tribotechnické listy

 

 

Jedna z cest jak zajistit spolehlivý chod automatických převodovek

Cílem příspěvku je podat doplňující fakta týkající se provozu automatických resp. samočinných převodovek vozidel z hlediska aplikovaných ATF (Automatic Transmission Fluid) kapalin.


Jak již bylo uvedeno v [1], představují automatické resp. samočinné převodovky (dále jen AP) významný pohonný agregát s plynulým přenosem kroutícího momentu zajišťující komfortní a úsporný režim provozu vozidel. Právě i AP v trakčním systému se rovněž podílí významně kromě zajištění spolehlivého chodu převodových mechanismů na ekonomickém (úspora energie pohonu) a ekologickém provozu vozidel (minimalizace emisí).
Je zřejmé, že v návaznosti na konstrukční provedení AP se vyvíjejí a aplikují speciální typy ATF, a to na báti speciálních syntetických kapalin , jež obsahují moderní typy aditiv. Rozhodujícím faktorem kromě zajištění spolehlivého mazání ozubených převodů jsou rovněž třecí vlastnosti ATF podporující samočinnou resp. robotickou funkci převodů s výsledným efektem plynule měnitelného kroutícího momentu. V další části příspěvku tedy budou znázorněny typické parametry ATF kapalin s jejich technickým doporučením pro jednotlivá konstrukční provedení AP


Tab. č.1 Parametry syntetické kapaliny ATF typu FLUIDE XLD FE

ATF kapaliny pro AP s hydraulickým násobičem momentu
ATF kapaliny u takovýchto typů AP musí zajistit jednak přenos kroutícího momentu pomocí hydrodynamického násobiče momentu a jednak spolehlivé mazání převodového planetového ústrojí. Důležitou funkcí kapaliny je rovněž řídící funkce spočívající v aktivací spojek a brzd, jež jsou propojeny s planetovými převody a umožňují měnit převodové poměry včetně změny smyslu otáčení. ATF kapaliny pro tyto AP prošly postupným technickým vývojem od kapalin na ropné minerální bázi známě jako kapaliny typu DEXRON IID, resp. DEXRON IIIE-G až po současné typy moderních syntetických kapalin odpovídající specifikacím DEXRON III H, DEXRON VI a dalším testům a výkonovým požadavků výrobců AP a trakčních agregátů automobilů. Typické parametry takovéto syntetické ATF kapaliny jsou uvedeny v Tab. č.1. Předností je velmi vysoký viskozitní index kapaliny minimalizující závislost změn kinematické viskozity na teplotě, výborné nízkoteplotní vlastnosti a velmi dobrá tepelná a oxidační stabilita zabraňující tvorbě úsad a naopak podporující prodloužené servisní intervaly. Zmíněný typ kapaliny vyhovuje náročným oxidačním testům (ZF 14C : 348 h / 170 oC, resp. TES 295 : 600 h / 163 oC) s požadovanými limity změn kinematické viskozity, čísla kyselosti a vytvářených úsad. Kapalinu je možno použít jak u AP osobních a lehkých užitkových vozidel, tak i u těžkých užitkových vozidel. Pro názornost např. odpovídá výkonovým specifikacím požadavkům výrobců převodovek:
· VOITH 55.6336, ZF TE-ML 04D, 09, 11B, 14B, 14C, 16L, 17C
· ALLISON C4, TES 295, TES 389
· MAN 339 typ V-2, Z-2, Z-3, MB 236.6, 236.91
· DEXRON III-H, JWS 3309, VW (TL 52162), MAZDA (M-III, M-V), PSA
· TOYOTA T-IV, HYUNDAI, KIA, NISSAN (matic D,J,K)...


Obr. 1 CVT převodovka typu JF017E CVT

ATF kapaliny pro AP typu CVT - s plynule měnitelným převodem
Nároky na ATF vyvinuté a doporučované do převodovek CVT (Continuously Variable Transmissions - Plynule měnitelné převody) opět vyplývají z konstrukčního řešení převodovky založeného na hnacím a hnaném rotačním elementu (variátorech - viz Obr.1) , jež jsou propojeny speciálním článkovým řetězem pohybujícím se příčně vůči zmíněným elementům v klínovém profilu [1]. Pro přenos kroutícího momentu je využíván obvykle opět hydrodynamický násobič. Na kapaliny ATF pro CVT převodovky jsou tak kladeny mimořádné požadavky týkající se zesílených protioděrových, antikorozivních a protipěnivostních vlastností. Nezbytný je rovněž vysoký viskozitní index a výborné nízkoteplotní vlastnosti zajišťující bezvadnou funkci a tekutost kapaliny i v extrémně chladných podmínkách. Typické parametry jsou uvedeny v tab. č. 2.

 

Tab. č. 2 Parametry synt. ATF typu FLUIDMATIC CVT MV pro AP typu CVT

 

Formulace kapaliny splňuje náročné testovací procedury, pro názornost jsou uvedeny některé výkonové nároky a specifikace, jež splňuje zmíněná kapalina v tab. č. 2. : 

o AUDI / VW TL 52180, G 052 180 (CVT), G 052 516 (CVT)
o TOYOTA hybrid CVT, MB 236.2, BMW CVT
o NISSAN CVT NS-1, NS-2, MITSUBISHI CVTF-J1
o SUBARU (Lineartronic CVTF), HONDA Genuine CVT
o HYUNDAI / KIA SP - CVT1, FORD hybrid CVT...

Obr. 2 DSG převodovka s dvojitou spojkou

 

ATF kapaliny pro robotické převodovky DSG / DCT s dvojitými spojkami
Na rozdíl od dříve uvedených AP, se v tomto případě DSG / DCT (Double Clutch Transmission) převodovek (obr.2) s dvojitými spojkami jedná zejména o mazání převodového ústrojí na bázi klasických ozubených kol s přímým ozubením a třecími synchrony, které jsou součástí zubových spojek kol [1]. Jelikož se v tomto případě jedná o vysokou četnost spínání a rozepínání spojek DSG, je nutno aplikovat ATF kapaliny s vysokým stupněm odolnosti vůči opotřebení, jež zajišťují dlouhodobě spolehlivé mazání a ochranu kompletního převodového ústrojí. V případě konstrukce s mokrými spojkami pak ještě kromě převodového mechanismu přibývají nároky i na zesílené hydraulické funkce ATF kapaliny. Tomu logicky odpovídá formulace ATF kapaliny na syntetickém základě, jenž je doplněn řadou moderních účinných aditiv.

Tab. č.3 : Parametry synt. ATF typu FLUIDMATIC DCT MV pro AP typu DCT

 

Technické parametry kapaliny ATF pro DCT převodovky jsou uvedeny v Tab. č. 3, uvedeny jsou i typické výkonové specifikace, jež tato kapalina splňuje:
o AUDI, SEAT, VW, ŠKODA - VW TL 052 182, VW TL 052 529
o BMW (83 22 2 148 578 / 579...)
o FORD (M2C936A), MB 236.21
o PSA (Peugeot / Citroen 9734.S2)
o PORSCHE (ZF / PORSCHE oil)
o VOLVO (1161838, 1161839)...

Závěr
Jak již bylo rovněž uvedeno v [1], většina závad AP je v důsledku opotřebení převodovky
při dlouhodobém exponovaném provozu přesahujícím 200 000 km. Je proto účelné pečlivě respektovat doporučení výrobce automobilu, které se týkají jak doporučeného typu ATF tak servisních instrukcí ohledně doporučených servisních intervalů. V praxi se jeví dále velmi užitečné v rámci údržby a zajištění spolehlivého chodu AP kapalinu ATF obměnit, a to vždy kompletní náplň kapaliny, i v případě doporučení tzv. celoživotní náplně. Jedná se o to, že vlastní technické parametry fyzikálně chemické povahy se ani tak silně nemění, nicméně kapalina bývá kontaminována až již vlhkostí, nečistotami, či kovovým otěrem, jež pak urychlují a zesilují další nadměrné opotřebení převodovky.

Text: Ing. Pavel Růžička, Ph.D.

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
9 + 9 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd