Tribotechnické listy

 

 

TriboTechnika 2/2009

 1 2 > 

Najvyššie ocenenie za tribotechniku

TriboTechnika 2/2009

Profesor Stathis Ioannides, svetoznámy expert v oblasti trenia, opotrebenia a mazania, pracuje v skupine SKF ako technický riaditeľ. Za svoj dlhoročný prínos k výpočtu životnosti ložísk a za vypracovanie príslušnej ISO normy, založenej na teórii životnosti podľa SKF, používanej v súčasnosti vo všetkých ložiskových firmách sveta, obdržal Tribology Trust's Gold Medal - najvyššie tribologické vyznamenanie celosvetového významu. Vyznamenanie mu bolo odovzdané pri slávnostnej ceremónii na Institution of Mechanical Engineers v Spojenom Kráľovstve, kde Prof. Ioannides pôsobí v Imperial in the United Kingdom ako hosťujúci profesor. Pri tejto príležitosti sme si ho dovolili požiadať ho o interviev.

Viac informácií

Použitie PVD vrstiev v tribologických aplikáciách

TriboTechnika 2/2009

Jednou z možností ako zmierniť nepriaznivé tribologické aspekty a dosiahnuť zníženie trenia a opotrebenia je depozícia vrstiev t.j. nanášanie materiálov znižujúcich nepriaznivé degradačné mechanizmy vzájomne dotýkajúcich sa povrchov.

Viac informácií

Termálne vŕtanie FLOWDRILL

TriboTechnika 2/2009

- technológia beztrieskovej výroby presných otvorov a závitov tvárnením v tenkostenných materiáloch

Posledné desaťročie vo vývoji strojárskeho priemyslu jasne naznačilo smery, ktorými sa bude toto nepochybne dôležité odvetvie SR uberať už v najbližšej budúcnosti. Technológia termálneho vŕtania Flowdrill predstavuje alternatívny a perspektívny spôsob výroby rozoberateľných spojov a presných valcových puzdier v tenkostenných materiáloch akými sú plechy, rôzne tvary profilov a rúrok. Technológia navyše zabraňuje čoraz väčšiemu problému s likvidáciou a odstraňovaním odpadov.

Viac informácií

Oleje na hranici dokonalosti

TriboTechnika 2/2009

Moderní řešení, nejen pro krizi...

Firma oil TEAM, a. s. je výhradním zástupcem švýcarské firmy PANOLIN AG a německé společnosti KLEENOIL PANOLIN AG pro oblast České a Slovenské republiky. Naší specializací je oblast HI-TECH olejů a biologicky odbouratelných olejů a maziv PANOLIN. Dalším odvětvím, kterým se zabýváme je ošetřování olejových náplní pomocí mikrofiltrace KLEENOIL. Spojení těchto dvou společností a jejich vzájemná spolupráce na konceptu dlouhodobých náplní funguje více než dvacet let.

Viac informácií

Používání nanotechnologie v nových automobilech v dodatečné úpravě jejich povrchů.

TriboTechnika 2/2009

V tomto příspěvku Vám představujeme aplikace doplňků na bázi nano-technologie RVS master. Tato revoluční úprava povrchu dodává teoretické i prakticky podložené použití i v úplně nových automobilech. Nevěnuje se tedy opisu hlavních vlastností technologie, kterou je náprava geometrických rozměrů provozem opotřebovaných třecích ploch a tím i technických parametrů.

Viac informácií

Sledování znečištění průmyslových olejů

TriboTechnika 2/2009

Sledování znečištění průmyslových olejů je jedním ze základních parametrů tribodiagnostiky strojů. Není divu, když je dnes již všeobecně známo, že okolo 75 procent poruch strojů způsobených mazacím olejem je důsledkem nadměrného znečištění oleje.

Viac informácií

Nový katalog ložisek ZKL

TriboTechnika 2/2009

Na významném mezinárodním strojírenském veletrhu v Hannoveru, který se konal ve dnech 20. až 24. dubna 2009 se prezentoval i koncern ZKL z České republiky. Vedle nových typů ložisek představil koncern zákazníkům i nový katalog ložisek ZKL. Tato publikace přináší aktualizované technické parametry celého výrobního sortimentu ložisek v hlavním katalogu, ale také podrobnější informace o dalších novinkách v tématicky zaměřených prospektech.

Viac informácií

Řešení problémů vzniklých třením

TriboTechnika 2/2009

Kelvin Chiddick, chemik z Jižní Afriky společně s Dr. J. Kalouskem (šéfem výzkumu v Kanadském národním výzkumném středisku ve Vancouveru) vyvinul a testoval tři základní modifikátory tření (někdy špatně zvané maziva): LCF (nízký koeficient tření), HPF (vysoké pozitivní tření) a VHPF (velmi vysoké pozitivní tření). O pár let později vyvinuli produkty pro snížení hlučnosti, které jsou používány z důvodu poskytnutí řešení problémů vzniklých třením a to jak pro železnice, metra, tramvaje a jiné dopravní prostředky pohybující se po kolejích.

Viac informácií

Delené ložiská

TriboTechnika 2/2009

Delené ložiská sú komerčne dostupné už viacero rokov. Využívajú sa prevažne v náročných aplikáciách s ťažkými pracovnými podmienkami, kde dostupnosť ložísk z dôvodu ich kontroly a ľahkej údržby je nevyhnutná. Ložisko pozostáva z vnútorného a vonkajšieho krúžku, klietky a domca s podstavou, pričom všetky súčasti je možné poskladať priamo na hriadeli. Uvedené umožňuje jednoduchú kontrolu a ľahkú výmenu bez potreby sťahovania ložiska alebo demontáže hriadeľa. Súčasti deleného ložiska sú vyrobené ako kompletné celky a po brúsení sú precízne rozrezané na dve časti tak, že po osadení na hriadeľ tieto časti presne k sebe dosadnú.

Viac informácií

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd