Tribotechnické listy

 

 

Delené ložiská

Delené ložiská sú komerčne dostupné už viacero rokov. Využívajú sa prevažne v náročných aplikáciách s ťažkými pracovnými podmienkami, kde dostupnosť ložísk z dôvodu ich kontroly a ľahkej údržby je nevyhnutná. Ložisko pozostáva z vnútorného a vonkajšieho krúžku, klietky a domca s podstavou, pričom všetky súčasti je možné poskladať priamo na hriadeli. Uvedené umožňuje jednoduchú kontrolu a ľahkú výmenu bez potreby sťahovania ložiska alebo demontáže hriadeľa. Súčasti deleného ložiska sú vyrobené ako kompletné celky a po brúsení sú precízne rozrezané na dve časti tak, že po osadení na hriadeľ tieto časti presne k sebe dosadnú.

eriks1

Najväčšou výhodou, ktorú ponúkajú delené valivé ložiská v porovnaní so štandardnými ložiskami, je výrazné skrátenie času potrebného na odstávku pri výmene ložiska a veľmi jednoduchá údržba. Delené ložiská sú úplne rozložiteľné na hriadeli. Táto konfigurácia výrazne zjednodušuje a urýchľuje inštaláciu. Zároveň skracuje čas potrebný na odstávku na 10 % z času potrebného na výmenu štandardného ložiska tej istej veľkosti. Pri ložiskách, ktoré sú ťažko dostupné, je uvedená vlastnosť extrémne dôležitá. Delená konštrukcia ložiska umožňuje kompletnú demontáž a výmenu ložiska bez potreby zdvíhania hriadeľa. Postačujúce je len jeho podoprenie bez potreby získania prístupu k voľnému koncu hriadeľa. Nie sú potrebné nákladovo náročné zariadenia na zdvíhanie a manipuláciu s hriadeľom. Uvedenú vlastnosť vysoko ocenia najmä prevádzky s veľkými strojmi, kde môžu byť veľké a ťažké hriadele prekážkou pre rýchlu a efektívnu údržbu ložísk. Delené ložiská umožňujú omnoho rýchlejšiu výmenu ložísk, ktorá výrazne šetrí náklady na odstávku v prevádzkach s kontinuálnou výrobou ako výroba ocele, banský a ťažobný priemysel, drevospracujúci a papierenský a chemický priemysel.

 

eriks2

Ďalším významným argumentom okrem znižovania nákladov na odstávku je nasadenie delených ložísk v kritických aplikáciách z dôvodu veľmi účinného tesniaceho systému. V tejto oblasti má systém tesnenia delených ložísk výrazné výhody v porovnaní so štandardnými ložiskami.

Delené ložiská sú navrhnuté tak, že uloženie domca v základni má guľový tvar. Uvedené zabezpečuje, že uhlová nesúososť hriadeľa proti domcu môže byť až do ± 3 stupne nezávisle od typu tesniaceho systému ložiska s tým, že tesnenie vždy ostáva koncentrické s osou hriadeľa. Táto vlastnosť zabezpečuje, že prípadný nevycentrovaný hriadeľ nevytvorí medzeru medzi hriadeľom a tesnením, a preto tesnenie pracuje správne, drží nečistoty mimo ložiska a mazivo vnútri. Z uvedeného dôvodu delené valivé ložiská pracujú výnimočne spoľahlivo aj vo veľmi drsných podmienkach ako sú bane, lomy a ťažobný priemysel. Delené ložiská pracujú spoľahlivo dokonca aj pri nesúosostiach hriadeľa, kde štandardné ložiská trpia z dôvodu netesností spôsobených nesúososťou, čo má za následok nákladné predčasné zlyhanie ložiska.

 

Text: Miroslav Michalec

 

 

Späť

Komentáre k článku | Pridať komentár

peter kentoš (25.09.2012)

Dobrý deň! Potrebujem delene ložisko s otvorom 30mm.

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
3 + 9 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd