Tribotechnické listy

 

 

Nový katalog ložisek ZKL

Na významném mezinárodním strojírenském veletrhu v Hannoveru, který se konal ve dnech 20. až 24. dubna 2009 se prezentoval i koncern ZKL z České republiky. Vedle nových typů ložisek představil koncern zákazníkům i nový katalog ložisek ZKL. Tato publikace přináší aktualizované technické parametry celého výrobního sortimentu ložisek v hlavním katalogu, ale také podrobnější informace o dalších novinkách v tématicky zaměřených prospektech.

 

zkl

 

Všechny části nového katalogu jsou vytisknuty v jednotném grafickém stylu a ve formátu, který umožňuje společné uložení v jednom pořadači formátu B5. První reakce od návštěvníků expozice v Hannoveru jen potvrdily, že toto vydání katalogu zaujalo svým obsahem i svou novou grafickou podobou.

Celý komplet katalogu je tvořen následujícími částmi:

Hlavní katalog ložisek ZKL

Nový katalog ložisek ZKL obsahuje především aktualizovaný výrobní program výrobních společností ZKL. Jsou tam již uvedeny všechny typy ložisek standardu NEW FORCE, které jsou k datu pořádání veletrhu zavedeny do sériové výroby, nebo jsou již v takovém stavu vývoje, že mohou být v reálných termínech nabízeny zákazníkům. Jedná se o 29 typů dvojřadých kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem do průměru D = 130 mm a 39 typů soudečkových ložisek v provedení s hřebenovou klecí EMH. Uživatelé katalogu nově najdou v tabulkové části uváděný parametr limitního zatížení Pu, který udává hodnotu zatížení ložiska, při kterém již nedochází k únavovému opotřebení a ložisko má trvanlivost nekonečný počet cyklů. Ukončení životnosti ložiska je pak způsobeno jiným faktorem. Uživatelé také jistě ocení hmatníky, které usnadní vyhledávání v publikaci.

 

Katalog ložisek NEW FORCE 2009

Tento katalog prezentuje technickou specifikaci nového standardu ložisek ZKL, který byl rovněž hlavním tématem expozice ZKL na veletrhu v Hannoveru. Schematickými obrázky, grafy a stručným průvodním textem jsou zde vysvětleny hlavní znaky těchto ložisek. V tabulkové části je prezentován komplexní sortiment ložisek ZKL, který by měl být v průběhu nejbližších let postupně zaváděn do sériové výroby jako NEW FORCE.

 

Ložiska ZKL pro kolejová vozidla

Železniční průmysl je perspektivní obor v celosvětovém měřítku, proto je ložiskům pro kolejová vozidla v ZKL věnována speciální pozornost. Výrobní sortiment těchto ložisek obsahuje ložiska pro různé druhy pohonů, čerpadel a ventilátorů, tak i pro nápravy kolejových vozidel. V tabulkové části jsou uvedeny parametry soudečkových a válečkových nápravových ložisek včetně pokynů pro montáž. Poslední novinkou v této oblasti jsou válečková nápravová ložiska PLC 410-33/34-2, která byla letos úspěšně zkoušena podle požadavků normy ČSN EN 12082 akreditovanou zkušebnou VÚŽ Praha.

 

Katalog technologických možností

Tento katalog prezentuje nový výrobní program, který je v současnosti v ZKL rozvíjen investicemi do nových technologií pro výrobu velkorozměrových ložisek s průměrem od 600 do 1 600 mm.

V tabulkové části jsou uvedeny přehledy ložisek podle konstrukčních skupin: kuličková ložiska jednořadá, kuličková ložiska axiální, válečková ložiska, válečková ložiska dvouřadá, válečková ložiska s plným počtem válečků, soudečková ložiska a axiální soudečková ložiska.

 

Vladimír Zikmund

Ředitel ZKL-Výzkum a vývoj, a. s.

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd