Tribotechnické listy

 

 

Oleje na hranici dokonalosti

Moderní řešení, nejen pro krizi...

Firma oil TEAM, a. s. je výhradním zástupcem švýcarské firmy PANOLIN AG a německé společnosti KLEENOIL PANOLIN AG pro oblast České a Slovenské republiky. Naší specializací je oblast HI-TECH olejů a biologicky odbouratelných olejů a maziv PANOLIN. Dalším odvětvím, kterým se zabýváme je ošetřování olejových náplní pomocí mikrofiltrace KLEENOIL. Spojení těchto dvou společností a jejich vzájemná spolupráce na konceptu dlouhodobých náplní funguje více než dvacet let.

kytka

Nabízíme kompletní olejový servis, včetně podrobných laboratorních rozborů v certifikované laboratoři. Naším cílem je klientovi nabídnout ucelenou službu průběžného sledování kvality olejů a maziv, jejich ošetřování a prodlužování provozního nasazení.

Naše filozofie říká: „ Naplnit stroj olejem a udržovat jej ve vynikající kvalitě po maximální provozní dobu".

Plně se osvědčila v praxi a již řadu let přináší nemalé ekonomické úspory společnostem, které ji pochopily. Základem je kompletní poradenství, individuální přístup a systematické analýzy. V neposlední řadě se jedná o nezanedbatelný příspěvek pro environmentální politiku jednotlivých firem.

Roku 1984 firma PANOLIN vyrobila a nabídla k dodání první použitelné ekologičtější tlakové kapaliny na bázi nasyceného syntetického esteru. Vlajkovou lodí a nosným produktem se stal hydraulický olej PANOLIN HLP SYNTH dodávaný ve všech viskozitních třídách.

oilteam03

Dnes má tento produkt více než 10.000 odběratelů a schválení od více jak 200 výrobců strojů a komponentů. Přední světoví výrobci strojů v oblasti vodohospodářství, stavebnictví či dodavatelé ostatních komponentů jako jsou např. hydraulické ruce či harvestorové hlavice pro lesnickou techniku umožňují dodání těchto strojů s prvotní náplní PANOLI HLP SYNT s tím, že zákazník má plnou záruku na tato zařízení. Dlouhodobý vývoj umožnil odzkoušení u výrobců a zkušeben, které zakončilo získání certifikátu Blauer Engel. V současné době je tento olej držitelem prakticky všech dostupných ekologických označení počínaje tuzemským EŠV, tak i celoevropským Eco-Label. Díky použití základového olej na bázi nasyceného syntetického esteru je dosaženo excelentních technických parametrů, jako je bod tuhnutí - 57 °C, teplotní stabilita do 130 °C a v neposlední řadě garantovaná životnost 15 000 Mth. Všechny tyto poznatky jsou ověřeny dlouholetou praxí v nasazování těchto olejů do různých provozů. Při použití přídavné mikrofiltrace KLEENOIL do systému, která zaručí odstraňování mechanických nečistot do velikosti 1 μm a vody, což je základní podmínkou zpomalení stárnutí olejů, docílíme provozování stroje bez nutnosti výměny oleje po celu dobu jeho životnosti.

oilteam02

Dalším vývojem byla paleta biologicky odbouratelných olejů PANOLIN doplněna o další biologicky odbouratelné produkty jako je motorový olej PANOLIN BIOMOT LD, převodové oleje PANOLIN EP GEAR SYNTH , turbínové oleje PANOLIN TURWADA SYNTH a mazací tuky PANOLIN BIOGREASE.

Přechod a výměna na biologicky odbouratelné oleje PANOLIN je zajišťována podle platné normy VDMA 24´569 a ISO 15´380, kde firma PANOLIN požívá jako jediná průplachový olej PANOLIN HYDROFLUSCH. Ten je určen výhradně k vyčištění systémů strojů před nasazením biologicky odbouratelných olejů PANOLIN, tak aby bylo dosaženo maximálního podílu cizího oleje v systému do 5 % objemu náplně a byly dodrženy garanční podmínky.

oilteam01

Přínos mikrofiltrace olejů

Moderní filtrační zařízení jsou koncipována pro velice šetrné a efektivní vyčištění maziv a hydraulických olejů. Údržba agregátu a olejů pomocí těchto zařízení přináší vysoké snížení opotřebení systému a výpadků. Proces stárnutí probíhající v kapalinách se významně prodlužuje, jelikož mikrofiltrací se odstraňují z oleje mechanické nečistoty a voda.

Současně je nutné si uvědomit, že se nejedná pouze o odstranění nečistot z oleje, ale o vyčištění celých systémů, tedy těch míst, kam se nedá prostou výměnou oleje v nádrži dostat. Znečištění hydraulických olejů je skutečnost, kterou nelze při provozování dnešních výkonných a přesných strojů a zařízení pominout. I přesto, že v systému jsou instalovány sací, tlakové nebo odpadové filtry, nejmenší částice 1 - 5 µm tyto filtry nezachycují a tím dochází k opotřebení. Zároveň si je nutné uvědomit, že lidské oko je schopné vidět částečky od 50 µm, takže i silně znečištěný olej se lidskému oku jeví jako čistý a přitom právě částečky pod 50 µm jsou pro moderní ovládací prvky ty nejnebezpečnější. Současně je známé, že znečištění hydraulických olejů průkazně způsobuje 70 - 80 % poruch v hydraulických systémech. Mikrofiltrační technologie je tou nejlepší možností, jak zpomalit proces stárnutí olejů, prodloužit intervaly výměn a chránit opotřebení komponentů. Prodloužené intervaly výměn olejů znamenají úspory v provozech a méně upotřebeného oleje. Tímto se rozumí aktivní ochrana životního prostředí, která je více než aktuální. Samozřejmě při dnešních cenách nejsou zanedbatelné i ekonomické úspory.

Obtokové přídavné filtry se používají úspěšně už několik desetiletí. S neustálým dalším vývojem se udržuje tempo s neustále rostoucími požadavky na čistotu v moderních, precizních zařízeních.

Tři důležité důvody pro nasazení mikrofiltrace

1. Stavební komponenty v moderních a vysoce výkonných strojích mohou své precizní schopnosti a výkony dlouhodobě podávat jen v případě velice čistých provozních podmínek.

2. Mnoho mazacích a tlakových kapalin je formulováno pro dlouhodobé nasazení a pro velmi vysoké zátěže. Tyto vlastnosti jsou velmi negativně ovlivňovány díky pevným a tekutým nečistotám. Oproti tomu v čistém stavu mohou být výkonnostní rezervy využívány podstatně déle.

3. Odborné propočty a praxe dokazují, že při stávající spotřebě minerálních rovněž i syntetických, olejů, se jejich rezervy ve velice krátké době dostanou na spodní hranice možnosti použití. Díky dlouhodobému nasazení mazacích a tlakových kapalin se snižuje spotřeba v dané oblasti a zároveň ubývá náročné odstraňování upotřebených olejů.

Filtrační jednotky pro speciální nasazení

KLEENOIL BSR Filtrační jednotky byly speciálně vyvinuty pro automaticky fungující čištění olejů v systémech, které se používají jen velmi zřídka jako např. vodní díla - přehrady. Zřídka používané systémy se potýkají s problémy, díky dlouhým dobám prostojů a krátkému času nasazení dochází k znečišťování olejových náplní. Velice častým problémem je také kontaminace těchto olejů vodou, která se tvoří buď formou kondenzátu, ale může být také rovněž do systému přisáta, např. pístnice.

KLEENOIL BSR Filtrační jednotky se zakládají na prověřené KLEENOIL filtrační technologii. Pevné částečky do jednoho mikronu jsou vyfiltrovány, voda se z oleje absorbuje a váže ve filtračních elementech.

KLEENOIL BSR Filtrační zařízení vlastní připojení ke vzdálenému řízení. Přídavně je toto zařízení vybaveno senzorem pro kontrolu kontaminace vody.

Kompaktní stavebnicová velikost a široké sériové vybavení umožňují univerzální nasazení a přesto jednoduchou obsluhu. Tato zařízení jsou vybaveny rozsáhlým technickým vybavením, které slouží k vlastní kontrole a umožňuje provoz bez dohledu obsluhy.

Filtrační zařízení s výkonem od 250 - 1500 l/h jsou určena k čištění zařízení s obsahem od 50 do 10 000 litrů. Doba filtrace je závislá na viskozitě a znečištění filtrované kapaliny.

Cena německého průmyslu pro KLEENOIL PANOLIN systém ICC „Stroje bez výměny oleje" v kategorii kapalinová technika a technika pohonů.

U příležitosti veletrhu v Hannoveru, coby nejdůležitější světové technologické události byla udělena společnosti PANOLIN KLEENOIL cena německého průmyslu pro rok 2009 za systém KLEENOIL ICC (Identification Contamination Control) pro stroje bez výměny oleje. Udělení proběhlo 20. dubna 2009 v kategorii kapalinová technika.

Text: Radim Staša

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd