Tribotechnické listy

 

 

TriboTechnika 2/2009

 < 1 2

Predĺženie životnosti vodouriediteľných chladiacich kvapalín

TriboTechnika 2/2009

Komplexným riešením predĺženia životnosti vodouriediteľných chladiacich kvapalín je optimalizovanie hlavných činiteľov, ktoré majú významný vplyv na ich technické a chemické parametre.

Viac informácií

Tribotechnika velkých točivých strojů

TriboTechnika 2/2009

Provoz velkých točivých strojů předpokládá dokonalé zajištění mazání. Co jsou tzv. velké točivé stroje? Jedná se především o turbogenerátory, turbokompresory, plynové turbíny. Olej zde má velké množství povinností a olejové náplně se pohybují v rozmezí 1 000 litrů až 70 000 litrů.

Viac informácií

Technická diagnostika – vibrodiagnostika ložísk

TriboTechnika 2/2009

Technická diagnostika ako nástroj spoľahlivosti má veľký význam pri prevádzke a údržbe zariadení. Jeden z najzaužívaných metód technickej diagnostiky pre rotačné zariadenia je vibrodiagnostika. V týchto zariadeniach je hlavnou súčiastkou ložisko, ktoré zabezpečí rotačný pohyb a zachytí dynamické zaťaženie.

Viac informácií

Vysoce výkonné vrtáky

TriboTechnika 2/2009

Mezi nejvyužívanější operace třískového obrábění patří bezesporu vrtání. Ač se samotná technologie nijak výrazně nemění, nástroje pro vrtání procházejí neustálým vývojem umožňujícím zvyšování parametrů vrtání na straně jedné a zvyšování životnosti na straně druhé.

 

Viac informácií

Prekonávajú klzné ložiská valivé?

TriboTechnika 2/2009

Klzné ložiská alebo puzdra nahradzujú valivé ložiská v širokej škále produktov, ako napr. čerpadlá, veterné elektrárne, poľnohospodárske stroje, zemné stroje. Bolo zaužívané, že komplexné zariadenia vyžadujú „komplexné" ložiská, ale konštruktéri postupne zisťujú, že jednoduchosť klzného ložiska má svoje výhody. Klzné ložiská môžu dosahovať vysokú zaťažiteľnosť, nízku údržbovosť, životnosť podľa požiadaviek danej aplikácie.

Viac informácií

Metóda otryskávania penou

TriboTechnika 2/2009

Veľa technológií pred konečnou povrchovou úpravou a hlavne pri realizácii strojnej a stavebnej údržby používa na prípravu povrchov otryskávanie. Klasické otryskávacie metódy majú radu nevýhod, ktoré rieši technológia abrazívneho otryskávania bezprašnou metódou s možnosťou recyklácie abrazíva. Rôzne druhy abrazíva, ktoré využíva rozširujú využite metódy vo všetkých odvetviach pri celkovo nižších nákladoch ako pri klasickom otryskávaní, chemickom odstraňovaní alebo ručnom opracovaní povrchov. Pri použití tejto čistej, suchej a nízkoprašnej metódy sa redukuje 90 percent prachu, odrazu a odpadu.

Viac informácií

Vyššia efektívnosť pri obrábaní povrchov

TriboTechnika 2/2009

Inovačné riešenia v oblasti otryskávania a kĺzavého brúsenia

Tak technika otryskávania, ako aj technika kĺzavého brúsenia patria v mnohých oblastiach, obzvlášť v zlievarňach, k nevyhnutným technológiám, ktorými sa dosahujú požadované vlastnosti povrchov, resp. výrobkov. Výsledky nového vývoja pritom umožňujú pri automatickom otryskávaní a kĺzavom brúsení značne hospodárnejšie, ako aj kvalitatívne hodnotnejšie opracovávanie odliatych a tvárnených výrobkov, ako aj výrobkov, vyrobených trieskovým obrábaním a taktiež rozširovať oblasť ich využívania.

Viac informácií

Systémová analýza procesu opotrebenia

TriboTechnika 2/2009

Motto: Minimalizáciou opotrebenia prispieva tribológia k zachovaniu materiálových hodnôt ľudstva.

Viac informácií

Vplyv kontaktu na rozloženie napätí v ložiskovom domci

TriboTechnika 2/2009

Ložiskový domec (ďalej LD) je masívne priestorové teleso obojstranne uložené na nápravách podvozkov koľajového vozňa obr.1 LD plní jednak funkciu tlmenia a taktiež funkciu prenosu dynamických síl z nápravy železničného vozňa cez klasické vinuté, symetrický uložené pružiny do podvozka vozňa. Zabezpečuje tiež funkčné spojenie podvozka s rámom vozňa.

Viac informácií

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd