Tribotechnické listy

 

 

Řešení problémů vzniklých třením

Kelvin Chiddick, chemik z Jižní Afriky společně s Dr. J. Kalouskem (šéfem výzkumu v Kanadském národním výzkumném středisku ve Vancouveru) vyvinul a testoval tři základní modifikátory tření (někdy špatně zvané maziva): LCF (nízký koeficient tření), HPF (vysoké pozitivní tření) a VHPF (velmi vysoké pozitivní tření). O pár let později vyvinuli produkty pro snížení hlučnosti, které jsou používány z důvodu poskytnutí řešení problémů vzniklých třením a to jak pro železnice, metra, tramvaje a jiné dopravní prostředky pohybující se po kolejích.

Správa tření v minulosti

Co používali (nebo stále používají) železnice pro správu tření na jejich železničních systémech? Když kolo sklouzává díky mokré nebo namrzlé železnici nebo kvůli velkému nákladu, používá se písek pro zvýšení tření. Pro snížení tření na oblasti okolku zase maz nebo olej. Toto všechno má velmi negativní dopad na kola, železnice, bezpečnost a především i na živostní prostředí. Maz se šíří do oblastí kde není potřeba, písek způsobuje trvalá poškození kol a železnic, tyto dva produkty dohromay vytvářejí pastu, která má škodlivé efekty na stupně opotřebení a má za následek odlupování, jamky na kolejnicích a velmi špatnou adhezi. Nejhorší vlastností mazu je jeho pronikání do vodních systémů a způsobuje velká rizika pro životnís prostředí.

Správa tření dnes

Představte si, že hodnoty tření na kolejnici by mohly být garantovány mezi 0.35 a 0.55 a na okolku kola někde okolo 0.66. Koncept správy tření s pevnými typy maziva, mají schopnost to dokázat.

Zatímco tekutá nebo středně tekutá maziva budou migrovat z oblasti okolku na hlavu kolejnice, což má za následek nízké tření, slabou přilnavost a slabé brzdné účinky, pevná maziva nebudou migrovat a jakmile bude systém nasycený, zůstanou na konstantních hodnotách tření. Produkty firmy Kelsan nejsou na bázi grafitu, protože grafit má nežádoucí účinky při vyžších teplotách a vysokém tlaku. Naše produkty jsou na bázi molybdén disulphidu s dalšími chemickými komponenty ("patentované obchodní tajemství"), které velmi efektivně vytvoří suchý film, který se přilepí na povrch. Díky vlastnostem MoS2 také pronikne 5 micronů do oceli kol nebo kolejnic. Jakmile je systém jednou plně nasycen můžeme zanedbat všechny vlivy vody, listů, písku nebo koroze.

Správa třeni v budoucnu

Je již dokázáno, že po dvou letech používání produktu LCF se servisní životnost kol prodloužila čtyřikrát a to samé s cyklem obrábění kol. A tyto hodnoty stále stoupají po celou dobu, samozřejmě i pro HPF, kde byly tyto hodnoty také dosaženy. Kombinace těchto dvou produktů sníží spotřebuje energií, zatímco zachovají čísté a tiché prostředí pro pracovníky a veřejnost.

Jaké jsou tedy výhody?

- prodloužení životnosti kol v důsledku snížení opotřebení okolku kol

- minimalizování opotřebení boku a povrchu kolejnice

- snížení spotřeby energie (mechanické do 13.3% a elektrické do 13.5%)

- snížení hladiny hluku až o 20dBA

- snížení opotřebení jízdní plochy kola a nákladů na výměnu kol

- snížení nákladů na obrábění kol

- minimalizace vlnkovitosti kolejnic

- nerozptyluje se na hlavu a bok kolejnice

- nemá žádný vliv na přenost signalizace nebo brzdění, ani na trakci

- neznečišťují životní prostředí a jsou nehořlavá

Když bychom to tedy chtěli všechno shrnout do jedné věty, nejvhodněji by to bylo asi takhle: "Pokud si děláte cenové analýzy, brzy zjistíte, že si nemůžete dovolit nevyužívat modifikátory tření na svých systémech."

Lukáš Kubíček

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd