Tribotechnické listy

 

 

Termálne vŕtanie FLOWDRILL

- technológia beztrieskovej výroby presných otvorov a závitov tvárnením v tenkostenných materiáloch

Posledné desaťročie vo vývoji strojárskeho priemyslu jasne naznačilo smery, ktorými sa bude toto nepochybne dôležité odvetvie SR uberať už v najbližšej budúcnosti. Technológia termálneho vŕtania Flowdrill predstavuje alternatívny a perspektívny spôsob výroby rozoberateľných spojov a presných valcových puzdier v tenkostenných materiáloch akými sú plechy, rôzne tvary profilov a rúrok. Technológia navyše zabraňuje čoraz väčšiemu problému s likvidáciou a odstraňovaním odpadov.

comerce1

Tvárniaci nástroj Flowdrill

 

Princíp a popis termálneho vŕtania

Princíp technológie vychádza z platformy na báze tvárnenia za tepla. Rotujúci nástroj (tvárniaci vrták) generuje frikčné teplo, ktoré vzniká trením medzi nástrojom a obrobkom pôsobením axiálnej sily. Následkom vytvoreného tepla (600 - 800 °C) nastáva zmäknutie obrábaného miesta a simultálny prechod nástroja obrobkom, čím vzniká konečný tvar puzdra v materiáli. Nákružok: vzniká ako nevyhnutná časť procesu vzhľadom na tečenie materiálu. V závislosti od použitého druhu nástroja môže byť tvarovaný do „golierika" alebo odrezaný zarovno s polotovarom.

 

Nástroje termálneho vŕtania

Vrták Flowdrill je polygónový kužeľovitý nástroj vyrobený z karbidu volfrámu s odolnosťou voči zvýšenej teplote a vysokou tvrdosťou. Jeho pracovná časť pozostáva z bodového konca, kužeľa a valcového tela nástroja. Flow - nástroj má tiež valcový nákružok, respektíve zarovnávaciu frézku a valcovú stopku na upínanie v klieštine.

 

Typológia nástrojov

Nástroje na tvárnenie sa vyrábajú v rôznych prevedeniach v závislosti od druhu obrábaného materiálu, požiadaviek na závit a hrúbky obrobku.

Nástroje s označením „long" slúžia na vŕtanie hrubších materiálov, respektíve pri požiadavke na valcový tvar puzdra. Vrtáky „short" sa naopak používajú v tenkých materiáloch a výsledný tvar puzdra je kužeľovitý. Kužeľový tvar puzdra sa preferuje pri výrobe závitov tvárnením. Typy nástrojov „flat" sa používajú na odrezávanie nákružku v prípadoch, ak ten môže vytvárať prekážky pri ďalšom použití polovýrobku. Dvojica rezných hrán na hrote nástroja sa označuje typom „rem" a slúži na znižovanie axiálnej sily alebo na uľahčenie prieniku nástroja povrchovo upravenej súčiastky. Každý z nástrojov môže vytvárať kombináciu horeuvedených typov.

 

Obrobiteľnosť materiálov:

 • Ocele až do 700 MPa ťahovej pevnosti.
 • Neželezné materiály, napríklad hliník, mosadz, bronz a niektoré ďalšie druhy zliatin.
 • Nehrdzavejúce ocele a ocele odolné voči kyselinám.
 • Niektoré druhy titánu a pod.

Všetky horeuvedené materiály dodávané v rôznych druhoch polotovarov (tyče, plechy, rúrky) sú spracovateľné od hrúbky prierezu 0,4 mm až 12,5 mm v závislosti od použitého druhu nástroja a jeho priemeru.

 

Technologické parametre

Technologické parametre, akými sú otáčky, posuv, axiálna sila, rýchlosť tvárnenia závitu dosahujú rádovo vyššie hodnoty, sú však stále dosiahnuteľné na konvenčnom vybavení našich dielní a prevádzok, a to na jednoúčelových vŕtačkách i obrábacích centrách.

 

Prečo tvárniť závit?

Tvárnenie závitu sa podobá tvárneniu diery, pričom však výrazne nestúpa teplota. V podstate je to tvárnenie za studena. Tvárnením závitu sa však nenaruší vnútorná štruktúra materiálu a preto je týmto spôsobom možné dosiahnuť jeho vyššiu pevnosť.

Výhody tvárnenia závitov:

 • nazoslabená stena závitu vzhľadom na neodoberaný materiál,
 • vyššia rýchlosť a teda aj produktivita,
 • vyššia pevnosť závitu ako konvenčným spôsobom,
 • menší počet chýb rozostupu ako pri rezaní,
 • nevznikajú triesky a problémy s ich odstraňovaním,
 • nižšia náchylnosť na lom tvárniaceho závitníka,
 • dlhá životnosť nástroja.

Niekoľko hlavných výhod termálneho vŕtania:

 • nízke výrobné náklady na dieru (oceľ - 10 000 otvorov, hliník - 25 000),
 • vysoká produktivita,
 • dlhá životnosť nástroja,
 • úspora materiálu výrobkov znížením hrúbky stien základného polotovaru,
 • beztriesková technológia,
 • automatizovateľnosť,
 • presnosť otvorov,
 • ľahká práca a zaškolenie,
 • nenáročnosť na vybavenie a zaobstaranie a iné.

 

Najčastejšie oblasti využitia termálneho vŕtania

K oblastiam s najvyšším uplatnením termálneho vŕtania Flowdrill patrí hlavne automobilový priemysel, letecký priemysel, konštrukcia strojov a stavieb, výroba kovového nábytku, kúrenársky a ľahký strojárenský priemysel (výroba bicyklov, klimatizačných zariadení a pod.). Už takmer dve desaťročia uplatňovania predstavenej technológie a neustály rast prvoužívateľov dokázali jej praktickú, ekonomickú a technickú opodstatnenosť vo svete nových technológií.

Aj v podmienkach SR si predstavená technológia našla svoje skoré uplatnenie u viac ako desiatky strojárskych firiem, čo svedčí aj o snahe našich výrobcov zdokonaľovať a zefektívňovať vlastné výrobky a produkciu s istým ekonomickým prínosom.

 

comerce2

Flowdrill:

Fázy termálneho vŕtánia

Fáza1: Bodový dotyk a vznik počiatočného tepla následkom axiálnej sily a rotácie nástroja * Fáza 2: Simultánny prechod materiálom (tečenie materiálu smerom nahor a následne nadol) * Fáza 3 prechod nástroja celým prierezom obrobku (tok nataveného materiálu nadol) * Fáza 4: Tvárnenie presného puzdra * Fáta 6 dokončenie požadovaného tvaru puzdra a nákružku (resp. odrezanie nákružku) * Fáza 7: Tvárnenie, resp. rezanie závitu

 

comerce3

Štruktúra rezaného a tvárneného závitu - rezaná závit (vľavo) tvárnený závit (vpravo)

 

Text: Ing. Miroslav Paľo

 

 

Späť

Komentáre k článku | Pridať komentár

Denisa Bonkova (04.02.2015)

Dobry den.
Chcela by som sa opytat ci mate v ponuke mazaciu pastu na thermodrill. Ak ano aka by bola cena a balenie. A poprosim cenu aj za dopravu.
Dakujem.

Filip Zacharovsky (03.04.2012)

Dobry den.
Chcel by som poprosit ci su nejake podrobnejsie materialy na termalne vrtanie...
Dakujem

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
1 + 8 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd