Tribotechnické listy

 

 

Automatizované mazanie

Základom dokonalého mazania je dostať vhodné mazivo na vhodné miesto, vo vhodnej dobe a vo vhodnom množstve. V prvom rade musíme zadefinovať hlavné úlohy mazania, ktorými sú zníženie trenia, ochrana proti skorému opotrebeniu, zamedzenie vniku vody a nečistôt na plochu, chladenie, zníženie hlučnosti a ochrana proti korózii. Ako to vieme dosiahnuť?

 

Existujú dve možnosti mazania: ručné a automatické. Zo všeobecných štatistík je známe, že až 56 % porúch spôsobuje ľudský faktor a z toho 33 % je zapríčinených chybným mazaním. Pri ručnom mazaní sa môže stať náhodné vynechanie mazacieho bodu, nedostatočné alebo neskoré mazanie. Ďalšími negatívami sú vysoká nákladovosť, časté a zdĺhavé odstávky, čo spôsobuje aj výpadok výroby. Pri ručnom domazávaní je mazacie miesto buď nad alebo pod vhodnou úrovňou mazania (vodorovná čiara), čo spôsobuje poruchy. Oproti tomu, automatizované mazanie neupretržite dodáva pravidelné menšie množstvá maziva, čím zabezpečuje bezporuchový chod (obr. 1).

 

kenlube

Obr. 1


Už niekoľko desaťročí sa technici pokúšajú zdokonaľovať systém automatizovaného mazania a dnes už reálne existuje niekoľko skutočne spoľahlivých riešení.

Prvým pokusom boli maznice poháňané pružinkou. Je to síce veľmi jednoduché a naviac pomerne lacné riešenie, ale nedokáže zabezpečiť rovnomerné dávkovanie maziva. Okrem toho je závislé od teploty okolia a množstva maziva. Zakladá sa na princípe stáleho tlaku vyvinutého pružinkou, ktorá tlači mazivo do mazacieho bodu.

Vyspelejším riešením sú maznice poháňané elek trochemicky. Základom tohto riešenia je vyvíjač plynu, ktorý tlakom 4 - 8 barov cez membránu vytláča mazivo. Je to čistý, jednoducho ovládateľný systém, s pomerne vysokou spoľahlivosťou, ale tiež nie je schopný rovnomerne mazať a dávkovanie nemožné prerušiť, napr. pri od-stávkach.

Najspoľahlivejším riešením sa ukazujú maznice poháňané elektromechanickým spôsobom. Oproti predošlým riešeniam majú o niečo vyššiu obstarávaciu cenu, ale na druhej strane majú aj minimálne neskoršie náklady. Ak cenu riešenia neporovnávame podľa ceny kusov, ale riadime sa výpočtom (napr.: Koľko nás stojí dostať 1 kilogram maziva do mazacieho bodu?), okamžite sa takýto spôsob riešenia môže stať veľmi zaujímavým. Systém nie je ovplyvnený vonkajšou teplotou ani množstvom maziva, okrem toho sa jednoducho ovláda, kedykoľvek ho možno odstaviť, pracuje s vyšším tlakom a vďaka týmto vlastnostiam ho možno prirovnať k vyspelejším centrálnym mazacím systémom. Ďalšou výhodou je, že na jednu maznicu sa dá napojiť viac mazacích bodov a vďaka vyššiemu tlaku možno mazať aj zo vzdialenosti 8 metrov.

Výrobcovia naviac ponúkajú ku svojim riešeniam aj kompletný sortiment kvalitných náhradných dielov, skrutkovania, hadíc, rozdeľovačov, snímačov a iných elektronických komponentov, vďaka ktorým môže byť riešenie poskladané na kľúč a maznica priamo prepojená na stroj alebo jej riadiacu jednotku, čím sa dosiahne plná automatizácia a kontrola zariadenia.

 

kenlube1

 

Výhody mazacích systémov oproti inému mazaniu:
- vopred nastavené, presné dávky maziva
- programovateľné mazacie intervaly
- mazivo sa dostane ku všetkým mazacím bodom, vďaka čomu sa nevynechá žiadne miesto
- pri vhodnom výbere sa dosiahne vysoká spoľahlivosť prevádzky
- vhodným plánovaním sa odstráni výskyt krajných situácií

 


Text: Tibor Bial

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
6 + 9 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd