Tribotechnické listy

 

 

Nové, moderné a vysoko výkonné chladiace emulzie a rezné oleje

Firma Blaser Swisslube AG prešla mohutným vývojom a až do dnešného dňa zostala nezávislým podnikom. Z tejto pozície nakupuje na svetovom trhu kvalitné vstupné suroviny zaručujúce špičkovú kvalitu finálnych výrobkov, ktorá spoločne s povestnou švajčiarskou precíznosťou, dokonalou vývojovou základňou a výborným technickým zabezpečením uspokojuje státisíce zákazníkov vo viac ako 40-tich krajinách sveta. Prináša na trh technicky kvalitné výrobky, ktoré nenarušujú životné prostredie a zaisťujú dobré pracovné podmienky.

 

Nie je chladiaca emulzia ako chladiaca emulzia
Táto skutočnosť je o to zrejmejšia, ak látku neposudzujeme iba z hľadiska výkonu, ale zohľadníme aj kritériá, akými sú stabilita, dlhá životnosť, ochrana zdravia a jednoduchá starostlivosť. Chemická a biologická stabilita sa môže dosiahnuť aj pomocou rôznych zásahov. Produkty spoločnosti Blaser Swisslube dokazujú, že chladiaca emulzia vystačí aj bez regulačných zásahov zo strany zákazníka. „Určujúci zárodok" zabezpečuje prirodzenú rovnováhu, ktorá zabraňuje rastu choroboplodných baktérií alebo zárodkov narúšajúcich emulziu.
Pri kúpe ideálnej chladiacej emulzie hrá dôležitú úlohu mnoho faktorov. Užívateľ určite považuje za prvoradý výkon, ale dôležitými indiká­tormi sú mazacia schopnosť, chladenie, ochrana pred koróziou a odvod triesok. Náklady na likvidáciu predstavujú ďalšie dôležité krité­rium pri zaobstarávaní emulzie. Tiež treba myslieť dlhodobo, pretože až posúdenie celkových nákladov ukáže, či je chladiaca emulzia naozaj „nákladovo výhodná". Stabilita a starostlivosť majú na strane nákladov enormne vysoký podiel. Nielen fyzi­kálna, biologická a chemická stabilita, stabilný rozsah pH hodnôt, demulgačné správanie sa a jednoduchá údržba, ale aj univerzál­nosť chladiacej emulzie sú rozhodujú­cimi faktormi pre úspešné a dlhodobé používanie. Prispeje to nielen k udržaniu čistého životného prostredia, ale dlhá životnosť emulzie a koncepcia „Starostli­vosť namiesto odstraňovania" vychádza v ústrety aj peňaženke.

 

Kontrola výkonu
Uvedomujeme si, že špeciálne výrobky vyžadujú vysvetľovanie. Naše chladiace emulzie sú vysoko univerzálne prostriedky, ktoré sa môžu použiť nielen pri opracovávaní ocele, ale aj hliníka a farebných kovov. Musia zniesť veľmi veľa - také skúsenosti majú v mnohých podnikoch, ktoré už roky úspešne používajú chladiace emulzie zo švajčiarskeho Emmentalu. Od zákazníka nemôžeme vyžadovať, aby prevádzkoval chemické laboratórium na kontrolu chladiacej emulzie. Naši zákazníci kontrolujú iba koncentráciu a pH hodnotu. To je všetko!


imexim

 

Univerzálnosť
Nesnažíme sa vytvárať úzko zameraný výrobok na špeciálne použitie. Naša snaha je iná - vďaka univerzálnosti pokryť široké spektrum použitia, vďaka stabilite zabezpečiť vysokú životnosť rezného nástroja a vyššiu kvalitu povrchu a pritom udržať nízke náklady na likvidáciu. To sú body, ktoré si zákazníci na našich produktoch obzvlášť cenia. Úroveň výkonu je práve pri chladiacich emulziách nepoškodzujúcich životné prostredie, ako napr. produktov radu „Vasco", veľmi vysoká. Prirodzené estery, z dôvodu polárneho nastavenia, zabezpečujú jemnú nepriepustnú vrstvu mazadla, pevnú v ťahu.

 

Autori: Ing. Peter Šebök, Ing. Peter Mišák

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
6 + 2 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd