Tribotechnické listy

 

 

TriboTechnika 2/2010

 < 1 2 3 > 

Nové, moderné a vysoko výkonné chladiace emulzie a rezné oleje

TriboTechnika 2/2010

Firma Blaser Swisslube AG prešla mohutným vývojom a až do dnešného dňa zostala nezávislým podnikom. Z tejto pozície nakupuje na svetovom trhu kvalitné vstupné suroviny zaručujúce špičkovú kvalitu finálnych výrobkov, ktorá spoločne s povestnou švajčiarskou precíznosťou, dokonalou vývojovou základňou a výborným technickým zabezpečením uspokojuje státisíce zákazníkov vo viac ako 40-tich krajinách sveta. Prináša na trh technicky kvalitné výrobky, ktoré nenarušujú životné prostredie a zaisťujú dobré pracovné podmienky.

Viac informácií

Adhezívní opotřebení

TriboTechnika 2/2010

S rozvojem techniky stoupají nároky nejen na technickou úroveň nových strojů a strojních zařízení, ale i na jejich spolehlivost a efektivnost. V řadě výrobních odvětví je základním předpokladem splnění požadovaných technických a ekonomických parametrů trvalý a bezporuchový provoz. Rozbory příčin poruch strojů a zařízení ukazují, že nejčastější příčinou je opotřebení důležitých funkčních částí.

Viac informácií

Vývoj velkorozměrových ložisek v ZKL

TriboTechnika 2/2010

Vzhledem k rostoucímu zájmu po celém světě o ložiska větších rozměrů, připravilo ZKL strategický záměr rozšíření výroby ložisek tohoto sortimentu. Výsledkem je zahájení řešení nového projektu vývoje s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z programu TIP s evidenčním číslem FR-TI 01/046 „Výzkum a vývoj konstrukce a technologie velkorozměrových ložisek".

 

Prezentácia firmy ZKL GROUP

<<< Kliknite na obrázok

Viac informácií

Vzhled povlaků vytvořených žárovým zinkováním ponorem

TriboTechnika 2/2010

Mezi komerčními žárovými zinkovnami a jejich zákazníky je poměrně často diskutována otázka vzhledu povlaku žárového zinku. Investoři zpravidla poukazují na jeho nejednotnost. pozinkované plochy jsou jednou hladké a krásně lesklé s výrazným květem (viz obr. 1), jindy matné až temně šedé, někdy s hrubým povrchem.

Viac informácií

Význam povlakování forem pro tlakové lití barevných kovů - povlaky PA CVD

TriboTechnika 2/2010

Formy, jádra, komory, vložky a další díly, které přichází do styku s tekutým hliníkem jsou namáhány cyklickým tepelným zatížením. Tento způsob namáhání vede k tepelné únavě materiálu, vzniku trhlin, „vydrolování" základního materiálu forem v kritických nejnamáhanějších místech. Současně dochází k nalepování hliníku na povrch jader, forem apod.

Viac informácií

Požadavky na obráběcí kapaliny z hlediska typů obráběcích operací, materiálů a provozních podmínek

TriboTechnika 2/2010

Cílem příspěvku je podat základní technické informace týkající se problematiky kovoobrábění, zejména z pohledu obráběcích kapalin. Jedná se hlavně o požadavky na obráběcí kapaliny z hlediska typů obráběcích operací, obráběných materiálů a obráběcích provozních podmínek. S tím pak velmi úzce souvisí správný výběr a aplikace obráběcí kapaliny v závislosti na požadovaném obrábění, a to ať už se jedná o řezný olej či řeznou emulzi.

Viac informácií

Ozubený prevod s plynulou, pravidelne sa opakujúcou zmenou prevodového pomeru

TriboTechnika 2/2010

Pre zadávateľa práce z oblasti súkromného sektora a pre sprostredkovateľa pracujúceho v oblasti CAD, CAM technológií sme v programe AutoCAD vytvorili ozubený prevod s plynulou zmenou prevodového pomeru harmonicky sa opakujúcou v rozsahu u = 0,5 až 2 s počtom zubov z1 = z2 = 24 a modulom ozubenia mn = 3,75 mm, pre osovú vzdialenosť a = 90 mm pre jeden zmysel otáčania.

Viac informácií

Hodnotenie vlastností hydraulických kvapalín pomocou skúšobných zariadení

TriboTechnika 2/2010

V prostredí poľnohospodárskej výroby je zavádzanie ekologických hydraulických kvapalín do prevádzky mechanizačných zariadení vysoko aktuálne z pohľadu ochrany poľnohospodárskej pôdy pred znečistením škodlivými ropnými látkami.

Viac informácií

Inovatívny posun v komerčných spektrometroch

TriboTechnika 2/2010

Spoločnosť SPECTRO v Nemecku, ktorú na Slovensku zastupuje Spectro APS, získala za produkt SPECTRO MS ICP prestížnu striebornú medailu technických novinárov na najväčšom veľtrhu analytickej chémie a aplikovanej spektroskopie na svete Pittcon 2009 v USA. Viac informácií poskytol Ing. Michal Lomen, konateľ SPECTRO APS.

Viac informácií

Netradiční mazivo v zemi plné ropy – II. část

TriboTechnika 2/2010

Jak jsme již informovali na těchto stránkách koncem minulého roku, středoasijský provozovatel podzemní kolejové dopravy přistoupil k revolučnímu rozhodnutí... Po desítkách let zkušeností s používáním původního systému mazání okolků železničních kol na vozech metra (typové označení 81-717/714) a boků kolejnic, který pracuje na principu „ztrátového" způsobu mazání ropným produktem s nízkou viskozitou, začal testovat zcela jiný produkt - tuhé mazivo Kelsan LCF, což je kompozit obsahující z 60 % sloučeniny molybdenu.

Viac informácií

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd