Tribotechnické listy

 

 

Plastické mazivá – 3. časť

V predchádzajúcich častiach sme sa venovali problematike plastických mazív, ich zloženiu, závislosti ich vlastností od základového oleja a zahusťovadla, ich miešateľnosti, chybám pri ich aplikácii,...

Zostala ešte dôležitá téma, a to systematizácia a klasifikácia plastických mazív. Musíme konštatovať, že kvôli rozmanitosti, ani jeden klasifikačný systém nie je dokonalý a neposkytuje v oblasti plastických mazív úplnú orientáciu.

V Európe je stále najpoužívanejším nemecký DIN 51 502:

 

Označovanie plastických mazív podľa DIN 51 502

 

Príklad: K PF 2 K - 30

 

Znaky

Význam

K

oblasť použitia maziva

PF

vysokotlakové prísady (P) a pevná mazací složka (F)

2

konzistencia (tuhosť) maziva - trieda podľa NLGI

K

maximálna prevádzková teplota, odolnosť voči vode

-30

minimálna prevádzková teplota v °C

 

Oblasť použitia maziva

 

Značenie

Popis oblasti použitia

G

uzatvorené prevody

OG

otvorené prevody

K

Valivé a klzné ložiská, klzné plochy

M

klzné ložiská a tesnenia (nižšie nároky ako u kategórie K)

Zloženie základového oleja a prísady

 

Značenie

Zloženie základového oleja

E

základový olej ester

FK

základový olej fluorovaný uhľovodík

HC

základový olej syntetický uhľovodík

PG

základový olej polyglykol

PH

základový olej ester kyseliny fosforečnej

SI

základový olej silikónový olej

X

základový olej „ostatné"

 

 

P

EP / AW prísady

F

pevné aditíva (napr. sulfid molybdeničitý, grafit, PTFE, bórnitrid)

Konzistencia maziva - trida NLGI - Klasifikácia plastických mazív podľa rozsahu penetrácie - ASTM D217-88 (IP50/84)

 

Značenie

Konzistencia

Príklad použítia

000

extrémne mäkké mazivo

tekuté plastické mazivo pre centrálne mazacie systémy nákladných automobilov

00

veľmi mäkké mazivo

prevodové plastické mazivá

0

mäkké mazivo

prevodové plastické mazivá

1

tredne tuhé mazivo

prevodové plastické mazivá

2

stredne tuhé mazivo

mazanie ložísk automobilov

3

stredne tuhé mazivo

mazanie ložísk automobilov

4

tuhé mazivo

vodné čerpadlá, klznice na spúšťanie lodí

5

veľmi tuhé mazivo

vodné čerpadlá, klznice na spúšťanie lodí

6

extrémne tuhé mazivo

takmer nepoužívané, blokové mazivá

 

Maximálna prevádzková teplota a odolnosť voči vode

 

Značenie

Max. teplota °C

Odolnosť voči vode

Skúšobná teplota °C

C

60

0 / 1

40

D

60

2 / 3

-

E

80

0 / 1

40

F

80

2 / 3

-

G

100

0 / 1

90

H

100

2 / 3

-

K

120

0 / 1

90

M

120

2 / 3

-

N

140

-

-

P

160

-

-

R

180

-

-

S

200

-

-

T

220

-

-

U

>220

-

-

Odolnost voči vode - viď. predchádzajúca tabuľka

 

Značenie

Popis odolnosti

0

žiadne zmeny

1

malé zmeny

2

veľké zmeny

3

veľmi veľké zmeny

 

Snaha o globalizáciu vyúsťuje do stále častejšieho využívania klasifikačného systému ISO 6743/9:

 

Značenie plastických maziv podle ISO 6743/9

 

Príklad: ISO-L-X DFHB 2

 

Schéma:

Označenie

Pracovná teplota °C

Odolnosť voči pôsobeniu
vody a ochrana proti korózii

Vysokotlakové vlastnosti

Konzistencia NLGI

systému

triedy

typu

min.

max.

ISO

L

X

Symbol 1

Symbol 2

Symbol 3

Symbol 4

číslo

Symbol 1 - Minimálna pracovná teplota (°C)

 

Hodnota minimálnej teploty (°C)

0

-20

-30

-40

pod -40

Symbol 1

A

B

C

D

E

Symbol 2 - Maximálna pracovná teplota (°C)

 

Hodnota maximálnej teploty (°C)

60

90

120

140

160

180

nad 180

Symbol 2

A

B

C

D

E

F

G

Symbol 3 - Odolnosť voči vode a protikorózne ochranné vlastnosti

 

Symbol

Odolnosť voči vode

Ochrana proti korózii

A

pre suché prostredie

nechráni

B

pre suché prostredie

chráni v prítomnosti destilovanej vody

C

pre suché prostredie

chráni v prítomnosti slanej vody

D

odoláva statickej vlhkosti

nechráni

E

odoláva statickej vlhkosti

chráni v prítomnosti destilovanej vody

F

odoláva statickej vlhkosti

chráni v prítomnosti slanej vody

G

odoláva vypieraniu vodou

nechráni

H

odoláva vypieraniu vodou

chráni v prítomnosti destilovanej vody

I

odoláva vypieraniu vodou

chráni v prítomnosti slanej vody

Symbol 4 - vysokotlakové vlastnosti

 

A -

Nemá zlepšené vysokotlakové vlastnosti

B -

Má vysokotlakové (takzvané "EP vlastnosti"), má zvýšenú ochrannú schopnosť proti zadieraniu kovových klzných plôch pri pôsobení vysokých tlakov

Symbol 5 - Na označenie konzistencie (tekutosti) maziva se používá stupnica NLGI, ktrá je normalizovaná v ISO 6743/9, resp. v STN ISO 65 6901 takto:

 

Penetrácia podľa STN 65 6307 v 10-1 mm

Klasifikačný stupeň NLGI

Staršie slovné vyjadrenie konzistencie

445 - 475

000

tekutá

400 - 430

00

polotekutá

355 - 385

0

veľmi mäkká

310 - 340

1

mäkká

265 - 295

2

polomäkká

220 - 250

3

stredná

175 - 205

4

polotuhá

130 - 160

5

tuhá

85 - 115

6

veľmi tuhá

NLGI (National Lubricating Grease Institute)

 

Pracovná penetrácia pri 25°C (ASTM D 217)

 

Na záver možno povedať, že oba klasifikačné systémy sú dosť dobré na popísanie požadovaných vlastností plastického maziva. Nezohľadňujú však úplne (možno len nepriamo), na akej báze má byť plastické mazivo vyrobené, hlavne čo sa týka zahusťovadla. Preto je potrebné pri výbere vhodného plastického maziva zohľadniť aj tento faktor. Verím, že vám pri tom budú nápomocné aj poznatky získané z našich predchádzajúcich článkov na tému Plastické mazivá.

Spojenie týchto troch článkov by vám malo poskytnúť akúsi príručku, ktorá vám uľahčí orientáciu vo svete plastických mazív.

 

Text: Ing. Peter Dálik

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
7 + 3 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd