Tribotechnické listy

 

 

Prielom v rohových frézach

Celosvetový výrobca nástrojov Seco Tools uvádza na trh jedinečnú rohovú frézu - Square 6. Nástroj s doštičkou so šiestimi reznými hranami znamená prielom v úspornosti, flexibilite a produktivite v širokej oblasti použitia.

 

Seco Tools udáva trend v inováciách . Rada rohových fréz Turbo bola medzi prvými frézami, ktoré boli schopné využívať možnosti moderných strojov. Kombinácia moderného stroja a fréz rady Turbo umožňovala využívať výhody kruhovej interpolácie a rôznych spôsobov vnárania sa do materiálu.
V súlade s históriou firmy, ktorá vždy prinášala priekopnícke riešenia nástrojov, Seco Tools uvádza frézu Square 6 ako doplnok k rade Turbo. Cieľom vývojového oddelenia bolo vyvinúť frézu s doštičkou s viacerými reznými hranami, dostatočne flexibilnú, aby obsiahla širokú oblasť použitia, dostatočne robustnú, aby zvládala zvýšené posuvy a predovšetkým, aby jej používanie bolo veľmi ekonomické.
„Cieľ projektu bol založený na prieskume trhu ktorý ukazoval jasný dopyt po nástroji, ktorý doplní vysokovýkonnú radu Turbo," vysvetľuje Balász Siszer, produktový manager Seco Tools a dodáva: „Taktiež rozumieme, že základnou motiváciou pre väčšinu zákazníkov nie sú iba jednoducho nízke náklady na nástroj, ale častejšia požiadavka mať výkonný nástroj s nízkymi prevádzkovými nákladmi."
Nástroje s doštičkami s vymeniteľnými reznými doštičkami sú dobre etablované na trhu, ale fréza Square 6 je iná kategória. Jej vlastnosti sú výsledkom kombinácie overenej technológie a inovačných konštrukčných riešení. Možnosti obrábania s Square 6 zahŕňajú okrem ekonomického rovinného frézovania aj drážkovanie, ponorné frézovanie drážok a ponorné frézovanie.

cechoJedinečná doštička
Doštička pre rohovú frézu Square 6 má 6 hrán, na každej strane tri 90 stupňové rezné hrany. Každá umožňuje frézovať rovinu a stenu v presnom 90 stupňovom uhle. Doštička má tvar trigonu a podľa ISO systému má označenie X.
Veľmi hrubá a pevná doštička je upevnená mohutnou skrutkou, ktorej os je v smere rezných síl, čo zabezpečuje maximálnu stabilitu. Seco Tools rozhodlo už v začiatku vývoja, že táto fréza musí mať porovnateľný výkon ako nástroje v tomto sortimente , ale zároveň vyšší výkon ako podobné nástroje s doštičkami s viacerými rez-nými hranami, preto je pevnosť doštičky rozhodujúca.
Adnan Agic, vývojový konštruktér, vysvetľuje, že taktiež teleso frézy Square 6 dáva nástroju výkonnosť: „Doštička reprezentuje polovičku výkonnosti," tvrdí a dopĺňa: „Rovnako dôležité je novokonštruované teleso, ktoré je aj povlakované pre optimálnu životnosť a odolnosť voči korózii. Teleso je kalené a výnimočne pevné a je vyrábané vo výbornej presnosti. Priestor pre triesky v telese bol navrhnutý tak, aby zvládol rozsah tvarov triesok z rôznych materiálov a tiež sem ústi prívod chladiacej kvapaliny. Aby sa dosiahol cieľ vytvoriť výkonný nástroj s doštičkami s viacerými reznými hranami, je nástroj dostupný v priemeroch od 40 mm do 160 mm."

 

cecho1

 

Bezobslužné obrábanie
Kombinácia pevnej doštičky, silnej skrutky, bezpečného odvádzania triesok a tvrdého telesa frézy znamená, že fréza je dostatočne stabilná v širokom rozsahu aplikácií. To zahŕňa aj použitie v bezobslužných pracoviskách, samozrejme v závislosti od konkrétnej operácie.
Univerzálnosť fréz Square 6 je zdôraznená aj širokým sortimentom rezných doštičiek a tromi možnými rozstupmi doštičiek v telese: husté, normálne a riedke. Široký sortiment rezných doštičiek ponúka geometriu ME09 pre nízkouhlíkové ocele a nehrdzavejúce ocele, M13 pre oceľ a šedú liatinu a MD15 pre oceľ, šedú liatinu a tiež aplikácie s vysokými posuvmi. Každá z týchto geometrií je dostupná s dvomi rádiusmi. Taktiež nový typ spekaného karbidu MP3000 je už dostupný a ponúka optimálny výkon ako aj predĺženú trvanlivosť.
Úspešné testovacie obdobie frézy Square 6 dokázalo správnosť konceptu a ukázalo efek-tívnosť nástroja v rôznych materiáloch a podmienkach.
Nástroj je výsledkom osvedčenej technológie, ktorá v kombinácii s telesom frézy a reznou doštičkou s rôznymi geometriami dáva predpoklady stať sa na súčasnom trhu najuniverzálnejšou a najekonomickejšou frézou určenou na frézovanie do rohu.

 


Text: Ing. Kamil Čech

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
9 + 2 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd