Tribotechnické listy

 

 

Celostátní aktiv galvanizérů

Tuzemská konference Celostátní aktiv galvanizérů se každoročně pořádá první únorové úterý v Jihlavě. Nejinak tomu bylo i v letošním roce 2013, kdy se v Kraji Vysočina konal již čtyřicátý šestý ročník. Tradičním poutním místem všech povrchářů je hotel Gustav Mahler, situovaný poblíž jihlavského Masarykova náměstí.


46. ročník Celostátního aktivu galvanizérů přivítal 165 osob zastupujících 78 institucí. Z významných firem z pohledu povrchových úprav byly zastoupeny již tradičně MacDermid, Enthone, Pragochema a mnohé další. Tyto společnosti prezentovaly své služby a výrobky  ve 27 výstavních  stáncích. Výstavu firem přijeli podpořit i zástupci dvou odborných časopisů: TriboTechnika a Strojárstvo/Strojírenství. Akademickou půdu  reprezentovala Fakulta chemické technologie VŠCHT v Praze a Fakulta strojní, jak z VŠB-TU Ostrava, tak z ČVUT Praha. Podle vzoru Asociace korozních inženýrů se rovněž výbor ČSPÚ rozhodl pro letošní rok na své „domovské" konferenci otevřít posterovou sekci. Snaha o zvýšení zájmu studentů  a nabídka možnosti prezentace jejich výzkumu v oblasti povrchových úprav se však setkala pouze s rozpačitou odezvou. Výsledkem byl pouze skromný počet vyvěšených posterů. Členové výboru ale doufají, že účast studentů, studujících nejen v doktorských, ale i v magisterských a bakalářských příbuzných studijních programech, postupně na této konferenci poroste.

 


Nosné téma letošního aktivu galvanizérů určil přípravný výbor České společnosti pro povrchové úpravy: "Rozvoj povrchových úprav po roce 2012". Úterního úvodního slova se před blokem dopoledních přednášek ujal prezident České společnosti pro povrchové úpravy Ladislav Obr a následně k organizačním věcem promluvila tajemnice společnosti paní Drahomíra Majerová. Úvodní slovo při zahájení převzal také 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný a náměstek jihlavského primátora Petr Pospíchal, kteří jednohlasně poděkovali společnosti za volbu místa konání konference v jejich krajském městě a pozvali všechny účastníky konference na návštěvu mnohých zajímavých míst v kraji.
Mezi poutavé příspěvky patřila například přednáška pana Petra Szelaga (Pragochema Praha): ,,Specifikace odmašťovacích lázní čištěných mikrofiltrací", pana Miroslava Valeše (VZLÚ, Praha): „Kompozitní povlak zinek-teflon" a v neposlední řadě paní Kateřiny Kreislové (SVÚOM, Praha): „Defekty v přilnavosti elektrolytických povlaků" a samozřejmě mnohé další. Osobním přínosem pro mne bylo vyslechnutí přednášky pana Josefa Trčky (VOP CZ s.p. Brno) na téma: „Difúze železa do elektrolyticky vyloučených zinkových povlaků". Pro provozovatele galvanoven byla jistě podnětná přednáška pana Jindřicha Kuběny: "Co je třeba hlídat k dosažení optimální kvality vypouštěné odpadní vody". 
Zároveň byli na tomto ročníku aktivu galvanizérů morálně oceněni odborníci za celoživotní přínos do oblasti povrchových úprav. V letošním roce si pamětní medaili z Jihlavy odvezli pan Viktor Kreibich, (ČVUT FS, Praha), Miroslav Mohyla (VŠB-TU Ostrava) a Pavel Nejedlý (GES s.r.o. Praha).
V závěru prvního  konferenčního dne nejen ústy paní Hany Markové (ABF a.s. Praha) bych chtěl všechny čtenáře pravidelníku Koroze a ochrana materiálu pozvat na 7. mezinárodní veletrh povrchových úprav a finálních technologií FOR SURFACE, který se bude konat  23.-25. 4. 2013. Odborným garantem veletrhu je mimo jiné Asociace korozních inženýrů a Česká společnost pro povrchové úpravy. Obě významné sdružující organizace budou sdílet společný stánek.
Večer po prvním přednáškovém dni byl opět věnován především odborným diskuzím nad dobrým jídlem a sklenkou kvalitního moravského vína ze sklípků tamních vinařů. Studenti  i jejich vedoucí z řad akademických pracovníků si zde nyní v ryze přátelském duchu vyměňovali poznatky s technologickými pracovníky z praxe a dlouze diskutovali možné aplikační možnosti plynoucí ze závěrů jejich výzkumných prací.
Druhý den přinesl další zajímavé přednášky: „Dodatečné úpravy oxidovaného hliníku", kterou přednesl prezident Slovenské společnosti pro povrchové úpravy Ján Híveš, „Vady žárových zinkových povlaků" od pana Vlastimila Kuklíka (Wiegel, Žebrák) a  nechyběla ani přednáška o problematice čištění odpadních vod z galvanizoven „Vodní hospodářství předúprav povrchů" od Tomáše Fuky (Techneco, Praha). Celkový počet proběhlých odborných přednášek byl 26.

 


Aktiv galvanizérů byl ukončen exkurzí do Centra Excelence ÚTAM AV ČR umístěného v Telči.
Podobně jako předcházející Workshop „Protikorozní ochrana a její provázanost v průmyslu", tak také 46. Celostátní aktiv galvanizérů přinesl mnoho témat k zamyšlení. Podnětnost jednotlivých prezentací šla odečíst z vášnivých diskuzí vzájemně osamocených skupin odborníků, které byly vždy ukončeny úsměvem a upřímným podáním ruky.

Slunná Jihlava se středečního odpoledne rozloučila s posledními účastníky aktivu a hotel Gustav Mahler a jeho konferenční sál se pro povrcháře tímto uzavřel. Nejpozději za rok zase na shledanou.Petr Pokorný

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
9 + 7 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd