Tribotechnické listy

 

 

Možnosti tribotechnických analýz v terénu

Americká  firma SPECTRO INC., která vyrábí analytické přístroje pro tribotechnické analýzy přišla na trh s přístrojem Q5800, který posunuje možnost provádění analýz blíže ke kontrolovaným zařízením a který je možné používat i v terénu. Přitom je plně vybaven výpočetním zařízením, které rovněž obsluhuje několik různých přístrojů sdružených do jednoho přenosného kufříku.

 Výhody takového řešení:
Přesnost - rychlá detekce možných problémů dříve než nastanou.
Mobilita - kompaktní, přenosný přístroj, napájený z baterie, bez potřeby dalších medíí (plynů, solventů apod.).
Univerzálnost - testuje všechny typy mazacích kapalin a částí strojů.
Spolehlivost - dodá všechny potřebné informace pro rychlé a správné rozhodnutí.

Takové řešení umožňuje:
Lepší využití pracovních strojů, redukuje čas odstávek, zvyšuje životnost komponentů, optimalizuje výměnu dílů, náplní mazadel snižuje spotřebu paliva a maziv.
Zabezpečuje optimální údržbu, předchází poruchám.
Snižuje provozní náklady.

Q5800 provádí a kontroluje:
Stav maziv a jejich degradaci - vestavěné technologie známé z přístrojů Q3000 a Fluidscan jsou schopné nás informovat o kinematické viskozitě a základních parametrech (viz tabulka).Celkový stav stroje je obvykle kontrolován spektrometrickými technikami jako je  RDE nebo ICP spektroskopie. Otěrové částice potom ferografií. Tyto techniky jsou nevhodné pro přenosné přístroje. Proto Q5800 využívá kombinaci filtrace částic a rtg spektrometrie. Tímto se získá kompletní obraz  o stavu stroje co se týče otěrových částic a jejich chemického složení. Patentované zařízení filtrace částic (Filtration Particle Quantifier - FPQ) umožňuje získat přesný počet částic na danou velikost filtru. Měřící rozsah je 2 500 - 1 500 000 částic/ml. Tohoto rozsahu dosahuje použitím unikátní patentované technologie, která eliminuje saturaci filtru a dovoluje další kvantifikaci  a zpracování vzorku. Přitom nepočítá saze a vodu.
Na obrázku je velmi dobrá shoda (korelace) měření částic mezi tradičním laserovým analy- zátorem (LNF) a novou použitou metodou (FPQ). Následně se změřený vzorek použije pro změření v rtg spektrometru aby se získala informace, o chemickém složení otěrových částic (viz obrázky). 
Závěr
Q5800 je revoluční nástroj pro získání kompletní analýzy olejů v terénu a vyplňuje mezeru mezi pracovními stroji a tribotechnickou laboratoří. Rychlá, pravidelná komplexní analýza v terénu může odhalit tribotechnické problémy podstatně dříve než je stabilní laboratoř vůbec objeví!

 

 

Ing. Petr Kolečkář, SPECTRO CS, s.r.o.

www.spectro.cz

info@spectro.cz

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
7 + 5 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd