Tribotechnické listy

 

 

TriboTechnika 2/2013

 < 1 2 3

Povrchové úpravy spojovacích součástí

TriboTechnika 2/2013

Povrchové úpravy spojovacích součástí jsou prováděny různými technologiemi v závislosti na velikosti prvků i na předpokládaných podmínkách použití.

Viac informácií

Tanátování a stabilizace korozních produktů železa

TriboTechnika 2/2013

Cílem následujícího článku je představit konverzní povrchovou úpravu, která nemůže poskytnout uplatnění při zvyšování odolnosti kovového povrchu proti abrazivnímu opotřebení, zvyšováním jeho tvrdosti, nebo zvyšováním přilnavosti maziva. Tanátové konverzní povlaky jsou nedocenitelní pomocníci všech archeologů, restaurátorů a muzeologů, ve snaze o stabilizaci nestálých korozních produktů železa a zachování vypovídající hodnoty archeologických nálezů.

Viac informácií

Bezpečnost žárově zinkovaných stavebních dílců a eliminace rizik

TriboTechnika 2/2013

Nanášení povlaků žáro­vého zinku spočívá v ponoření ocelových součástí do zinkové lázně o teplotě cca 450°C. Zinko­vaný dílec je při ponořování do taveniny vy­staven nerovnoměrnému působení zvý­šené teploty, kdy část pod hladinou se rychle prohřívá, zatímco část nad hladinou má teplotu prostředí. Součásti jsou proto v průběhu ponořování do zinkové lázně namáhány významným proměnným pnutím vyvolaným tepelnou roztažností materiálu. Napětí dosahuje meze kluzu materiálu a zinkované dílce se vždy deformují.

Viac informácií

Novinky a specializovaná řešení vystavovatelů jarních technologických veletrhů

TriboTechnika 2/2013

12. ročník mezinárodního veletrhu strojírenských technologií FOR INDUSTRY 2013 se bude konat v PVA EXPO PRAHA v termínu od 23. do 25. dubna 2013. Souběžně se uskuteční 7. mezinárodní veletrh povrchových úprav a finálních technologií - FOR SURFACE a 1. veletrh technologií pro svařování, pájení a lepení - FOR WELD, které jsou pořádány s dvouletou periodicitou v lichých letech. V současné době je na tyto veletrhy přihlášena řada významných firem, které mají pro návštěvníky připravené prezentace technologických novinek, specializovaná řešení a praktické ukázky s uplatněním v různých průmyslových odvětvích.

Viac informácií

Povlakové materiály řady Delta Seal jako Top-coaty pro zinkolamelové povlaky

TriboTechnika 2/2013

Povlaky Delta Seal jsou organické epoxy-fenolické vysoce zesíťované pryskyřice, které se v tloušťkách 4-10 µm používají jako Top-Coaty (vrchní krycí povlak) na podkladové vrstvy zinkolamelových povlaků Delta Tone 9000, Delta Protekt KL 100, na podklady z galvanického Zn, popř. Zn/Ni, používají jako utěsňovací povlaky na díly z nerezových ocelí, dále na díly ze zinku a hliníku, popř. jejich slitin, možné i povlakování dílů za slitin hořčíku.

Viac informácií

Čistota oleje - jeden z faktorů jeho životnosti

TriboTechnika 2/2013

Kvalitu oleje zásadně ovlivňuje prostředí, ve kterém je provozován, nemluvě o dopadu znečistění oleje na životnost mechanismu. Trvale vyšší ceny olejů nutí provozovatele strojů přemýšlet stále intenzivněji nad faktory, které ovlivňují životnost mazacího (chladícího) pracovního média. Tato stať je zamyšlením nad působením vnějších vlivů a jejich dopady na olej a dále nad možnostmi vylepšení pracovního prostředí, v němž je olej provozován.

Viac informácií

Ohlédnutí za konferencí Projektování a provoz povrchových úprav

TriboTechnika 2/2013

Tradiční, pražská březnová konferencev hotelu Pyramida bývá předzvěstí jara,ale 13. a 14. březen letošního roku jaropříliš nepřipomínal. Přesto všichni doje-li na jednání vzdor sněhu na silnicíchv pořádku.

Viac informácií

Laserové kalení ozubených kol

TriboTechnika 2/2013

Laserové kalení je oproti ostatním metodám povrchového kalení specifické vyšší rychlostí ohřevu a kalení. Vyšší rychlost ohřevu zajišťuje minimální degradaci okolního materiálu. Samokalení neprobíhá z horkého povrchu vodní sprchou, ale vedením tepla do okolního studeného materiálu výrobku. Důsledkem je, že např. ozubená kola s četnými trhlinami po indukčním kalení při kalení laserem nepraskají. Jemnější struktura podporuje únavovou odolnost dynamicky namáhaných dílů. Výsledkem jsou kalená ozubená kola s delší životností.

Viac informácií

Univerzální PosiTector®

TriboTechnika 2/2013

Přístroje PosiTector® amerického výrobce DeFelsko Corp. jsou známě již více než 40 let. V poslední době se výrazně rozšířily jejich měřicí možnosti a přibylo mnoho nových a užitečných uživatelských vlastností. Díky novému uspořádání základní jednotky přístroje PosiTector® a použitím systémového konektoru pro snímače a sondy se podařilo obsáhnout všechny potřebné měřicí metody jednotným typem přístroje. Tak je možné přístroj PosiTector® konfigurovat jako povlakoměr, jako měřidlo klimatických podmínek, jako profiloměr a nebo jako tloušťkoměr.

Viac informácií

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd