Tribotechnické listy

 

 

Syntetické kompresorové oleje

Stlačený vzduch je jednou z hlavných foriem energie, a jeho produkcia je rozhodujúcou pre mnohé výrobné zariadenia. Výroba stlačeného vzduchu sa uskutočňuje v kompresoroch. Správne mazanie kompresora je rozhodujúce  pre zabezpečenie jeho vysokého výkonu a spoľahlivého chodu.

Aby kompresorové oleje pracovali efektívne, musia plniť celý rad funkcií - hlavne chladenie stlačeného vzduchu, mazanie ložísk, ochranu proti korózii a proti opotrebeniu. Je nevyhnutné, aby oleje  mali dobrú schopnosť uvoľňovať v nich zachytený vzduch, mali veľmi nízku náchylnosť k peneniu a  dobrú odolnosť voči oxidácii, ktorá spôsobuje starnutie oleja.
Kompresorový olej nízkej kvality skracuje životnosť kompresora. Lacný kompresorový olej zníži kvalitu funkcií, ktoré má zabezpečiť. Dôsledkom bude skrátenie intervalov výmeny oleja, zníženie výkonu kompresoru, nadmerný transport oleja v kompresore, blokovanie odlučovača oleja a zvýšená nároky na údržbu.
Trendom je ústup od piestových kompresorov, ktoré sú stále viac nahradzovaní rotačnými, hlavne skrutkového typu. Konštrukcia moderných skrutkových kompresorov kladie vysoké nároky na mazací olej vzhľadom na ťažké pracovné podmienky v kompresore. Výrobcovia olejov preto vyvíjajú  nové oleje, schopné prekonať problémy založené na použití syntetických základových olejov.
Počas chodu skrutkového kompresora sa mazací olej dostane do tesného kontaktu s kyslíkom zo vzduchu. Oxidácia oleja je urýchlená veľkými objemami vzduchu v kompresore a relatívne veľkou plochou existujúcou vo vnútri skrutkového kompresora. Teplotné špičky spôsobené vysokými tlakmi spôsobujú teplotné namáhanie oleja. Tieto faktory pri súčasnom oxidačnom účinku spôsobujú predčasné starnutie oleja.
Zistilo sa, že v uvedených podmienkach majú niektoré produkty na báze minerálneho oleja slabú odolnosť voči starnutiu, dôsledkom čoho je vznik škodlivých sprievodných produktov, ako koks a živice alebo usadeniny podobné laku, ktoré zvyšujú riziko poškodenia ložísk alebo zablokovania filtrov  a znižujú tvorbu ochranného olejového filmu medzi bokmi rotora. Dôsledkom sú poruchy drahých  súčiastok, prestoje a neplánovaná údržba. Mazivá na báze oleja, hlavne pri vysokých teplotách, majú sklon k vyparovaniu ich prchavých zložiek, čím sa zvyšuje viskozita a rastie znečistenie stlačeného vzduchu olejovou hmlou.
Zo spomínaných dôvodov výrobcovia mazív začali  presadzovať syntetické alternatívy. Firma Fuchs vyvinula špeciálny vysoko výkonný rad RENOLIN UNISYN, ktorá má pre výrobcov stlačeného vzduchu veľa výhod. Použitie syntetických kompresorových olejov hlavne pri vysokých teplotách, znižuje problémy spojené s minerálnymi olejmi a zabezpečuje dlhú bezporuchovú prevádzku, prekračujúcu dĺžku intervalov medzi normálnymi servisnými zásahmi. Napríklad kým sa bežný kompresorový olej na minerálnej báze pre skrutkový kompresor vymieňa po cca. 2 000 pracovných hodinách, kvalitný syntetický až po10 000 hodinách.
Syntetické kompresorové oleje nielenže zlepšujú výkon kompresoru, znižujú výpadky, náklady na údržbu a spotrebu  a zvyšujú životnosť filtrov a ložísk, ale majú nižší koeficient trenia, čo sa prejaví v nižšej spotrebe energie a znížení prevádzkových nákladov. Použitie syntetických mazív stáva optimálnym riešením.
V minulosti bola prekážkou pri aplikácii syntetických olejov hlavne ich cena, avšak pridaná hodnota, ktorú ich použitie prináša, prevyšuje rozdiel v cene.  Investície do kvalitnejšieho syntetického oleja prináša dlhodobé výhody, ktoré jednoznačne výrazne znížia celkové náklady.

 


Ing. Miroslav Kačmár

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
2 + 5 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd