Tribotechnické listy

 

 

Vákuové pece SECO/WARWICK

Pracovný team vákuových pecí spoločnosti SECO/WARWICK ponúka pece na rôzne postupy tepelného spracovania - kalenie, popúšťanie, žíhanie a iné tepelné pochody ako spájkovanie, spekanie, cementovanie, karbonitridácia, vysoké vákuum, CVD-grafitizácia a odplyňovanie.

 

SECO/WARWICK postavil niekoľko najväčších a technicky dokonalých vákuových pecí pre bežnú prevádzku a vyvinul progresívne technologické zariadenia ako sú Universal HPQTM (High Pressure Quench - Vysokotlaké kalenie), PreNit & FineCarb, LPC vákuové nauhličovanie, plne automatizované kontrolné systémy a modelovací software. Vákuové pece sú stavané vo vyhotovení ako vertikálne, horizontálne alebo ako priebežné. Obidve ohrievacie komory, valcová aj pravouhlá (hranatá) sú vybavené kovovými alebo grafitovými ohrievacími článkami pre nové alebo použité zariadenie.
SECO/WARWICK dodáva priemyselné pece na tepelné spracovanie kovov určené splniť rozličné požiadavky na kvalitu finálnych výrobkov. Dodávame pece zákazníkom z oblasti výroby ocele a hliníka, recyklácie hliníka, ďalej pre kováčne, automobilový a letecký priemysel, zákazkovým kaliarňam, pre elektroniku, veterné elektrárne, medicínske nástroje a jadrovú energetiku.

Globálne integrovaná organizácia zahŕňa:
SECO/WARWICK S.A. (Poľsko), SECO/WARWICK Corp. (USA), Retech Systems LLC (USA), SECO/WARWICK EUROPE S.A. (Poľsko), SECO/WARWICK GmbH (Nemecko), SECO WARWICK Allied Pvt. Ltd. (India) and SECO/WARWICK RETECH Thermal Equipment Manufacturing (Tianjin) Co., Ltd. (Čína).

 


SECO/WARWICK S.A.
ul. Sobieskiego 8
66-200 Świebodzin
Poľsko


Tel.: +48 (68) 3820 598
p.grygorcewicz@secowarwick.com.pl
www.secowarwick.com.pl

 


Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
8 + 9 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd