Tribotechnické listy

 

 

TriboTechnika 2/2015

 1 2 > 

Antikorozní úprava kovů mikrolamelárním zinkem

TriboTechnika 2/2015

Firma Anocote limited CR, o.s. provádí antikorozní povrchové úpravy kovů mikrolamelárním zinkem (FlZn) nanášeným neelektrolyticky hromadným způsobem  v koších - tak zvaná metoda  Dip Spin. Vedle antikorozní ochrany nabízíme ještě aplikaci utěsňování a zajišťování závitových spojů.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy Anocote Limited CR

Viac informácií

TS-Tech

TriboTechnika 2/2015

TS-tech spol. s r.o. se zabývá žárovým stříkáním, poskytuje komplexní nabídku technologií a materiálů. Řeší problémy s rychlým opotřebením strojních součástí v opravárenství i prvovýrobě.

 

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy TS-tech

Viac informácií

Tribotechnika plynových motorov

TriboTechnika 2/2015

Motoristickej a technickej verejnosti je všeobecne známe, že sa dostáva do popredia nová alternatíva v oblasti pohonných látok pre spaľovacie motory. Nie je to dané len tým, že zásoby ropy a tým aj ropných palív, benzínu a motorovej nafty sa znižujú. Ako nová pohonná látka pripadá do úvahy zemný plyn, ktorého spotreba v najbližších rokoch bude narastať. V roku 2030 sa odhaduje spotreba plynu až 30 % z celkových svetových zásob dostupnej energie oproti 22 % v roku 2000.

Viac informácií

Nová chladicí kapalina pro osobní vozy na obzoru

TriboTechnika 2/2015

V nejnovější verzi normy koncernu Volkswagen pro chladicí kapaliny se nám objevuje nová kapalina označovaná jako G16. Tato tekutina bude mít žluté zbarvení a musí odpovídat variantě normy TL 774 K, zatímco na trhu se prodávají stále ještě kapaliny typu „C" a „D/F". Tím ale veškeré nové informace o ní končí. Jaké nabízí současná chemie možnosti pro nový typ chladicí kapaliny, se pokouší shrnout tento článek.

Viac informácií

Povrchové úpravy DELTA MKS

TriboTechnika 2/2015

Povrchová úprava kovů DELTA-MKS vyhovuje směrnici Evropského parlamentu a Rady číslo 2000/53/EG ze dne 18. 9. 2000 o recyklaci automobilů a zákazu používání těžkých kovů Pb, Hg, Cd, CrVI u součástí automobilů. Antikorozní ochrana, povrchová úprava kovů, je velmi důležitá pro automobilový průmysl a sa-mozřejmě nejen pro něj a musí  se přizpůsobit kovu a jeho vlastnostem.

Viac informácií

Nové otočné stoly pro polohování obrobků

TriboTechnika 2/2015

Firma Fibro je průkopníkem mezi výrobci otočných stolů a nabízí s více jak 150 různými typy těchto stolů světově nejrozsáhlejší program od jednoho výrobce. Otočné stoly jsou používány jako natáčecí nebo polohovací osy nebo jako nosiče obrobků ve vysoce produktivních obráběcích strojích, montážních a výrobních zařízeních. Vysoká standardizace jednotlivých výrobních řad dělá z firmy Fibro i z hlediska pořizovacích nákladů zajímavého partnera. Četné projekty v různých odvětvích po celém světě jakož i široká síť servisních partnerů pak dokazují vysokou míru kompetence a připravenosti k řešení požadavků zákazníků. Firmu Fibro v ČR a SR zastupuje společnost SK Technik.

Viac informácií

Mechanické vlastnosti hliníkových slitin pomocí přístrojové indentace

TriboTechnika 2/2015

Konvenční měření tvrdosti se po mnoho let používalo k charakterizaci mnoha typů materiálů, včetně kovů, keramiky a určitých plastů. Nejčastěji používanými metodami jsou tvrdost podle Brinella a Rockwella, používající sféro-konické indentory a měření tvrdosti podle Vickerse a Knoopa s použitím pyramidálních indentorů. Zatímco se Rockwellova a Brinellova metoda často používají při vysokých zátěžích (stovky až tisíce Newtonů), metody podle Vickerse a Knoopa častěji využívají malé zátěže, tj. desítky a jednotky Newtonů.

 

<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy Anton Paar

 

Viac informácií

Malá podložka, veľký účinok

TriboTechnika 2/2015

Absorpčná podložka MULTITEX od spoločnosti MEWA absorbuje až 3 litre oleja.


Viac informácií

5 předpokladů pro spolehlivou funkci mazacího systému

TriboTechnika 2/2015

Systémy centrálního mazání se díky použití velmi kvalitních komponentů vyznačují vysokou spolehlivostí a dlouhou životností. Pro jejich správné fungování je však třeba dodržovat určitá pravidla. Pro přehlednost jsme vypočítali pět nejdůležitějších.

Viac informácií

Moření v kyselině solné - 1.část

TriboTechnika 2/2015

U ocelí dochází vzájemnou interakcí povrchu oceli a okolního prostředí k vytvoření povrchové vrstvy anorganických sloučenin. Heterogenní reakce probíhají dvojím mechanismem - oxidací za vyšších teplot (tvorba okují) a korozí (za přítomnosti vody). Pro další zpracování oceli jsou tyto vrstvy nežádoucí a odstraňují se nejčastěji procesem označovaným jako moření.

Viac informácií

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd