Antikorozní úprava kovů mikrolamelárním zinkem

Firma Anocote limited CR, o.s. provádí antikorozní povrchové úpravy kovů mikrolamelárním zinkem (FlZn) nanášeným neelektrolyticky hromadným způsobem  v koších - tak zvaná metoda  Dip Spin. Vedle antikorozní ochrany nabízíme ještě aplikaci utěsňování a zajišťování závitových spojů.

 

Když jsme téměř před deseti lety zahajovali výrobu v Hradci Králové, nabízeli jsme pouze jednu povrchovou úpravu Dacromet. Nyní se naše výroba rozšířila na všechny typy mikrolamelárních zinkových povlaků (Zinc Flake Coatings - FlZn).  Dacromet se stal již jen velmi okrajovou záležitostí a namísto toho Anocote Limited získala licenční povolení na potahy všech čtyř hlavních evropských i světových výrobců barev FlZn, kterými jsou:
-   Magni Europe,
-   NOF Metal Coatings,
-   Doerken MKS,
-   Atotech

 


Povrchy mikrolamelárním zinkem byly vyvinuty a jsou určeny především pro pevnostní šrouby do automobilového průmyslu. Vedle toho barvíme i jiné menší kovové díly jako výlisky, výkovky a drobné obrobky. Výhodou FlZn proti elektrolyticky nanášeným povlakům je to, že pevnostní šrouby nepodléhají efektu vodíkové křehkosti a, také to, že antikorozní odolnost odpovídá vysokým požadavkům specifikací automobilového průmyslu. Povlaky FlZn vydrží při testech v solné komoře i více než 1.500 hodin a přitom je tloušťka nanesené vrstvy do 16 mikronů, a to umožňuje bezproblémovou průchodnost závitů při finální montáži.  Použitím antikorozní ochrany FlZn na pružiny a pružné kolíky úplně vyloučíme možnost vodíkové křehkosti a zabráníme tak jejich prasknutí.
Po dobu působení v Čechách jsme získali určité zkušenosti a na základě našich znalostí chci tímto článkem podpořit práci našich obchodníků, kteří nabízejí produkty Anocote Limited na českém trhu.  Od samého prvopočátku činnosti Anocote Limited v Čechách se setkávám s malou znalostí technologie FlZn ve strojírenských výrobních závodech, pro které je technologie určena. Není se ale co divit, protože tato technologie vzešla ze spolupráce automobilek v USA a Japonsku v osmdesátých letech minulého století a k nám se dostala pozdě. Když jsem sám v roce 2004 začínal jako obchodník Anocote Limited s marketingem FlZn, tak povědomost o FlZn byla minimální, téměř žádná. Nyní se již tato technologie přednáší na univerzitách. Velkou pomocí nám jsou i odborné semináře a výstavy organizované odborníky z ČVUT. I tak ve firmách stále převládá poptávka po „klasických" elektrolyticky površích nanášených v galvanovnách. Podle informací výrobců barev FlZn se v USA používá tato povrchovka ve více než 50% produkce všech pevnostních šroubů a očekává se, že podobná situace nastane i v Evropě, kde se podle stejného zdroje informací pohybujeme na úrovní 30%. V Česku této hodnoty ještě ani zdaleka nedosahujeme. Rychlý trend rozvoje povlaků FlZn v České republice proto očekáváme. Chci vám proto popsat naši práci a možnosti, které firmám v Česku Anocote Limited CR nabízí.

 


Metoda antikorozního ochranného povrchu kovů materiály FlZn se prování hromadnou metodou v linkách Dip Spin. Pro jednoduchost barvení popíši asi takto: Očištěné díly nasypané do pracovního koše se ponoří do barvy a potom se odstředí. Následuje chemicko-tepelná reakce v peci a ochlazení. Celý proces barvení se provádí minimálně dvakrát, někdy i vícekrát podle požadavků na tloušťku naneseného povlaku nebo podle požadavků na antikorozní odolnost v neutrální solné mlze (NSS test). Vedle toho existují ještě metody Dip Dry, kde se ponoření díly pomalu vytahují z FlZn lázně (barvy) a potom následuje zase tepelné vytvrzení. Potom lze FlZn nanášet stříkáním a vytvrzením.
Automobilky požadují vedle antikorozní odolnosti ještě další vylepšující vlastnosti povrchů. Od nich přicházejí požadavky na zajištění koeficientu tření, na zvýšenou odolnost proti otěru nebo barevné odlišení dílů. Za tímto účelem byly vyvinuty různé varianty vrchních nátěrů (top coats).  Například vozy VW požadují pro montážní účely koeficient tření s hodnotou 0.11, Ford má požadavek 0,15 atd.  Anocote vychází těmto požadavkům vstříc a tak nabízíme kompletní služby v oblasti vrchních nátěrů. Nabízíme základní provedení ve stříbrně nebo černé barvě. Dále nabízíme modré a zelené odstíny na základní stříbrný nátěr. Máme vrchní nátěry organické a anorganické s mazadly i bez nich. Jsme schopni zajistit téměř všechny požadavky kladené na povrchy FlZn.  Pro názornost připojuji tabulku č. 1, ve které uvádím všechny varianty povrchovek, které dodáváme i s jejich konečnými vlastnostmi.

 


Tabulka č. 1

Anocote Limited  aplikuje také závitové zajišťovací prvky. Tuto službu provádíme jako doplněk k antikorozním povrchovým úpravám. Tyto prvky jsou v souladu s požadavky specifikací automobilek podle DIN 267-27 a DIN 267-28. Zjednodušeně můžeme tyto prvky rozdělovat podle druhu naneseného materiálu a to na tzv. mechanické zajištění závitových spojů nanesením plastu a na tzv. chemické zajištění.
Pro mechanické zajištění nabízíme dvě barevné varianty plastů. Pod názvem Blue Nylon Patch je to modrý nylonový nálitek ve tvaru kapky (někdy se můžete setkat s dříve uváděným obchodním názvem Tufflock), nebo červený nylonový nálitek ve tvaru kapky (tady se můžete setkat s obchodním názvem Eslok). Pro obě barevné kombinace modré nebo červené kapky nabízíme ještě provedení nanesení po celém obvodu závitu, tato varianty zároveň závit utěsní.

 

Tabulka č. 2


Chemické zajištění závitových spojů znamená předaplikované nanesení mikrokapsulových lepidel, které po nanesení na našich linkách zatuhnou do inertního stavu. Předaplikované mikrokapsulové lepidlo se aktivuje až při montáži po dotažení závitového spoje. Tímto způsobem je zajištěna uniformita všech šroubů určených pro montáž v časovém rozpětí použití až do tří let od aplikace (při jejich správném skladování). Nabízíme následující kombinace:  Precote 85, Precote 80, Precote 30, Precote 15, Scotchgrip 2353 a Scotchgrip 2510. Tyto varianty mohou nahradit i jiná lepidla, která se také nabízejí v před aplikovaném stavu, nebo nahradí lepidla, která se aplikují až těsně před montáží. V tomto případě jsme schopni nabídnout vhodnou variantu k vámi používaným lepidlům. Jsme připraveni zájemcům zodpovědět dotazy a zkonzultovat technické dotazy nebo vás navštívíme a provedeme odbornou konzultaci a prezentaci všech služeb, které Anocote Limited nabízí. Pro úplnost dodávám, že povrchové úpravy běžně zajišťujeme až na některé komplikované výjimky v týdenním dodacím termínu.

V Anocote vám rádi poskytneme všechny nám dostupné informace, doporučíme vhodnost námi nabízených povrchových úprav a doplňků. Rádi vás osobně navštívíme a provedeme prezentaci a ukážeme vzorky našich aplikací. Pokud budete mít zájem se dozvědět více, určitě nás kontaktujte Tel: 00420 495 221 331.

 


Jan Houštěk

Anocote Limited, Czech Republic branch o.s.


Areál CKD č.p. 626

50101 Hradec Králové

Czech Republic

Tel.: +420 495 221 331

Fax: +420 495 221 334

E-mail: sales@anocote.cz

www.anocote.cz

 


Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
9 + 8 =
Odoslanie formulára

Tribotechnika_2_2019

TriboTechnika_2_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd