Tribotechnické listy

 

 

Automatická diagnostika valivých ložisek: Analýza v reálném čase s konkrétními doporučeními ohledně zacházení

Nejspolehlivějším způsobem monitorování valivých ložisek a zjišťování počínajících poškození ložisek a jiných součástí strojů je nasazení systémů sledování vibrací. Odborníci společnosti Schaeffler nalezli na monitorování stavu zařízení možnost, jak lze inteligentně, automaticky a s vysokou vypovídací schopností vyhodnocovat i velmi rozsáhlé soubory dat ze systému analýzy vibrací. Odpadá tak potřeba náročného ručního zpracování a interpretace ze strany odborníků na monitorování stavu. Zákazníci jsou také seznámeni s příslušnými výsledky formou doporučení ohledně optimálního zacházení.

Schaeffler_TriboTechnika_2_2017

Mikroslužba - automatizovaná diagnostika valivých ložisek - rozpoznává poškození vnitřních či vnějších kroužků nebo valivých těles, ale i nevyváženost, a prostřednictvím textových hlášení upozorňuje na zjištěné chyby a defektní součástky.

 

Automatickou diagnostiku valivých ložisek prezentovala společnost Schaeffler na veletrhu Hannover Messe 2016 prostřednictvím ukázky „Hnací ústrojí 4.0“. Toto hnací ústrojí představuje generickou konfiguraci motoru, spojky a převodovky, která také slouží k prezentaci dalších produktů a mikroslužeb společnosti Schaeffler souvisejících s koncepcí „Prediktivní údržba 4.0“.

Schaeffler_TriboTechnika_2_2017

Digitální služby společnosti Schaeffler jsou snadno dostupné a zvyšují disponibilitu strojního zařízení: Tam, kde dříve údržbáři museli získávat potřebné informace z celé řady samostatných systémů a poté je pracně analyzovat, nabízí dnes společnost Schaeffler platformu umožňující shromažďování, vyhodnocování a interpretování příslušných dat.


Získávání dat pro automatickou diagnostiku valivých ložisek zajišťuje nová generace systému na monitorování stavu FAG SmartCheck. Tento systém disponuje rozhraním pro přenos naměřených dat do cloudu společnosti Schaeffler. Speciálně u této služby se tedy už data o vibracích nezpracovávají v samotném systému SmartCheck, ale automaticky v cloudu společnosti Schaeffler. K dispozici je tak vyšší výpočetní výkon i více možností analýzy ve spojení s dalšími údaji o strojích a snímanými daty. To zákazníkovi nabízí vyšší diagnostickou jistotu.

Schaeffler_TriboTechnika_2_2017

Získávání dat pro automatickou diagnostiku valivých ložisek zajišťuje nová generace systému na monitorování stavu FAG SmartCheck. Tento systém disponuje rozhraním pro přenos naměřených dat do cloudu společnosti Schaeffler. K dispozici je tak vyšší výpočetní výkon i více možností analýzy ve spojení s dalšími údaji o strojích a snímanými daty.


Zákazník využívá svá koncová zařízení jen jako klienty, takže má prostřednictvím on-line připojení ke cloudu vždy k dispozici nejnovější výpočetní a analytické algoritmy společnosti Schaeffler. Kromě toho odpadají instalace a aktualizace softwaru pro cloudové řešení. Software automatické diagnostiky valivých ložisek sám rozpozná změny ve vzorci vibrací zaznamenané libovolným počtem přístrojů SmartCheck. Díky tomu lze zajistit včasné varování i v případě rozsáhlých zařízení. Mikroslužba – automatizovaná diagnostika valivých ložisek – rozpoznává poškození vnitřních či vnějších kroužků nebo valivých těles, ale i nevyváženost, a prostřednictvím textových hlášení upozorňuje na zjištěné chyby a defektní součástky. K servisním zásahům tak lze přistoupit i bez zapojení odborníků z oblasti monitorování stavu zařízení. V rámci ukázky „Hnací ústrojí 4.0“ v Hannoveru provádí systém FAG SmartCheck trvalé monitorování dat, která se týkají vibrací elektromotoru, a přenáší je do cloudu společnosti Schaeffler. Výsledky automatizované diagnostiky valivých ložisek se graficky zobrazují na koncových zařízeních, která umožňují připojení k internetu.

Text a foto: Schaeffler CZ


 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
9 + 1 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd