Tribotechnické listy

 

 

Čistiace utierky v teste pevnosti


MEWA testuje odolnosť voči roztrhnutiu a saciu silu vo vlastnom laboratóriu

V prevádzkach a vo výrobných zariadeniach a remeselníckych dielňach sa vyskytujú znečiste-nia najrôznejšieho druhu. Veľa podnikov sa spolieha pri čistení strojov a pracovísk na textilné utierky v systéme viacnásobného použitia. Poskytovateľ týchto služieb dáva k dispozícii čisté utierky na viacnásobné použitie, utierky po použití vyzdvihne, ekologicky vyperie a čisté ich o-päť dodá. Aby boli súčasťou tohto kolobehu výlučne utierky najvyššej kvality, testuje spoločnosť MEWA svoje utierky vo vlastnom skúšobnom laboratóriu.

„Predtým ako sa naše utierky dostanú k zákazníkovi, musia obstáť v teste pevnosti," hovorí Ve-ronika Lipovská, konateľka spoločnosti MEWA Textil-Service s.r.o. MEWA tká všetky utierky vo vlastnej tkáčovni v Nemecku a od roku 1995 prevádzkuje vlastné skúšobné laboratórium. Testu-jú sa tu nielen vlákna, ale aj hotové utierky. „Vykonávame skúšky, ktoré sú predpísané podľa DIN 61 651 pre čistiace utierky na strojové zariadenia. Okrem toho prejde čistiaca utierka MEWA asi 30 ďalšími kontrolami priadze a tkanín. Toto rozsiahle testovanie je na trhu unikát-ne." Najskôr sa kontroluje jemnosť, pevnosť a rovnomernosť priadze. Až keď cievky s priadzou úspešne prejdú všetkými kontrolami, smú sa spracúvať na tkáčskych strojoch. Aj hotová utierka musí prejsť mnohými kontrolami, kým sa dostane k zákazníkovi. Súhlasia rozmery ako veľkosť a hmotnosť? Ako je na tom odolnosť voči roztrhnutiu a savosť ? Oder utierok preveruje test oderu, ktorý nastavuje extrémne zaťaženia.

 

Podnik nielenže sám tká, ale od roku 1995 prevádzkuje aj vlastné skúšobné laboratórium. V ňom sa intenzívne testuje priadza aj hotové utierky.

 

Po každom procese prania a sušenia utierky nanovo podstupujú viacstupňovú kontrolu kvality. Len bezchybné utierky sa znovu vracajú k zákazníkovi. Za systém utierok s vysokými štandar-dmi kvality získala spoločnosť MEWA už niekoľko ocenení. V roku 2015 získal podnik druhý raz titul „svetový líder trhu v segmente utierok na viacnásobné použitie". V rámci Európy dôveruje spoločnosti MEWA viac ako 180 000 podnikov. Čistiacu utierku na viacnásobné použitie využí-va 2,6 milióna pracovníkov.

 

MEWA Textil-Management
Spoločnosť MEWA zásobuje zo 44 prevádzok podniky po celej Európe pracovnými a ochran-nými odevmi, čistiacimi utierkami, rohožami na zachytávanie oleja a klasickými rohožami, ako pod značkou „World Wide Work by MEWA" ochrannými pracovnými pomôckami. Celkom 5.200 zamestnancov má na starosti viac než 180.000 zákazníkov z oblasti priemyslu, obchodu, remesiel a gastronómie. V roku 2016 dosiahla skupina MEWA obrat vo výške 638 miliónov eur. Spoločnosť MEWA, ktorá bola založená v roku 1908, je dnes vedúcou spoločnosťou v oblasti textilného manažmentu. V novembri 2013 sa dostala MEWA medzi troch favoritov Nemeckej ceny trvalo udržateľného rozvoja v kategórii "Nemecké produkty/služby". Spoločnosť bola roku 2016 tretíkrát ocenená vydavateľstvom Deutsche Standards "Značkou storočia" a ďalej bola roku 2015 druhýkrát vyznamenaná ako "Vedúca značka na svetovom trhu".

 

Ďalšie informácie o textilnom manažmente MEWA získate na:
MEWA Textil-Service SR s.r.o., Varšavská 29, 83102 Bratislava, Tel.: +421 2 44636097
Fax: +421 2 44462908, E-Mail: bratislava@mewa.sk, www.mewa.sk

 

 

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
9 + 8 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd